15. 11. 2019  17:37 Leopold
Akademický informační systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VAVRÍK, F. -- BALLO, P. Anténne fázové systémy: dát. obhajoby 15.5.2019, č. ved. odboru 5-2-10. Disertační práce. 2019. 102 s.

Originální název: Anténne fázové systémy: dát. obhajoby 15.5.2019, č. ved. odboru 5-2-10
Anglický název: Phased array antennas
Český název:
Autor: Ing. Ferdinand Vavrík, PhD.
prof. Ing. Peter Ballo, PhD.
Pracoviště: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Ústav elektrotechniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Disertační práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 102
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Elektromagnetické pole v okolí antény, mutual impedance, Electromagnetic field around antenna, phased array antennas, anténne sústavy, antenna arrays, vzájomná impedancia, anténne fázové systémy
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Ferdinand Vavrík, PhD.
Poslední změna: 22.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)