19. 5. 2019  17:23 Gertrúda
Akademický informačný systém

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 116

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
A monitoring of the kinetics thermally degradation selected rubber by electrical methods
Bošák, Ondrej -- Preťo, Jozef -- Minárik, Stanislav -- Kubliha, Marian -- Rusnáková, Soňa -- Hronkovič, Ján -- Labaš, Vladimír
A monitoring of the kinetics thermally degradation selected rubber by electrical methods. In TIM 2018. USA: American Institute of Physics Inc., 2019, s. 1--6. ISBN 978-07354-1799-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Aktívny elektronický blokovací systém tankovacej pištole pri tankovaní nesprávneho druhu pohonných hmôt: prihláška úžitkového vzoru č. 100-2018, dátum podania prihlášky: 08.06.2018, dátum zverejnenia prihlášky: 03.12.2018, Vestník ÚPV SR č. 12/2018, stav: zapísaný platný úžitkový vzor č. 8452, oznámenie o zápise úžitkového vzoru: 06.05.2019
Nemlaha, Eduard
Aktívny elektronický blokovací systém tankovacej pištole pri tankovaní nesprávneho druhu pohonných hmôt: prihláška úžitkového vzoru č. 100-2018, dátum podania prihlášky: 08.06.2018, dátum zverejnenia prihlášky: 03.12.2018, Vestník ÚPV SR č. 12/2018, stav: zapísaný platný úžitkový vzor č. 8452, oznámenie o zápise úžitkového vzoru: 06.05.2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 5 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
An estimating the local deformation parameters in grained structures via stereological methods
Minárik, Stanislav -- Martinkovič, Maroš
An estimating the local deformation parameters in grained structures via stereological methods. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 465. s. 1--11.
články v časopisoch2019Podrobnosti
An innovative approach of industrial robot programming using virtual reality for the design of production systems layout
Holubek, Radovan -- Ružarovský, Roman -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando
An innovative approach of industrial robot programming using virtual reality for the design of production systems layout. In Advances in Manufacturing II: Volume 1 - Solutions for Industry 4.0. Cham, Switzerland : Springer Nature Switzerland AG, 2019, s. 223--235. ISBN 978-3-030-18714-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
An investigation into microstructure and mechanical properties of diffusion weld joints
Jáňa, Miroslav -- Kostolný, Igor
An investigation into microstructure and mechanical properties of diffusion weld joints. Zváranie - Svařování, 68. s. 14--18.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Analysis of laser beam welding of the S650MC high strength steel using numerical simulation
Vrtiel, Štefan -- Behúlová, Mária
Analysis of laser beam welding of the S650MC high strength steel using numerical simulation. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 465. s. 1--13.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Analysis of the assembly joint at deformation of matched objects
Bučányová, Marcela -- Matúšová, Miriam -- Hrušková, Erika
Analysis of the assembly joint at deformation of matched objects. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, s. 330--338. ISBN 978-3-0357-1515-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Analysis of the influence of sensitivity on the quality of regulation in digital control systems
Samsonov, Gennadii -- Michaľčonok, German -- Nikmon, Marcel
Analysis of the influence of sensitivity on the quality of regulation in digital control systems. WSEAS Transactions on Systems and Control, 14. s. 51--56.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Analysis of the problem of granulated material movement in the production process
Bučányová, Marcela -- Kusá, Martina -- Matúšová, Miriam
Analysis of the problem of granulated material movement in the production process. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, s. 207--215. ISBN 978-3-0357-1515-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Analysis of the quality of the painting process using preprocessing techniques of text mining
Šimončičová, Veronika -- Tanuška, Pavol -- Heidecke, H.C. -- Rýdzi, S.
Analysis of the quality of the painting process using preprocessing techniques of text mining. In SILHAVY, R. Artificial Intelligence and Algorithms in Intelligent Systems. Cham: Springer, 2019, s. 30--38. ISBN 978-3-319-91188-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Analysis of weld joints made of titanium alloy grade 2 produced by electron beam welding
Bárta, Jozef -- Marônek, Milan -- Šimeková, Beáta -- Marič, D.
