12. 12. 2019  14:19 Otília
Akademický informační systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SLÁMA, J. -- ŠOKA, M. -- UŠÁKOVÁ, M. -- UŠÁK, E. Effects of iron deficiency on magnetic properties of NiZn ferrites. In CSMAG'19. Bratislava: Slovak Physical Society, 2019, s. 142. ISBN 978-80-89855-07-0.

Originální název: Effects of iron deficiency on magnetic properties of NiZn ferrites
Slovenský název:
Autor: prof. Ing. Jozef Sláma, PhD. (5%)
Ing. Martin Šoka, PhD. (55%)
Ing. Mariana Ušáková, PhD. (20%)
doc. Ing. Elemír Ušák, PhD. (20%)
Pracoviště: Ústav elektrotechniky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: CSMAG'19
Podnázev:
Od strany: 142
Do strany: 142
Počet stran: 1
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Jozef Sláma, PhD.
Poslední změna: 28.09.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

CSMAG'19. Bratislava: Slovak Physical Society, 2019. ISBN 978-80-89855-07-0.

Originální název: CSMAG'19
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-89855-07-0
Nakladatel: Slovak Physical Society
Místo vydání: Bratislava
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 13.07.2019 22:20 (Import dat z knihovny)