8. 12. 2019  0:47 Marína
Akademický informační systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KUCHAROVIČ, M. -- SOLOVYOV, M. -- GÖMÖRY, F. Creating and modeling a magnetic invisibility cloak. In Techničeskije universitety: integracija s evropejskimi i mirovymi sistemami obrazovanija. Iževsk: Izdateľstvo IžGTU imeni M.T.Kalašnikova, 2019, s. 381--387. ISBN 978-5-7526-0832-2 (T.1.).

Originální název: Creating and modeling a magnetic invisibility cloak
Slovenský název:
Autor: Bc. Martin Kucharovič (80%)
Mykola Solovyov (10%)
doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. (10%)
Pracoviště: Ústav elektrotechniky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Techničeskije universitety: integracija s evropejskimi i mirovymi sistemami obrazovanija
Podnázev:
Od strany: 381
Do strany: 387
Počet stran: 7
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: design, magnetic cloak, simulation
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Martin Kucharovič
Poslední změna: 18.05.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Techničeskije universitety: integracija s evropejskimi i mirovymi sistemami obrazovanija. Iževsk: Izdateľstvo IžGTU imeni M.T.Kalašnikova, 2019. ISBN 978-5-7526-0832-2 (T.1.).

Originální název: Techničeskije universitety: integracija s evropejskimi i mirovymi sistemami obrazovanija
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-5-7526-0832-2 (T.1.)
Nakladatel: Izdateľstvo IžGTU imeni M.T.Kalašnikova
Místo vydání: Iževsk
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 18.05.2019 22:20 (Import dat z knihovny)