17. 11. 2019  7:57 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informační systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KRIŽAN, L. -- HALLON, J. Automatizované pracovisko pre kalibráciu pomocných meracích zariadení pre testy EMC. Diplomová práce. 2019. 69 s.

Originální název: Automatizované pracovisko pre kalibráciu pomocných meracích zariadení pre testy EMC
Anglický název: Automated workplace for calibration of auxiliary measuring devices for EMC tests
Český název:
Autor: Ing. Lukáš Križan
Ing. Jozef Hallon, PhD.
Pracoviště: Ústav elektrotechniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 69
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: coaxial cable, umelá sieť, electromagnetic compatibility, coupling decoupling network, amplifier, zosilňovač, väzobný článok, current probe, voltage probe, calibration, prúdová sonda, elektromagnetická kompatibilita (EMC), line impedance stabilization network, kalibrácia, napäťová sonda, attenuator, atenuátor, koaxiálny kábel
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Lukáš Križan
Poslední změna: 15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)