Analysis of weld joints made of titanium alloy grade 2 produced by electron beam welding. Metalurgija. Metallurgy, 58. s. 255--258.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Analysis to improve the strength of beds due to the excess weight of users in Slovakia
Réh, Roman -- Krišťák, Ľuboš -- Hitka, Miloš -- Langová, Nadežda -- Joščák, Pavol -- Čambál, Miloš
Analysis to improve the strength of beds due to the excess weight of users in Slovakia. Sustainability [elektronický zdroj], 11. s. 1--17.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Applicability of measurements of local electrical parameters in the modeling of technological texture of ceramic blanks
Kozík, Tomáš -- Minárik, Stanislav -- Kuna, Peter -- Kubliha, Marian
Applicability of measurements of local electrical parameters in the modeling of technological texture of ceramic blanks. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, s. 346--355. ISBN 978-3-0357-1515-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Application of - 140°C Sub-Zero Treatment For Cr-V Ledeburitic Steel Service Performance Improvement
Jurči, Peter -- Ďurica, Juraj -- Dlouhý, Ivo -- Horník, Jakub -- Planieta, Richard -- Kralovič, Dominik
Application of - 140°C Sub-Zero Treatment For Cr-V Ledeburitic Steel Service Performance Improvement. Metallurgical and materials transactions A-physical metallurgy and materials science, 50. s. 2413--2434.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Application of a ternary ZN-based solder alloy for joining of AZ31B magnesium alloy with ultrasonic support
Jáňa, Miroslav -- Kostolný, Igor
Application of a ternary ZN-based solder alloy for joining of AZ31B magnesium alloy with ultrasonic support. Zváranie - Svařování, 68. s. 27--29.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Application of AHP method in desicison-making process
Jurenka, Richard -- Cagáňová, Dagmar -- Špirková, Daniela
Application of AHP method in desicison-making process. In Smart technology trends in industrial and business management. Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG, 2019, s. 3--15. ISBN 978-3-319-76998-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Application of exact methods in employee selection in accordance with the age management concept
Vraňaková, Natália -- Koltnerová, Kristína -- Chlpeková, Andrea -- Cagáňová, Dagmar
Application of exact methods in employee selection in accordance with the age management concept. Mobile Networks and Applications, s. 1--5.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Applying the computer aided systems in education process
Matúšová, Miriam -- Hrušková, Erika
Applying the computer aided systems in education process. Management systems in production engineering, s. 46--50.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Assembly tool manufacturing and optimization for polylactic acid additive manufacturing
Lecký, Šimon -- Václav, Štefan -- Michal, Dávid -- Hrušecký, Róbert -- Košťál, Peter -- Molnár, Ivan
Assembly tool manufacturing and optimization for polylactic acid additive manufacturing. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, s. 152--162. ISBN 978-3-0357-1515-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Assessing the fire risk of electrical cables using a cone calorimeter
Martinka, Jozef -- Rantuch, Peter -- Sulová, Janka -- Martinka, Filip
Assessing the fire risk of electrical cables using a cone calorimeter. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 135. s. 3069--3083.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Autonómny systém ohlasovania záväzného termínu: patentová prihláška č. 39-2019, dátum podania prihlášky: 17.04.2019, stav: v konaní
Božek, Pavol
Autonómny systém ohlasovania záväzného termínu: patentová prihláška č. 39-2019, dátum podania prihlášky: 17.04.2019, stav: v konaní. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Autonómny systém ohlasovania záväzného termínu: prihláška úžitkového vzoru č. 45-2019, dátum podania prihlášky: 17.04.2019, stav: v konaní
Božek, Pavol
Autonómny systém ohlasovania záväzného termínu: prihláška úžitkového vzoru č. 45-2019, dátum podania prihlášky: 17.04.2019, stav: v konaní. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Burning process characterization of biodiesel pool fires
Rantuch, Peter -- Blinová, Lenka -- Bartošová, Alica -- Martinka, Jozef -- Wachter, Igor
Burning process characterization of biodiesel pool fires. NEW SZP GEN: JOURNAL OF FIRE SCIENCES, 37. s. 3--17.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Comparison of selected thermoplastic materials in the fused deposition modeling process and their influence on the dimensional accuracy of an orthodontic upper teeth model
Milde, Ján -- Jurina, František
Comparison of selected thermoplastic materials in the fused deposition modeling process and their influence on the dimensional accuracy of an orthodontic upper teeth model. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, s. 143--152. ISBN 978-3-0357-1515-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Comparison of the NC data preparation methods for drawingless production
Košťál, Peter -- Mudriková, Andrea -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando -- Michal, Dávid -- Lecký, Šimon
Comparison of the NC data preparation methods for drawingless production. In Advances in Manufacturing II: Volume 1 - Solutions for Industry 4.0. Cham, Switzerland : Springer Nature Switzerland AG, 2019, s. 62--71. ISBN 978-3-030-18714-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Computer modeling application of fluid outflow from vessels
Kraváriková, Helena
Computer modeling application of fluid outflow from vessels. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, s. 250--257. ISBN 978-3-0357-1515-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Computing importance value of medical data parameters in classification tasks and its evaluation using machine learning methods
Némethová, Andrea -- Németh, Martin -- Michaľčonok, German -- Böhm, Allan
Computing importance value of medical data parameters in classification tasks and its evaluation using machine learning methods. In SILHAVY, R. Software Engineering and Algorithms in Intelligent Systems. Cham: Springer, 2019, s. 397--405. ISBN 978-3-319-91185-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
CORC-like cable production and characterization of the solenoid made from it
Šouc, Ján -- Gömöry, Fedor -- Solovyov, M. -- Vojenčiak, Michal -- Kujovič, Tomáš -- Seiler, E. -- Kováč, Ján -- Frolek, Ľubomír -- Behúlová, Mária -- Janovec, Jozef -- Cuninková, Eva -- Mišík, Jozef -- Pekarčíková, Marcela -- Skarba, Michal
CORC-like cable production and characterization of the solenoid made from it. Superconductor Science and Technology, 32. s. 1--7.
