14. 12. 2019  22:44 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ONDRUŠ, P. -- HALGOŠ, J. Návrh a realizácia jednosmerného napájacieho zdroja. Bakalářská práce. 2019. 43 s.

Originální název: Návrh a realizácia jednosmerného napájacieho zdroja
Anglický název: Designing and Implementation of a DC Power Supply
Český název:
Autor: Bc. Pavol Ondruš
Ing. Ján Halgoš, PhD.
Pracoviště: Ústav elektrotechniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 43
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: stabilizované napätie, power supply, stabilized voltage, laboratory power supply, laboratórny zdroj, napájací zdroj
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Pavol Ondruš
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)