12. 11. 2019  6:18 Svätopluk
Akademický informační systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

FECIŠKOVÁ, R B. -- BITTERA, M. Elektromagnetický smog v okolí zariadení IoT. Bakalářská práce. 2019. 33 s.

Originální název: Elektromagnetický smog v okolí zariadení IoT
Anglický název: Electromagnetic smog of IoT devices
Český název:
Autor: Bc. Rebeka Barbora Fecišková
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
Pracoviště: Ústav elektrotechniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 33
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Internet vecí, Internet of things, SigFox, LoRa, FEKO, elektromagnetický smog, electromagnetic smog
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Rebeka Barbora Fecišková
Poslední změna: 20.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)