15. 12. 2019  3:41 Ivica
Akademický informačný systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MANDÁK, A. -- JANČÁRIK, V. Digitálny hysterézigraf. Bakalárska práca. 2019. 52 s.

Originálny názov: Digitálny hysterézigraf
Anglický názov: Digital hysteresisgraph
Český názov:
Autor: Bc. Adam Mandák
doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
Pracovisko: Ústav elektrotechniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 52
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: hysterézna slučka, magnetizmus, hysteresigraph, LabVIEW, hysterézigraf, hysteresis loop, magnetism
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Adam Mandák
Posledná zmena: 06.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)