23. 1. 2020  8:28 Miloš
Akademický informační systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

JANČÁRIK, V. -- HARŤANSKÝ, R. -- SLÍŽIK, J. -- MIERKA, M. -- HALGOŠ, J. -- HALLON, J. -- HRICKO, J. Autonomous sensor of electromagnetic field. Review of Scientific Instruments, 90. s. 6.

Originální název: Autonomous sensor of electromagnetic field
Slovenský název:
Autor: doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD. (20%)
prof. Ing. René Harťanský, PhD. (20%)
Ing. Jozef Slížik, PhD. (10%)
Ing. Mgr. Martin Mierka (20%)
Ing. Ján Halgoš, PhD. (10%)
Ing. Jozef Hallon, PhD. (10%)
Ing. Jaroslav Hricko, PhD. (10%)
Pracoviště: Ústav elektrotechniky
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Review of Scientific Instruments
Číslo svazku (ročník): 90
Od strany: 6
Do strany: 6
Počet stran: 1
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Review of Scientific Instruments. 2019.

Originální název: Review of Scientific Instruments
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 21.09.2019 22:21 (Import dat z knihovny)