14. 11. 2019  4:11 Irma
Akademický informační systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

NGOVI, M M. -- KOVÁČ, K. Active filter for EMC. Bakalářská práce. 2019. 36 s.

Originální název: Active filter for EMC
Český název:
Autor: Bc. Moses Mbulo Ngovi
doc. Ing. Karol Kováč, PhD.
Pracoviště: Ústav elektrotechniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 36
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: SPICE, electromagnetic compatibility, filter, elektromagnetická kompatibilita
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Moses Mbulo Ngovi
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)