články v časopisoch2019Podrobnosti
CSRP: System Design Technology of Training Information Support of Competent Professionals
Martynov, Vitaly Vladimirovich -- Sakál, Peter -- Skuratov, Alexey -- Filosova, Elen Ivanovna -- Zaytseva, Alena Alekseevna -- Zakieva, Elena Shavkatovna
CSRP: System Design Technology of Training Information Support of Competent Professionals. In SMIRNOVA, E. -- CLARK, R. Handbook of Research on Engineering Education in a Global Context. USA: IGI Global, 2019, s. 115--125. ISBN 9781522533955.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
DDoS reflection attack based on loT: A case study
Šimon, Marek -- Huraj, L. -- Horák, Tibor
DDoS reflection attack based on loT: A case study. In SILHAVY, R. Cybernetics and Algorithms in Intelligent Systems: Vol. 3. 1. vyd. Cham : Springer, 2019, s. 44--52. ISBN 978-3-319-91191-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Decision trees accuracy improvement for production errors
Kebísek, Michal -- Špendla, Lukáš -- Tanuška, Pavol -- Hrčka, Lukáš
Decision trees accuracy improvement for production errors. Software Engineering and Algorithms in Intelligent Systems, s. 188--197.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Design of the time of flight ERDA system for 6 MV tandem ion accelerator
Dobrovodský, Jozef -- Vaňa, Dušan -- Strémy, Maximilián -- Beňo, Matúš
Design of the time of flight ERDA system for 6 MV tandem ion accelerator. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 465. s. 1--6.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Determination of the open risers more effective zone for steel wheel casts
Lisca, Suárez -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando -- Machado, Norge Coello
Determination of the open risers more effective zone for steel wheel casts. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, s. 114--122. ISBN 978-3-0357-1515-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Determination of Transformation Temperatures of Advanced High-Strength Steels and Their Use in Designing Q&P Process Routes
Bublíková, Dagmar -- Jirková, Hana -- Behúlová, Mária -- Krajčovič, Jozef
Determination of Transformation Temperatures of Advanced High-Strength Steels and Their Use in Designing Q&P Process Routes. Manufacturing technology, 19. s. 18--22.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Diffusion induced changes in cast and wrought M2 high-speed steel subject to homogenisation annealing
Čaus, Alexander -- Sahul, Martin -- Bračík, Matej
Diffusion induced changes in cast and wrought M2 high-speed steel subject to homogenisation annealing. Diffusion Foundations, 22. s. 24--33.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Digitalizácia predvýrobnej fázy projektovania automatizovaných montážnych systémov ako základný prvok architektúry INDUSTRY 4.0
Ružarovský, Roman
Digitalizácia predvýrobnej fázy projektovania automatizovaných montážnych systémov ako základný prvok architektúry INDUSTRY 4.0. Habilitačná práca. 2019. 128 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Effect of milling process on particle size, morphology and magnetization in non-stoichiometric Fe2O3-MnO2
Serna Vera, P. -- Martínez Sánchez M.A., -- Kusý, Martin -- Bolarin Miró, A.M. -- Gonzales Tenorio, F.N. -- Loran Juanico, J.A.
Effect of milling process on particle size, morphology and magnetization in non-stoichiometric Fe2O3-MnO2. Journal of Mechanical Engineering and Sciences, 13. s. 4613--4622.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Electrical conductivity of rubber blends containing zeolite filler
Bošák, Ondrej -- Preťo, Jozef -- Labaš, Vladimír -- Kubliha, Marian -- Koštial, Pavol -- Hronkovič, Ján -- Minárik, Stanislav
Electrical conductivity of rubber blends containing zeolite filler. In TIM 2018. USA: American Institute of Physics Inc., 2019, s. 1--6. ISBN 978-07354-1799-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Evaluation of material deformation during process of precise carbon steel tube cold draw forming
Necpal, Martin -- Martinkovič, Maroš
Evaluation of material deformation during process of precise carbon steel tube cold draw forming. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 465. s. 1--6.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Examination of bearing walls regarding their environmental performance
Eštoková, Adriana -- Ondová, Marcela -- Wolfová, Martina -- Pauliková, Alena -- Tóth, Stanislav
Examination of bearing walls regarding their environmental performance. Energies [elektronický zdroj], 12. s. 1--27.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Formation of Structure of a High-Speed Steel upon Laser Surface Melting
Čaus, Alexander -- Maksimenko, A.V. -- Fedosenko, N. N. -- Čaplovič, Ľubomír -- Myshkovets, V. N.
Formation of Structure of a High-Speed Steel upon Laser Surface Melting. Physics of metals and metallography, 120. s. 269--277.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Formation of structure of an annealed high-speed steel upon laser surface melting
Čaus, Alexander -- Maksimenko, A.V. -- Fedosenko, N. N. -- Čaplovič, Ľubomír -- Myshkovets, V. N.
