12. 11. 2019  16:26 Svätopluk
Akademický informační systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VOLEK, M. -- ČERVEŇOVÁ, J. Systém harmonickej analýzy periodických neharmonických signálov. Diplomová práce. 2019. 104 s.

Originální název: Systém harmonickej analýzy periodických neharmonických signálov
Anglický název: System of harmonic analysis of periodic nonharmonic signals
Český název:
Autor: Ing. Michal Volek
doc. Ing. Jozefa Červeňová, PhD.
Pracoviště: Ústav elektrotechniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 104
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Fourier Transform, Fourierova transformácia, A/D, D/A prevod, User interface, používateľské rozhranie, A/D, D/A convertion
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Michal Volek
Poslední změna: 15.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)