9. 12. 2019  8:25 Izabela
Akademický informační systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

UŠÁKOVÁ, M. -- UŠÁK, E. -- DOSOUDIL, R. -- ŠOKA, M. Substituted lithium ferrite utilized as magnetically active filler for the composites with acrylonitryle butadiene rubber matrix. In CSMAG'19. Bratislava: Slovak Physical Society, 2019, s. 109. ISBN 978-80-89855-07-0.

Originální název: Substituted lithium ferrite utilized as magnetically active filler for the composites with acrylonitryle butadiene rubber matrix
Slovenský název:
Autor: Ing. Mariana Ušáková, PhD. (50%)
doc. Ing. Elemír Ušák, PhD. (25%)
doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD. (15%)
Ing. Martin Šoka, PhD. (10%)
Pracoviště: Ústav elektrotechniky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: CSMAG'19
Podnázev:
Od strany: 109
Do strany: 109
Počet stran: 1
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Mariana Ušáková, PhD.
Poslední změna: 13.07.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

CSMAG'19. Bratislava: Slovak Physical Society, 2019. ISBN 978-80-89855-07-0.

Originální název: CSMAG'19
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-89855-07-0
Nakladatel: Slovak Physical Society
Místo vydání: Bratislava
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 13.07.2019 22:20 (Import dat z knihovny)