Formation of structure of an annealed high-speed steel upon laser surface melting. Physics of metals and metallography, 120. s. 371--377.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Generating of STL models of plastic part and its effect on the final accuracy in computed tomography
Kritikos, Michaela
Generating of STL models of plastic part and its effect on the final accuracy in computed tomography. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, s. 295--304. ISBN 978-3-0357-1515-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Geometric reconstruction of the drawn tube shape
Görög, Augustín -- Görögová, Ingrid -- Martinkovič, Maroš
Geometric reconstruction of the drawn tube shape. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, s. 13--21. ISBN 978-3-0357-1515-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Charge collection efficiency of Pt vs. Mg contacts on semi-insulating GaAs
Dubecký, František -- Zaťko, Bohumír -- Kolesár, Vladimír -- Kindl, D. -- Hubík, Pavel -- Gombia, Enos -- Dubecký, Matúš
Charge collection efficiency of Pt vs. Mg contacts on semi-insulating GaAs. Applied Surface Science, 467. s. 1219--1225.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Idea validation for an acceleration program connected with equity-based crowdfunding
Petráš, Rastislav -- Vaňová, Jaromíra -- Horváthová, Martina -- Mrva, Miloš
Idea validation for an acceleration program connected with equity-based crowdfunding. In EAI International Conference on Technology, Innovation, Entrepreneurship and Education. TIE´2017. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2019, s. 163--178. ISBN 978-3-030-02241-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Induction brazing of thin -walled pipes from AISI 304 steel using copper-based solder
Behúlová, Mária -- Vrtiel, Štefan -- Nagy, Máté
Induction brazing of thin -walled pipes from AISI 304 steel using copper-based solder. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 465. s. 1--15.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Influence of cutting edge preparation conditions on the cutting edge radius and surface roughness
Pätoprstý, Boris -- Pokorný, Peter -- Vopát, Tomáš -- Vozár, Marek -- Šimna, Vladimír
Influence of cutting edge preparation conditions on the cutting edge radius and surface roughness. In Manufacturing Technology - Pilsen 2019. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2019, s. 86--95. ISBN 978-80-261-0829-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Integration of production line with the wonderware platform
Václavová, Andrea -- Kebísek, Michal
Integration of production line with the wonderware platform. Software Engineering and Algorithms in Intelligent Systems, s. 208--215.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Intellectual capital as a key factor in the automotive industry
Cagáňová, Dagmar -- Ridzoňová Hlásniková, Petra -- Vraňaková, Natália -- Chlpeková, Andrea
Intellectual capital as a key factor in the automotive industry. Mobile Networks and Applications, s. 1--8.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Investigation of tool design and process parameters on weldability and weld properties of friction stir welded AZ31B
Jáňa, Miroslav -- Zifčák, Peter -- Urminský, Ján
Investigation of tool design and process parameters on weldability and weld properties of friction stir welded AZ31B. Zváranie - Svařování, 68. s. 20--23.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Investigation of vibration effects and tool shape on edge chipping phenomenon occurring during rotary ultrasonic drilling
Naď, Milan -- Kolíková, Lenka -- Rolník, Ladislav -- Ďuriš, Rastislav
Investigation of vibration effects and tool shape on edge chipping phenomenon occurring during rotary ultrasonic drilling. Journal of Sound and Vibration, 439. s. 251--259.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Investigation of weld joints by numerical simulation
Kraváriková, Helena
Investigation of weld joints by numerical simulation. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. 114 s. ISBN 978-80-7380-754-2.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Isothermal section of Ga-Co-Cu phase diagram at 830°C and its peculiarities
Priputen, Pavol -- Drienovský, Marián -- Noga, Pavol -- Kusý, Martin -- Černičková, Ivona -- Janovec, Jozef
Isothermal section of Ga-Co-Cu phase diagram at 830°C and its peculiarities. Journal of Alloys and Compounds, 785. s. 1173--1179.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Lean Principles Application in the Automotive Industry
Czifra, György -- Szabó, Peter -- Mĺkva, Miroslava -- Vaňová, Jaromíra
Lean Principles Application in the Automotive Industry. Acta Polytechnica Hungarica, 16. s. 43--62.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Mäkká aktívna spájka na ultrazvukové spájkovanie nekovových a kovových alebo dvoch nekovových materiálov: prihláška úžitkového vzoru č. 222-2018, dátum podania prihlášky: 06.12.2018, stav: zverejnená prihláška úžitkového vzoru, dátum zverejnenia: 06.05.2019, Vestník ÚPV SR č. 05/2019
Koleňák, Roman -- Kostolný, Igor
Mäkká aktívna spájka na ultrazvukové spájkovanie nekovových a kovových alebo dvoch nekovových materiálov: prihláška úžitkového vzoru č. 222-2018, dátum podania prihlášky: 06.12.2018, stav: zverejnená prihláška úžitkového vzoru, dátum zverejnenia: 06.05.2019, Vestník ÚPV SR č. 05/2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Manufacturing component base broadening in the flexible manufacturing system by using a group technology
Košťál, Peter -- Mudriková, Andrea -- Václav, Štefan -- Michal, Dávid -- Lecký, Šimon -- Díaz Cazaňas, Ronald
Manufacturing component base broadening in the flexible manufacturing system by using a group technology. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, s. 45--54. ISBN 978-3-0357-1515-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Medical applications of biomaterials: the case of design and manufacture of orthopedic corsets made of polylactic acid by additive manufacturing
Molnár, Ivan -- Morovič, Ladislav -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando -- Lecký, Šimon -- Michal, Dávid
Medical applications of biomaterials: the case of design and manufacture of orthopedic corsets made of polylactic acid by additive manufacturing. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, s. 223--232. ISBN 978-3-0357-1515-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Medzinárodné plavecké preteky
Hlavatý, Rastislav
Medzinárodné plavecké preteky. Spektrum, 25. s. 17.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Meet The Fascination Share The Uplift
Blahová, Jarmila
Meet The Fascination Share The Uplift. Spektrum, 25. s. 16.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Metamagnetism in manganate magnesium ferrite
Sláma, Jozef -- Paľa, Jozef -- Šoka, Martin -- Lokaj, Ján
Metamagnetism in manganate magnesium ferrite. Journal of Electrical Engineering, 70. s. 78--81.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Methodology to improve the maturity of project management at industrial enterprises
Hrablik Chovanová, Henrieta -- Horňáková, Natália -- Babčanová, Dagmar -- Samáková, Jana -- Makyšová, Helena
Methodology to improve the maturity of project management at industrial enterprises. In Diverse applications and transferability of maturity models. Hershey, USA: IGI Global, 2019, s. 316--345. ISBN 978-1-5225-7080-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Microstructural and mechanical properties of dissimilar Al-Ti joints prepared by GTAW welding-brazing
Nagy, Máté -- Behúlová, Mária -- Pérez, M.R.
