12. 11. 2019  19:21 Svätopluk
Akademický informační systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ILIŤ, T. -- VALKO, P. -- SITEK, J. -- NOVÁK, P. -- DRŽÍK, M. -- SENDERÁKOVÁ, D. -- UŠÁKOVÁ, M. -- MARTON, M. -- BEHÚL, M. -- TOMÁŠKA, M. -- POTOČNÝ, M. -- VOJS, M. A novel method for time-resolved measurement of magnetization dynamics induced by femtosecond laser pulse in highly absorbing and metallic layer coated thin films based on a magnetic loop antenna. AIP Advances, 9. s. 9.

Originální název: A novel method for time-resolved measurement of magnetization dynamics induced by femtosecond laser pulse in highly absorbing and metallic layer coated thin films based on a magnetic loop antenna
Slovenský název:
Autor: Ing. Tomáš Iliť (45%)
doc. RNDr. Pavol Valko, CSc. (1%)
prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc. (1%)
Ing. Patrik Novák, PhD. (2%)
Mgr. Milan Držík, PhD. (15%)
Dagmar Senderáková (2%)
Ing. Mariana Ušáková, PhD. (3%)
Ing. Marián Marton, PhD. (10%)
Ing. Miroslav Behúl, PhD. (8%)
doc. Ing. Martin Tomáška, PhD. (4%)
Ing. Miroslav Potočný (1%)
Ing. Marian Vojs, PhD. (8%)
Pracoviště: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Ústav elektroniky a fotoniky
Ústav elektrotechniky
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: AIP Advances
Číslo svazku (ročník): 9
Od strany: 9
Do strany: 9
Počet stran: 1
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Tomáš Iliť
Poslední změna: 12.10.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

AIP Advances. 2019.

Originální název: AIP Advances
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 12.10.2019 22:21 (Import dat z knihovny)