16. 12. 2019  3:31 Albína
Akademický informační systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠEFČÍK, I. -- HALLON, J. Komplexný systém pre výkon skúšok odolnosti voči spojitému rušeniu. Diplomová práce. 2019. 44 s.

Originální název: Komplexný systém pre výkon skúšok odolnosti voči spojitému rušeniu
Anglický název: Complex system the performing immunity tests for continuous interference
Český název:
Autor: Ing. Ivan Šefčík
Ing. Jozef Hallon, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Ústav elektrotechniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 44
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: EMC, LabVIEW, automatizácia, Vision, electromagnetic endurace test, automatization, number recognition, skúška elektromagnetickej odolnosti, rozpoznávanie číslic, analog camera, analógová kamera
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Ivan Šefčík
Poslední změna: 15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)