21. 1. 2020  8:52 Vincent
Akademický informační systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SVOBODOVÁ, H. -- HLINKOVÁ, J. -- JANEGA, P. -- KOSNÁČ, D. -- FILOVÁ, B. -- MIGLIERINI, M. -- DLHÁŇ, Ľ. -- EHRLICH, H. -- VALIGURA, D. -- BOČA, R. -- POLÁK, Š. -- NAGY, Š. -- KOPÁNI, M. Deposits of iron oxides in the human globus pallidus. Open Physics, 17. s. 291--298.

Originální název: Deposits of iron oxides in the human globus pallidus
Slovenský název:
Autor: Helena Svobodová (11%)
Jana Hlinková (7%)
Pavol Janega (7%)
Ing. Daniel Kosnáč (7%)
Barbora Filová (7%)
prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. (7%)
RNDr. Ľubor Dlháň, PhD. (7%)
Hermann Ehrlich (7%)
doc. Ing. Dušan Valigura, CSc. (7%)
prof. Ing. Roman Boča, DrSc. (7%)
Štefan Polák (7%)
Bc. Štefan Nagy, BS (7%)
Martin Kopáni (11%)
Pracoviště: Oddelenie anorganickej chémie
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Ústav elektrotechniky
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Open Physics
Číslo svazku (ročník): 17
Od strany: 291
Do strany: 298
Počet stran: 8
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: SQUID magnetometry, iron oxides, Human Globus Pallidus, Mössbauer spectroscopy
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Daniel Kosnáč
Poslední změna: 27.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Open Physics. 2019.

Originální název: Open Physics
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 02.11.2019 22:22 (Import dat z knihovny)