15. 11. 2019  16:01 Leopold
Akademický informační systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ILIŤ, T. -- VALKO, P. -- DRŽÍK, M. -- UŠÁKOVÁ, M. -- ŠOKA, M. -- MARTON, M. -- BEHÚL, M. -- VOJS, M. Development of a technique for inductive measurementof laser-induced magnetization dynamics in thin films. Metrology and Measurement Systems, 26. s. 531--540.

Originální název: Development of a technique for inductive measurementof laser-induced magnetization dynamics in thin films
Slovenský název:
Autor: Ing. Tomáš Iliť (50%)
doc. RNDr. Pavol Valko, CSc. (1%)
Mgr. Milan Držík, PhD. (30%)
Ing. Mariana Ušáková, PhD. (4%)
Ing. Martin Šoka, PhD. (2%)
Ing. Marián Marton, PhD. (5%)
Ing. Miroslav Behúl, PhD. (4%)
Ing. Marian Vojs, PhD. (4%)
Pracoviště: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Ústav elektroniky a fotoniky
Ústav elektrotechniky
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Metrology and Measurement Systems
Číslo svazku (ročník): 26
Od strany: 531
Do strany: 540
Počet stran: 10
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: pulsed inductive microwave magnetometry, laser-induced demagnetization, ultrafast demagnetization detection
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Tomáš Iliť
Poslední změna: 12.10.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Metrology and Measurement Systems. 2019.

Originální název: Metrology and Measurement Systems
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 12.10.2019 22:21 (Import dat z knihovny)