22. 2. 2020  5:49 Etela
Akademický informační systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

DOSOUDIL, R. -- LISÝ, K. -- KRUŽELÁK, J. Permeability, permittivity and em-wave absorption properties of polymer composites filled with MnZn ferrite and carbon black. In CSMAG'19. Bratislava: Slovak Physical Society, 2019, s. 108. ISBN 978-80-89855-07-0.

Originální název: Permeability, permittivity and em-wave absorption properties of polymer composites filled with MnZn ferrite and carbon black
Slovenský název:
Autor: doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD. (80%)
Ing. Kornel Lisý (10%)
doc. Ing. Ján Kruželák, PhD. (10%)
Pracoviště: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Ústav elektrotechniky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: CSMAG'19
Podnázev:
Od strany: 108
Do strany: 108
Počet stran: 1
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD.
Poslední změna: 13.07.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

CSMAG'19. Bratislava: Slovak Physical Society, 2019. ISBN 978-80-89855-07-0.

Originální název: CSMAG'19
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-89855-07-0
Nakladatel: Slovak Physical Society
Místo vydání: Bratislava
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 13.07.2019 22:20 (Import dat z knihovny)