14. 12. 2019  2:53 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KAFKA, F. -- JANČÁRIK, V. Meracia hlavica systému na snímanie Barkhausenovho šumu. Bakalářská práce. 2019. 81 s.

Originální název: Meracia hlavica systému na snímanie Barkhausenovho šumu
Anglický název: Sensing head for Barkhausen noise recording
Český název:
Autor: Bc. Filip Kafka
doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
Pracoviště: Ústav elektrotechniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 81
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Automatizovaný systém merania, Automatic measurement system, Magnetic field analysis, Magnetic field, Charpyho vzorka, Magnetické pole, Analýza magnetického poľa, Charpy's sample
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Filip Kafka
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)