15. 11. 2019  11:25 Leopold
Akademický informační systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KRUŽELÁK, J. -- LOPATKOVÁ, M. -- DOSOUDIL, R. -- HUDEC, I. Barium and strontium ferrite-filled composites based on NBR and SBR. Journal of Elastomers and Plastics, 51. s. 421--439.

Originální název: Barium and strontium ferrite-filled composites based on NBR and SBR
Slovenský název:
Autor: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD. (70%)
Ing. Martina Lopatková (10%)
doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD. (10%)
prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. (10%)
Pracoviště: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Ústav elektrotechniky
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Journal of Elastomers and Plastics
Číslo svazku (ročník): 51
Od strany: 421
Do strany: 439
Počet stran: 19
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Poslední změna: 31.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Journal of Elastomers and Plastics.

Originální název: Journal of Elastomers and Plastics
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace: ostatní
Rok uplatnění:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
Rok odeslání:
Poslední změna: 31.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)