12. 11. 2019  16:54 Svätopluk
Akademický informační systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MANDÁK, A. -- JANČÁRIK, V. Digitálny hysterézigraf. Bakalářská práce. 2019. 52 s.

Originální název: Digitálny hysterézigraf
Anglický název: Digital hysteresisgraph
Český název:
Autor: Bc. Adam Mandák
doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
Pracoviště: Ústav elektrotechniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 52
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: hysterézna slučka, magnetizmus, hysteresigraph, LabVIEW, hysterézigraf, hysteresis loop, magnetism
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Adam Mandák
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)