12. 12. 2019  1:38 Otília
Akademický informační systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

DOSOUDIL, R. -- ŠOKA, M. -- UŠÁKOVÁ, M. -- UŠÁK, E. -- JANČÁRIK, V. -- DOBROČKA, E. Magnetic and structural analysis of cerium substituted neckel zinc ferrites. In SMM 2019. Poznań: Polish Academy of Sciences, 2019, s. 146. ISBN 978-83-933663-9-2.

Originální název: Magnetic and structural analysis of cerium substituted neckel zinc ferrites
Slovenský název:
Autor: doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD. (35%)
Ing. Martin Šoka, PhD. (30%)
Ing. Mariana Ušáková, PhD. (10%)
doc. Ing. Elemír Ušák, PhD. (10%)
doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD. (10%)
doc. RNDr. Edmund Dobročka, CSc. (5%)
Pracoviště: Ústav elektrotechniky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: SMM 2019
Podnázev:
Od strany: 146
Do strany: 146
Počet stran: 1
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD.
Poslední změna: 12.10.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

SMM 2019. Poznań: Polish Academy of Sciences, 2019. ISBN 978-83-933663-9-2.

Originální název: SMM 2019
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-83-933663-9-2
Nakladatel: Polish Academy of Sciences
Místo vydání: Poznań
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 12.10.2019 22:21 (Import dat z knihovny)