21. 1. 2020  10:08 Vincent
Akademický informační systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HALUŠKA, J. -- JANČÁRIK, V. Návrh magnetovacieho zosilňovača. Diplomová práce. 2019. 54 s.

Originální název: Návrh magnetovacieho zosilňovača
Anglický název: Design of magnetizing amplifier
Český název:
Autor: Ing. Jakub Haluška
doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
Pracoviště: Ústav elektrotechniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 54
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: meranie magnetizačných charakteristík, magnetizmus, measurement of magnetic materials, amplifier, zosilňovač, magnetism
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Jakub Haluška
Poslední změna: 15.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)