14. 11. 2019  2:59 Irma
Akademický informační systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠVEHLÍKOVÁ, J. -- ZELINKA, J. -- HAŠKA, M. -- TYŠLER, M. Simulation of measured body surface potential map during early right ventricular pacing. In MAŇKA, J. -- ŠVEHLÍKOVÁ, J. -- WITKOVSKÝ, V. -- FROLLO, I. Measurement 2019. Bratislava: Slovak academy of sciences, 2019, s. 34--37. ISBN 978-80-972629-3-8.

Originální název: Simulation of measured body surface potential map during early right ventricular pacing
Slovenský název:
Autor: Ing. Jana Švehlíková, PhD. (30%)
Jan Zelinka (25%)
Ing. Miroslav Haška (20%)
Milan Tyšler (25%)
Pracoviště: Ústav elektrotechniky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Measurement 2019
Podnázev:
Od strany: 34
Do strany: 37
Počet stran: 4
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: simulation of paced activation, ventricular model, Patient-Specific Geometry
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Jana Švehlíková, PhD.
Poslední změna: 17.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

MAŇKA, J. -- ŠVEHLÍKOVÁ, J. -- WITKOVSKÝ, V. -- FROLLO, I. Measurement 2019. Bratislava: Slovak academy of sciences, 2019. ISBN 978-80-972629-3-8.

Originální název: Measurement 2019
Anglický název:
Český název:
Editor: Ján Maňka
Ing. Jana Švehlíková, PhD.
Viktor Witkovský
prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-972629-3-8
Nakladatel: Slovak academy of sciences
Místo vydání: Bratislava
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 17.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)