Microstructural and mechanical properties of dissimilar Al-Ti joints prepared by GTAW welding-brazing. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 465. s. 1--9.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Microstructure and properties of M2 high-speed steel cast by the gravity and vacuum investment casting
Čaus, Alexander -- Bračík, Matej -- Sahul, Martin -- Dománková, Mária
Microstructure and properties of M2 high-speed steel cast by the gravity and vacuum investment casting. Vacuum, 162. s. 183--198.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Modification of vibro-acoustic properties of plates using edge binding layers
Naď, Milan -- Kolíková, Lenka -- Rolník, Ladislav -- Šimon, Štefan
Modification of vibro-acoustic properties of plates using edge binding layers. Akustika :, 31. s. 107--116.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Multicomponent power density spectra of Kepler AGNs, an instrumental artifact or a physical origin?
Dobrotka, Andrej -- Bezák, Pavol -- Revalski, M. -- Strémy, Maximilián
Multicomponent power density spectra of Kepler AGNs, an instrumental artifact or a physical origin?. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 483. s. 38--45.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Multi-criteria analysis of drag finishing the cutting edges of solid carbide mills
Vozár, Marek -- Peterka, Jozef -- Vopát, Tomáš -- Pätoprstý, Boris
Multi-criteria analysis of drag finishing the cutting edges of solid carbide mills. In Manufacturing Technology - Pilsen 2019. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2019, s. 140--149. ISBN 978-80-261-0829-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
New Bi based solders with the addition of lanthanides
Koleňák, Roman -- Kostolný, Igor -- Prach, Michal
New Bi based solders with the addition of lanthanides. In Advances in Materials Science Research. New York: Nova Science Publishers, 2019, s. 137--184. ISBN 978-1-53614-849-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
On local asymptotic stabilization of the nonlinear systems with time-varying perturbations by state-feedback control
Vrábeľ, Róbert
On local asymptotic stabilization of the nonlinear systems with time-varying perturbations by state-feedback control. International Journal of General Systems, 48. s. 80--89.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Osobnosť vedúceho pracovníka
Blahová, Jarmila
Osobnosť vedúceho pracovníka. Strojárstvo - Strojírenství, 23. s. 68--70.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Partial Experimental Isothermal Section of Al-Pd-Co Phase Diagram for Al-Rich Corner at 1020°C
Ďuriška, Libor -- Černičková, Ivona -- Priputen, Pavol -- Janovec, Jozef
Partial Experimental Isothermal Section of Al-Pd-Co Phase Diagram for Al-Rich Corner at 1020°C. Journal of Phase Equilibria and Diffusion, 40. s. 45--52.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Potential of human resources as key factor of success of innovation in organisations
Stacho, Zdenko -- Stachová, Katarína -- Cagáňová, Dagmar
Potential of human resources as key factor of success of innovation in organisations. In Smart technology trends in industrial and business management. Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG, 2019, s. 229--247. ISBN 978-3-319-76998-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Prekročí nový kandidát rekordne vysoké teploty supravodivosti keramických supravodičov?
Derzsi, Mariana
Prekročí nový kandidát rekordne vysoké teploty supravodivosti keramických supravodičov?. Spektrum, 25. s. 3.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Preparing influence analysis of meteoparameters on production process
Abasová, Jela -- Tanuška, Pavol
Preparing influence analysis of meteoparameters on production process. Software Engineering and Algorithms in Intelligent Systems, s. 109--120.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Prípravok na rýchle a flexibilné meranie opotrebovania vybraných druhov rezných platničiek: prihláška patentu č. 11-2017, dátum podania prihlášky: 01.02.2017, dátum zverejnenia prihlášky: 02.08.2018, Vestník ÚPV SR č. 08/2018, stav: platný, udelený patent č. 288625, dátum oznámenia o udelení patentu: 08.01.2019
Vopát, Tomáš -- Šimna, Vladimír
Prípravok na rýchle a flexibilné meranie opotrebovania vybraných druhov rezných platničiek: prihláška patentu č. 11-2017, dátum podania prihlášky: 01.02.2017, dátum zverejnenia prihlášky: 02.08.2018, Vestník ÚPV SR č. 08/2018, stav: platný, udelený patent č. 288625, dátum oznámenia o udelení patentu: 08.01.2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 6 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Projektový manažment
Samáková, Jana -- Šujanová, Jana
Projektový manažment. Trnava : AlumniPress, 2019. 218 s. ISBN 978-80-8096-259-3.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Proposal of the Methodology for Identification of Repetitive Sequences in Big Data
Németh, Martin -- Michaľčonok, German
Proposal of the Methodology for Identification of Repetitive Sequences in Big Data. In SILHAVY, R. Software Engineering and Algorithms in Intelligent Systems. Cham: Springer, 2019, s. 390--396. ISBN 978-3-319-91185-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Quality assessment of Al castings produced in sand molds using image and CT analyses
Kucharíková, Lenka -- Tillová, Eva -- Kritikos, Michaela -- Uhríčik, Milan -- Belan, Juraj -- Švecová, Ivana
Quality assessment of Al castings produced in sand molds using image and CT analyses. Journal of Materials Engineering and Performance, s. 1--8.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Rational provision of functional properties of interference fit joints in case of assembly with implementation of anaerobic materials
Voyachek, I.I. -- Kochetkov, D.V. -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando -- Mityasov, S.G. -- Zverovshhikov, V.Z. -- Ružarovský, Roman -- Horník, J.
