14. 12. 2019  10:05 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

JANEČKO, M. -- HALGOŠ, J. Bezdrôtové nabíjanie elektrických zariadení. Bakalářská práce. 2019. 40 s.

Originální název: Bezdrôtové nabíjanie elektrických zariadení
Anglický název: Wireless charging of electrical devices
Český název:
Autor: Bc. Michal Janečko
Ing. Ján Halgoš, PhD.
Pracoviště: Ústav elektrotechniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 40
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Frequency, Frekvencia, Bezdrôtový prenos, Induction, Wireless charging, Bezdrôtové nabíjanie, Indukcia, Wireless transfer
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Michal Janečko
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)