14. 12. 2019  3:16 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SMELÁK, P. -- ŠOKA, M. Výskum a vývoj progresívnych magnetických materiálov na báze feritov pre elektrotechniku. Bakalářská práce. 2019. 48 s.

Originální název: Výskum a vývoj progresívnych magnetických materiálov na báze feritov pre elektrotechniku
Anglický název: Research and development of advanced soft magnetic ceramic materials for electical engineering
Český název:
Autor: Bc. Peter Smelák
Ing. Martin Šoka, PhD.
Pracoviště: Ústav elektrotechniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 48
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: spinel structure, hysteresis loops, hysterézne slučky, X-ray diffraction (XRD), spinelová štruktúra, temperature dependence of magnetic susceptibility, teplotná závislosť magnetickej susceptibility, magnetically soft ferrite, magnetizmus, röntgenová difrakcia, magnetism, magneticky mäkký ferit
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Peter Smelák
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)