Rational provision of functional properties of interference fit joints in case of assembly with implementation of anaerobic materials. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, s. 123--132. ISBN 978-3-0357-1515-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Razrabotka diagnostičeskoj modeli privoda v prostranstve sostojanij
Nikitin, Jurij Rafailovič -- Božek, Pavol -- Pivarčiová, Elena
Razrabotka diagnostičeskoj modeli privoda v prostranstve sostojanij. In Techničeskije universitety: integracija s evropejskimi i mirovymi sistemami obrazovanija. Iževsk: Izdateľstvo IžGTU imeni M.T.Kalašnikova, 2019, s. 287--292. ISBN 978-5-7526-0832-2 (T.1.).
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Reducing the crystallite and particle size of SrFe12O19 with PVA by high energy ball milling
Gonzales Tenorio, F.N. -- Rosales Barajas, I.R. -- Serna Vera, P. -- Sánchez de Jesus, F. -- Bolarin Miró, A.M. -- Hernández Garrido, A. -- Kusý, Martin
Reducing the crystallite and particle size of SrFe12O19 with PVA by high energy ball milling. Journal of Alloys and Compounds, 771. s. 464--470.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Research of the dual phase steel DP450 properties from the forming aspects
Bílik, Jozef -- Tittel, Viktor -- Sobota, Róbert -- Šuba, Roland
Research of the dual phase steel DP450 properties from the forming aspects. Hutnik- Wiadomości Hutnicze, 86. s. 14--17.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Research on joining metal-ceramics composite Al/Al2O3 with Cu substrate using solder type Zn-In-Mg
Koleňák, Roman -- Kostolný, Igor -- Drápala, Jaromír -- Drienovský, Marián -- Sahul, Martin
Research on joining metal-ceramics composite Al/Al2O3 with Cu substrate using solder type Zn-In-Mg. Journal of Composite Materials, 53. s. 1411--1422.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Research on soldering AlN ceramics with Cu substrate using Sn-Ag-Ti solder
Koleňák, Roman -- Kostolný, Igor -- Drápala, Jaromír -- Kusý, Martin -- Pašák, Matej
Research on soldering AlN ceramics with Cu substrate using Sn-Ag-Ti solder. Soldering and Surface Mount Technology, 31. s. 93--101.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Risk analysis causing downtimes in production process of hot rolling mill
Malindžáková, Marcela -- Cagáňová, Dagmar -- Rosová, Andrea -- Malindžák, Dušan
Risk analysis causing downtimes in production process of hot rolling mill. In Smart technology trends in industrial and business management. Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG, 2019, s. 337--344. ISBN 978-3-319-76998-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Serial communication protocol with enhanced properties-securing communication layer for smart sensors applications
Dudák, Juraj -- Gašpar, Gabriel -- Šedivý, Štefan -- Fabo, Peter -- Pepucha, Ľubomír -- Tanuška, Pavol
Serial communication protocol with enhanced properties-securing communication layer for smart sensors applications. IEEE Sensors Journal, 19. s. 378--390.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Silver route to cuprate analogs
Gawraczyński, Jakub -- Kurzydlowski, Dominik -- Ewings, Russel A. -- Bandaru, Subrahmanyam -- Gadomski, Wojciech -- Mazej, Zoran -- Ruani, Giampiero -- Bergenti, Ilaria -- Jaron, Tomasz -- Ozarowski, Andrew -- Hill, Stephen -- Leszczynski, Piotr J. -- Tokár, Kamil -- Derzsi, Mariana -- Barone, Paolo -- Wohlfeld, Krzysztof -- Lorenzana, Jose -- Grochala, Wojciech
Silver route to cuprate analogs. Proceedings of the national academy of sciences of the United States of America, 116. s. 1495--1500.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Social innovations inn context of smart city
Jurenka, Richard -- Cagáňová, Dagmar -- Horňáková, Natália -- Stareček, Augustín
Social innovations inn context of smart city. In Smart technology trends in industrial and business management. Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG, 2019, s. 383--399. ISBN 978-3-319-76998-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Some barriers regarding the sustainability of digital technology for long-term teaching
Svetský, Štefan -- Moravčík, Oliver
Some barriers regarding the sustainability of digital technology for long-term teaching. In Proceedings of the Future Technologies Conference (FTC) 2018. Cham: Springer, 2019, s. 950--961. ISBN 978-3-030-02685-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Spájkovacia zliatina: prihláška úžitkového vzoru č. 236-2018, dátum podania prihlášky: 20.12.2018, stav: zverejnená prihláška úžitkového vzoru, dátum zverejnenia: 06.05.2019, Vestník ÚPV SR č. 05/2019
Kostolný, Igor -- Koleňák, Roman
Spájkovacia zliatina: prihláška úžitkového vzoru č. 236-2018, dátum podania prihlášky: 20.12.2018, stav: zverejnená prihláška úžitkového vzoru, dátum zverejnenia: 06.05.2019, Vestník ÚPV SR č. 05/2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Spevňovanie povrchových vrstiev zápustiek, tvárniacich nástrojov a súčiastok
Bílik, Jozef -- Hudáková, Mária
