20. 1. 2020  4:41 Dalibor
Akademický informační systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ZELNÍK, M. -- UŠÁK, E. Automatizovaný merací systém pre zber a spracovanie nameraných údajov. Diplomová práce. 2019. 77 s.

Originální název: Automatizovaný merací systém pre zber a spracovanie nameraných údajov
Anglický název: Automated measurement system for data acquisition and processing
Český název:
Autor: Ing. Martin Zelník
doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Pracoviště: Ústav elektrotechniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 77
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: LabVIEW, hysteresis loop, data acquisition, data processing, zber údajov, hysterézna slučka, magnetizmus, magnetism, LabVIEW programming
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Martin Zelník
Poslední změna: 15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)