17. 11. 2019  0:22 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informační systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

DOSOUDIL, R. -- LISÝ, K. -- ĎURMAN, V. Two-port frequency-domain measurement of material parameters using network analysis method. In MAŇKA, J. -- ŠVEHLÍKOVÁ, J. -- WITKOVSKÝ, V. -- FROLLO, I. Measurement 2019. Bratislava: Slovak academy of sciences, 2019, s. 335--338. ISBN 978-80-972629-3-8.

Originální název: Two-port frequency-domain measurement of material parameters using network analysis method
Slovenský název:
Autor: doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD.
Ing. Kornel Lisý
Ing. Vladimír Ďurman, PhD.
Pracoviště: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
Ústav elektrotechniky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Measurement 2019
Podnázev:
Od strany: 335
Do strany: 338
Počet stran: 4
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: permittivity, material under test, coaxial line, permeability, network analyser
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD.
Poslední změna: 08.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

MAŇKA, J. -- ŠVEHLÍKOVÁ, J. -- WITKOVSKÝ, V. -- FROLLO, I. Measurement 2019. Bratislava: Slovak academy of sciences, 2019. ISBN 978-80-972629-3-8.

Originální název: Measurement 2019
Anglický název:
Český název:
Editor: Ján Maňka
Ing. Jana Švehlíková, PhD.
Viktor Witkovský
prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-972629-3-8
Nakladatel: Slovak academy of sciences
Místo vydání: Bratislava
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 17.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)