17. 11. 2019  10:26 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informační systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

DZURIŠ, M. -- HARŤANSKÝ, R. Network analyzer calibration problem. In Techničeskije universitety: integracija s evropejskimi i mirovymi sistemami obrazovanija. Iževsk: Izdateľstvo IžGTU imeni M.T.Kalašnikova, 2019, s. 365--369. ISBN 978-5-7526-0832-2 (T.1.).

Originální název: Network analyzer calibration problem
Slovenský název:
Autor: M. Dzuriš (30%)
prof. Ing. René Harťanský, PhD. (70%)
Pracoviště: Ústav elektrotechniky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Techničeskije universitety: integracija s evropejskimi i mirovymi sistemami obrazovanija
Podnázev:
Od strany: 365
Do strany: 369
Počet stran: 5
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: calibration kit, short port, network analyzer, open port
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. René Harťanský, PhD.
Poslední změna: 18.05.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Techničeskije universitety: integracija s evropejskimi i mirovymi sistemami obrazovanija. Iževsk: Izdateľstvo IžGTU imeni M.T.Kalašnikova, 2019. ISBN 978-5-7526-0832-2 (T.1.).

Originální název: Techničeskije universitety: integracija s evropejskimi i mirovymi sistemami obrazovanija
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-5-7526-0832-2 (T.1.)
Nakladatel: Izdateľstvo IžGTU imeni M.T.Kalašnikova
Místo vydání: Iževsk
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 18.05.2019 22:20 (Import dat z knihovny)