27. 5. 2020  12:34 Iveta
Akademický informačný systém

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 90

PublikácieDruh výsledku
Rok
Podrobnosti
A note on uniform exponential stability of linear periodic time-varying systems
Vrábeľ, Róbert
A note on uniform exponential stability of linear periodic time-varying systems. IEEE Transactions on Automatic Control, s. 1647--1651.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
A Novel Polymer Concrete Composite with GFRP Waste: Applications, Morphology, and Porosity Characterization
Sabau, Emília -- Udroiu, Razvan -- Bere, Paul -- Buranský, Ivan -- Miron-Borzan, C.S.
A Novel Polymer Concrete Composite with GFRP Waste: Applications, Morphology, and Porosity Characterization. Applied Sciences, 10. s. 1--20.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
A Random Factorial Design of Experiments Study on the Influence of Key Factors and Their Interactions on the Measurement Uncertainty: A Case Study Using the ZEISS CenterMax
Kritikos, Michaela -- Concepción Maure, Lissette -- Leyva Céspedes, Alfredo Alejandro -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando -- Hrušecký, Róbert
A Random Factorial Design of Experiments Study on the Influence of Key Factors and Their Interactions on the Measurement Uncertainty: A Case Study Using the ZEISS CenterMax. Applied Sciences, 10. s. 1--14.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Acoustic emission analysis of hard coatings cracking during indentation test
Drobný, Peter -- Čaplovič, Ľubomír -- Sahul, Martin -- Babincová, Paulína -- Koula, Václav
Acoustic emission analysis of hard coatings cracking during indentation test. In BEHÚLOVÁ, M. -- KOŽÍŠEK, Z. -- POTÚČEK, Z. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020, s. 1--7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Algoritm diagnostiki privodov mobiľnych robotov
Romanov, Alexander -- Nikitin, Jurij P -- Peterka, Jozef
Algoritm diagnostiki privodov mobiľnych robotov. In ARTEP 2020. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2020, s. 1--6. ISBN 978-80-553-3487-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020
Podrobnosti
Algoritmus bezdrôtového prenosu dát z automatizovaných pracovísk pomocou RFID technológie
Vagaš, Marek -- Galajdová, Alena -- Šimšík, Dušan -- Holubek, Radovan -- Ružarovský, Roman
Algoritmus bezdrôtového prenosu dát z automatizovaných pracovísk pomocou RFID technológie. In ARTEP 2020. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2020, s. 1--6. ISBN 978-80-553-3487-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Analysis of temperature and stress-strain fields during laser beam welding of a TRIP steel
Vrtiel, Štefan -- Behúlová, Mária
Analysis of temperature and stress-strain fields during laser beam welding of a TRIP steel. In BEHÚLOVÁ, M. -- KOŽÍŠEK, Z. -- POTÚČEK, Z. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020, s. 1--12.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti
Annealing effects on the crystallinity of carbon fiber-reinforced polyetheretherketone and polyohenylene laminate composites manufactured by laser automatic tape placement
Risteska, Svetlana -- Trajkovska Petkoska, Anka -- Samak, Samoil -- Drienovský, Marián
Annealing effects on the crystallinity of carbon fiber-reinforced polyetheretherketone and polyohenylene laminate composites manufactured by laser automatic tape placement. Materials Science = Medžiagotyra, 26. s. 308--316.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
Application of AHP method for project selection in the context of sustainable development
Jurík, Lukáš -- Horňáková, Natália -- Šantavá, Eva -- Cagáňová, Dagmar -- Sablik, Jozef
Application of AHP method for project selection in the context of sustainable development. Wireless Networks, s. 1--10.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
Application Progress of Annealing Treatment Process in the Study of Nano-multilayer Films
Li, H. -- Xing, Z. -- Hodúlová, Erika -- Hu, A -- Tillmann, W.
Application Progress of Annealing Treatment Process in the Study of Nano-multilayer Films. Materials Review, 34. s. 3099--3105.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Asymptotic stabilization of a system of coupled nth-order differential equations with potentially unbounded high-frequency oscillating perturbations
Vrábeľ, Róbert
Asymptotic stabilization of a system of coupled nth-order differential equations with potentially unbounded high-frequency oscillating perturbations. Nonlinear Dynamics, 100. s. 1421--1429.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Atmospheric pressure microwave plasma for aluminum surface cleaning
Bónová, Lucia -- Zhu, Weikun -- Patel, Dhruval K. -- Krogstad, Daniel V. -- Ruzic, David N.
