12. 11. 2019  2:53 Svätopluk
Akademický informační systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HANCKO, F. -- HALGOŠ, J. Návrh a realizácia meracích prípravkov na predmet Výkonová elektronika. Bakalářská práce. 2019. 54 s.

Originální název: Návrh a realizácia meracích prípravkov na predmet Výkonová elektronika
Anglický název: Design and construction of measuring devices for subject Power electronics
Český název:
Autor: Bc. Filip Hancko
Ing. Ján Halgoš, PhD.
Pracoviště: Ústav elektrotechniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 54
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: rectifiet, Power Electronics, Measuring preparations,, usmerňovač, výkonová elektronika, meracie prípravky., converter, menič
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Filip Hancko
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)