11. 12. 2019  17:14 Hilda
Akademický informačný systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VOLEK, M. -- ČERVEŇOVÁ, J. Systém harmonickej analýzy periodických neharmonických signálov. Diplomová práca. 2019. 104 s.

Originálny názov: Systém harmonickej analýzy periodických neharmonických signálov
Anglický názov: System of harmonic analysis of periodic nonharmonic signals
Český názov:
Autor: Ing. Michal Volek
doc. Ing. Jozefa Červeňová, PhD.
Pracovisko: Ústav elektrotechniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 104
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Fourier Transform, Fourierova transformácia, A/D, D/A prevod, User interface, používateľské rozhranie, A/D, D/A convertion
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Michal Volek
Posledná zmena: 15.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)