23. 11. 2019  0:22 Klement
Akademický informační systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KRUŽELÁK, J. -- KVASNIČÁKOVÁ, A. -- HUDEC, I. -- DOSOUDIL, R. Rubber composites with incorporated magnetic filler. In Europe Rubber Industry Forum, All About Rubber Compounding, 7.-9.5.2019, Viedeň, Rakúsko. 1. vyd. Viedeň,: TechnoBiz Communications, 2019, s. 1.

Originální název: Rubber composites with incorporated magnetic filler
Slovenský název:
Autor: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD. (70%)
Ing. Andrea Kvasničáková (10%)
prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. (10%)
doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD. (10%)
Pracoviště: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Ústav elektrotechniky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Europe Rubber Industry Forum, All About Rubber Compounding, 7.-9.5.2019, Viedeň, Rakúsko
Podnázev:
Od strany: 1
Do strany: 1
Počet stran: 1
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Poslední změna: 10.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Europe Rubber Industry Forum, All About Rubber Compounding, 7.-9.5.2019, Viedeň, Rakúsko. 1.. vyd. Viedeň,: TechnoBiz Communications, 2019.

Originální název: Europe Rubber Industry Forum, All About Rubber Compounding, 7.-9.5.2019, Viedeň, Rakúsko
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel: TechnoBiz Communications
Místo vydání: Viedeň,
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání: 1
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
Poslední změna: 10.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)