Spevňovanie povrchových vrstiev zápustiek, tvárniacich nástrojov a súčiastok. Kovárenství, s. 101--104.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Spôsob stabilizácie pre mobilné roboty: prihláška úžitkového vzoru č. 181-2018, dátum podania prihlášky: 26.10.2018, stav: zverejnená prihláška úžitkového vzoru, dátum zverejnenia prihlášky: 02.04.2019, Vestník ÚPV SR č. 04/2019
Kuric, Ivan -- Pivarčiová, Elena -- Ságová, Zuzana -- Božek, Pavol -- Škultéty, Emil
Spôsob stabilizácie pre mobilné roboty: prihláška úžitkového vzoru č. 181-2018, dátum podania prihlášky: 26.10.2018, stav: zverejnená prihláška úžitkového vzoru, dátum zverejnenia prihlášky: 02.04.2019, Vestník ÚPV SR č. 04/2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 6 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Stabilisation and state trajectory tracking problem for nonlinear control systems in the presence of disturbances
Vrábeľ, Róbert
Stabilisation and state trajectory tracking problem for nonlinear control systems in the presence of disturbances. International Journal of Control, 92. s. 540--548.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Stoichiometry, structure and mechanical properties of co-sputtered Ti 1-x Ta x B 2±Δ coatings
Grančič, B. -- Pleva, Milan -- Mikula, M. -- Čaplovičová, Mária -- Satrapinskyy, L -- Roch, Tomáš -- Truchlý, M. -- Sahul, Martin -- Gregor, M. -- Švec, Peter -- Zahoran, Miroslav -- Kúš, Peter
Stoichiometry, structure and mechanical properties of co-sputtered Ti 1-x Ta x B 2±Δ coatings. Surface & Coatings Technology, 367. s. 341--348.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Study on wall heights and surface roughness of spun cups produced of metal blanks by multipass CNC spinning technology
Frnčík, Martin -- Šugárová, Jana -- Šugár, Peter -- Görögová, Ingrid -- Sahul, Martin
Study on wall heights and surface roughness of spun cups produced of metal blanks by multipass CNC spinning technology. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, s. 55--65. ISBN 978-3-0357-1515-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Synthesis of AuAg@Ag core/shell bimetallic nanoparticles in titanium nitride thin films by sequential ion implantation
Popovič, M. -- Novakovič, M. -- Noga, Pavol -- Vaňa, Dušan -- Rakočevič, Z.
Synthesis of AuAg@Ag core/shell bimetallic nanoparticles in titanium nitride thin films by sequential ion implantation. Applied Surface Science, 481. s. 1418--1424.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Technological properties and fire performance of medium density fibreboard (MDF) treated with selected polyphosphate-based fire retardants
Mantanis, George -- Martinka, Jozef -- Lykidis, Charalampos -- Ševčík, Libor
Technological properties and fire performance of medium density fibreboard (MDF) treated with selected polyphosphate-based fire retardants. Wood Material Science & Engineering, s. 1--10.
články v časopisoch2019Podrobnosti
The analysis of the Slovak citizens´ awareness about the smart city concept
Cagáňová, Dagmar -- Stareček, Augustín -- Horňáková, Natália -- Ridzoňová Hlásniková, Petra
The analysis of the Slovak citizens´ awareness about the smart city concept. Mobile Networks and Applications, s. 1--9.
články v časopisoch2019Podrobnosti
The comparison of structure and properties in DC magnetron sputtered and HiPIMS W-C:H coatings with different hydrogen content
Lofaj, František -- Kabátová, Margita -- Klich, Marek -- Vaňa, Dušan -- Dobrovodský, Jozef
The comparison of structure and properties in DC magnetron sputtered and HiPIMS W-C:H coatings with different hydrogen content. Ceramics International, 45. s. 9502--9514.
články v časopisoch2019Podrobnosti
The design of melting units for production of synthetic fibrous materials by vertical blowing method from PET raw materials
Sviatskii, Vladislav -- Mudriková, Andrea -- Holubek, Radovan -- Horník, Jakub -- Sokolov, Michail V.
The design of melting units for production of synthetic fibrous materials by vertical blowing method from PET raw materials. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, s. 216--222. ISBN 978-3-0357-1515-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
The design technique of melting units for production of synthetic fibrous materials by vertical blowing method
Sviatskii, Vladislav -- Božek, Pavol -- Sokolov, Michail V. -- Lukaszczyk, Zygmunt
The design technique of melting units for production of synthetic fibrous materials by vertical blowing method. Management systems in production engineering, s. 29--32.
články v časopisoch2019Podrobnosti
The didactic-technology challenges for design of the computer supported collaborative teaching
Svetský, Štefan -- Moravčík, Oliver -- Tanuška, Pavol -- Červeňanská, Zuzana
The didactic-technology challenges for design of the computer supported collaborative teaching. In AUER, M E. The Challenges of the Digital Transformation in Education. Basel: Springer Nature Switzerland AG, 2019, s. 46--57. ISBN 978-3-030-11935-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
The effect of atmosphere and vacuum on character of weld joints fabricated by explosion
Jáňa, Miroslav -- Urminský, Ján -- Kostolný, Igor
The effect of atmosphere and vacuum on character of weld joints fabricated by explosion. Zváranie - Svařování, 68. s. 24--26.
