24. 1. 2020  17:51 Timotej
Akademický informační systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KAMENSKÝ, M. -- KRÁLIKOVÁ, E. -- ČERVEŇOVÁ, J. -- MIERKA, M. Modular education system of remote access applications employed for filter response measurement. In MAŇKA, J. -- ŠVEHLÍKOVÁ, J. -- WITKOVSKÝ, V. -- FROLLO, I. Measurement 2019. Bratislava: Slovak academy of sciences, 2019, s. 258--261. ISBN 978-80-972629-2-1.

Originální název: Modular education system of remote access applications employed for filter response measurement
Slovenský název:
Autor: doc. Ing. Miroslav Kamenský, PhD. (40%)
Ing. Eva Králiková (35%)
doc. Ing. Jozefa Červeňová, PhD. (10%)
Ing. Mgr. Martin Mierka (15%)
Pracoviště: Ústav elektrotechniky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Measurement 2019
Podnázev:
Od strany: 258
Do strany: 261
Počet stran: 4
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: web service, remote access, measurement, LabVIEW
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Miroslav Kamenský, PhD.
Poslední změna: 08.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

MAŇKA, J. -- ŠVEHLÍKOVÁ, J. -- WITKOVSKÝ, V. -- FROLLO, I. Measurement 2019. Bratislava: Slovak academy of sciences, 2019. ISBN 978-80-972629-2-1.

Originální název: Measurement 2019
Anglický název:
Český název:
Editor: Ján Maňka
Ing. Jana Švehlíková, PhD.
Viktor Witkovský
prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-972629-2-1
Nakladatel: Slovak academy of sciences
Místo vydání: Bratislava
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 17.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)