20. 11. 2019  14:00 Félix
Akademický informační systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KRCHNÁK, J. -- HARŤANSKÝ, R. Sektorové antény pre WiFi signál. Bakalářská práce. 2019. 64 s.

Originální název: Sektorové antény pre WiFi signál
Anglický název: WiFi sector antennas
Český název:
Autor: Bc. Jakub Krchnák
prof. Ing. René Harťanský, PhD.
Pracoviště: Ústav elektrotechniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 64
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Frequency, Anténa, Elektromagnetická vlna, Frekvencia, Electromagnetic wave, Dipole, Dipól, Impedance matching, Impedančné prispôsobenie, Antenna
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Jakub Krchnák
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)