články v časopisoch2019Podrobnosti
The first year operation experience with Ion Beam Analysis at the new STU Ion Beam Laboratory
Dobrovodský, Jozef -- Beňo, Matúš -- Vaňa, Dušan -- Bezák, Pavol -- Noga, Pavol
The first year operation experience with Ion Beam Analysis at the new STU Ion Beam Laboratory. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B - Beam Interactions with Materials and Atoms, s. 1--5.
články v časopisoch2019Podrobnosti
The influence of dopant atoms introduction on some thermal, optical and structural parameters of Bi(As2S3)100−X Glassy system
Šiljegović, Mirjana -- Štrbac, G.R. -- Guth, I.O. -- Celic, N. -- Labaš, Vladimír -- Lukič - Petrovič, Svetlana
The influence of dopant atoms introduction on some thermal, optical and structural parameters of Bi(As2S3)100−X Glassy system. NEW SZP GEN: Materials Research Express, 6. s. 65204.
články v časopisoch2019Podrobnosti
The influence of transversal crack on modal properties of slender tubes
Naď, Milan -- Rolník, Ladislav -- Kolíková, Lenka -- Šimon, Štefan
The influence of transversal crack on modal properties of slender tubes. Akustika :, 31. s. 117--124.
články v časopisoch2019Podrobnosti
The research of influence of strain rate in steel tube cold drawing processes using FEM simulation
Kapustová, Mária -- Sobota, Róbert
The research of influence of strain rate in steel tube cold drawing processes using FEM simulation. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, s. 235--242. ISBN 978-3-0357-1515-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
The spatial distribution of congener-specific human PCB concentrations in a PCB-polluted region
Strémy, Maximilián -- Šutová, Zuzana -- Palkovičová, Ľubica -- Richterová, Denisa -- Wimmerová, Soňa -- Čonka, Kamil -- Drobná, Beata -- Fábelová, Lucia -- Jurečková, Dana -- Jusko, Todd A. -- Tihányi, Juraj -- Trnovec, Tomáš
The spatial distribution of congener-specific human PCB concentrations in a PCB-polluted region. In Science of the Total Environment. 2019, s. 2292--2303.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
The Universal Personalized Approach for Human Knowledge Processing
Svetský, Štefan -- Moravčík, Oliver
The Universal Personalized Approach for Human Knowledge Processing. In Transactions on Engineering Technologies. Singapore: Springer, 2019, s. 203--216. ISBN 978-981-13-0745-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Úspešný IT workshop
Svetský, Štefan
Úspešný IT workshop. Spektrum, 25. s. 16.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Validation of results of two different reductions for precision seamless cold drawn tubes
Ridzoň, Martin -- Mojžiš, Milan -- Bella, Peter -- Parilák, Ľudovít -- Kan, M. -- Buranský, Ivan
Validation of results of two different reductions for precision seamless cold drawn tubes. Metalurgija. Metallurgy, 58. s. 319--322.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Vplyv ochrannej atmosféry na vlastnosti zvarových spojov horčíkovej zliatiny AZ31B vyhotovených laserom
Vyskoč, Maroš -- Sahul, Miroslav -- Sahul, Martin -- Vyskočová, Monika
Vplyv ochrannej atmosféry na vlastnosti zvarových spojov horčíkovej zliatiny AZ31B vyhotovených laserom. Zváranie - Svařování, 68. s. 30--36.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Využitie simulačných metód vo výrobných systémoch pomocou virtuálnej a rozšírenej reality
Holubek, Radovan
Využitie simulačných metód vo výrobných systémoch pomocou virtuálnej a rozšírenej reality. Habilitačná práca. 2019. 117 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Welding workstation planning with use of CAD software and simulation
Michal, Dávid -- Lecký, Šimon -- Košťál, Peter -- Václav, Štefan
Welding workstation planning with use of CAD software and simulation. In Advances in Manufacturing II. Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2019, s. 97--105. ISBN 978-3-030-18788-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Zariadenie na 3D tlač v inertnom prostredí s nastaviteľnými parametrami: prihláška úžitkového vzoru č. 54-2018, dátum podania prihlášky: 6.4.2018, dátum zverejnenia prihlášky: 1.10.2018, Vestník ÚPV SR č. 10/2018, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8381, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 1.3.2019
Martinka, Jozef -- Štefko, Tomáš -- Rantuch, Peter -- Balog, Karol -- Václav, Štefan
Zariadenie na 3D tlač v inertnom prostredí s nastaviteľnými parametrami: prihláška úžitkového vzoru č. 54-2018, dátum podania prihlášky: 6.4.2018, dátum zverejnenia prihlášky: 1.10.2018, Vestník ÚPV SR č. 10/2018, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8381, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 1.3.2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 5 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Zařízení pro měření nasycení pohlcovače vlhkosti vodou: prihláška úžitkového vzoru č. 2018-35762, dátum prihlášky: 19.12.2018, stav: zapísaný, platný úžitkový vzor č. 32636, dátum zapísania: 05.03.2019
Tomaštík, Marek -- Konečný, Jiří -- Martinka, Jozef -- Rantuch, Peter -- Balog, Karol
Zařízení pro měření nasycení pohlcovače vlhkosti vodou: prihláška úžitkového vzoru č. 2018-35762, dátum prihlášky: 19.12.2018, stav: zapísaný, platný úžitkový vzor č. 32636, dátum zapísania: 05.03.2019. Praha: ÚPV ČR, 2019. 5 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti