24. 10. 2020  22:54 Kvetoslava
Akademický informační systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MANDÁK, A. -- JANČÁRIK, V. Digitálny hysterézigraf. Bakalářská práce. 2019. 52 s.

Originální název:
Digitálny hysterézigraf
Anglický název:
Digital hysteresisgraph
Český název:
Autor:
Bc. Adam Mandák
doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
Pracoviště:
Ústav elektrotechniky
Druh publikace:
závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce:
Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání:
2019
Počet stran: 52
Původní jazyk:
slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: hysterézna slučka, magnetizmus, hysteresigraph, LabVIEW, hysterézigraf, hysteresis loop, magnetism
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Adam Mandák
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)