26. 1. 2020  13:29 Tamara
Akademický informační systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SANIGA, K. -- HALGOŠ, J. Návrh a realizácia jednosmerného napájacieho zdroja. Bakalářská práce. 2019. 54 s.

Originální název: Návrh a realizácia jednosmerného napájacieho zdroja
Anglický název: Design and construction of a DC power supply
Český název:
Autor: Bc. Kristián Saniga
Ing. Ján Halgoš, PhD.
Pracoviště: Ústav elektrotechniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 54
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: SEPIC converter, Switched-mode power supply, DC/DC menič, SEPIC menič, DC/DC converter, Spínaný zdroj
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Kristián Saniga
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)