Atmospheric pressure microwave plasma for aluminum surface cleaning. Journal of vacuum science and technology. Part A. Vacuum, surfaces and films, 38. s. 1--6.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Benchmarking lattice energy of a model 1D molecular HF crystal
Fanta, Roman -- Kolesár, Vladimír -- Šimunek, Ján -- Dubecký, Matúš
Benchmarking lattice energy of a model 1D molecular HF crystal. Theoretical Chemistry Accounts, 139. s. 1--4.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Comparison of radio meteor observations during the period from 1. to 17. August 2019
Dolinský, Peter -- Nečas, Aleš -- Karlovský, Ján
Comparison of radio meteor observations during the period from 1. to 17. August 2019. In Proceedings of the International Meteor Conference. IMC 2019: 03.. - 06. 10. 2019, Bollmannsruh, Germany. 1. vyd. Hove, Belgium : International Meteor Organization, 2020, s. 168--170. ISBN 978-2-87355-033-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Composite heat sink material for superconducting tape in fault current limiter applications
Pekarčíková, Marcela -- Mišík, Jozef -- Drienovský, Marián -- Krajčovič, Jozef -- Vojenčiak, Michal -- Búran, Marek -- Mošať, Marek -- Húlan, Tomáš -- Skarba, Michal -- Cuninková, Eva -- Gömöry, Fedor
Composite heat sink material for superconducting tape in fault current limiter applications. Materials [elektronický zdroj], 13. s. 1--16.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Cutting edge radius preparation
Pokorný, Peter -- Pätoprstý, Boris -- Vopát, Tomáš -- Peterka, Jozef -- Vozár, Marek -- Šimna, Vladimír
Cutting edge radius preparation. In Materials Today: Proceedings. 2020, s. 212--218.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Deposition and characterization of Ti-Al-C-N coatings
Sahul, Martin -- Haršáni, Marián -- Babincová, Paulína -- Čaplovič, Ľubomír -- Sahul, Miroslav -- Drobný, Peter
Deposition and characterization of Ti-Al-C-N coatings. In BEHÚLOVÁ, M. -- KOŽÍŠEK, Z. -- POTÚČEK, Z. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020, s. 1--9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Design and manufacturing of cutting tools for milling
Peterka, Jozef -- Hrbál, Jakub -- Buranský, Ivan -- Vozár, Marek
Design and manufacturing of cutting tools for milling. MM Science Journal, 2020. s. 3818--3821.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Development of Employee Extent Commitment in Innovation Processes in Slovak Organisations
Stacho, Zdenko -- Stachová, Katarína -- Cagáňová, Dagmar
Development of Employee Extent Commitment in Innovation Processes in Slovak Organisations. In CAGÁŇOVÁ, D. -- HORŇÁKOVÁ, N. Mobility Internet of Things 2018. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2020, s. 261--275. ISBN 978-3-030-30910-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti
Development of retail network on the example of three regional towns comparison in West Slovakia
Trembošová, Miroslava -- Dubcová, Alena -- Nagyová, Ľudmila -- Cagáňová, Dagmar
Development of retail network on the example of three regional towns comparison in West Slovakia. Wireless Networks, s. 1--13.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Development of the Chromium-Rich High-Speed Steel: As-Cast Microstructure
Čaus, Alexander -- Sahul, Martin -- Sobota, Róbert
Development of the Chromium-Rich High-Speed Steel: As-Cast Microstructure. In Defect and Diffusion Forum. 2020, s. 59--64.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Direct ultrasonic soldering of AlN ceramics with copper substrate using Zn-Al-Mg solder
Koleňák, Roman -- Kostolný, Igor -- Drápala, Jaromír -- Babincová, Paulína -- Kuruc, Marcel
Direct ultrasonic soldering of AlN ceramics with copper substrate using Zn-Al-Mg solder. Metals, 10. s. 1--18.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Distributed collection of environmental data using IoT technology
Ďuďák, Juraj -- Fabo, Peter -- Gašpar, Gabriel -- Kuba, Michal -- Buchholcerová, Anna
Distributed collection of environmental data using IoT technology. In Mechatronics 2019: Recent Advances Towards Industry 4.0. Cham, Switzerland: Springer Nature, 2020, s. 95--103. ISBN 978-3-030-29992-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti
Editorial: Smart Solutions with Focus on Innovations from Various Perspectives
Cagáňová, Dagmar -- Horňáková, Natália -- Štofková, Jana
Editorial: Smart Solutions with Focus on Innovations from Various Perspectives. ACM Mobile Networks and Applications, s. 1--3.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
Electric cables installed in OSB boards surfaces and their temperature
Martinka, Jozef -- Rantuch, Peter -- Štefko, Tomáš -- Wachter, Igor
Electric cables installed in OSB boards surfaces and their temperature. In MAKOVICKÁ OSVALDOVÁ, L. -- MARKERT, F. -- ZELINKA, S L. Wood & Fire Safety. Cham: Springer, 2020, s. 426--431. ISBN 978-3-030-41234-0 (print).
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Environmentálne inžinierstvo II: návody na cvičenia : 1. časť Optické spektrálne metódy
Pastierová, Alica -- Gerulová, Kristína -- Soldán, Maroš
Environmentálne inžinierstvo II: návody na cvičenia : 1. časť Optické spektrálne metódy. Bratislava : Spektrum STU, 2020. 190 s. ISBN 978-80-227-4995-4.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Evaluation of strain in cold drawing of tubes with internally shaped surface
Hatala, Michal -- Botko, František -- Peterka, Jozef -- Bella, Peter -- Radič, Pavol
Evaluation of strain in cold drawing of tubes with internally shaped surface. In Materials Today: Proceedings. 2020, s. 287--292.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020
Podrobnosti
Fluxless ultrasonic soldering of SiC ceramics and Cu by Bi-Ag-Ti based solder
Šuryová, Daniela -- Kostolný, Igor -- Koleňák, Roman
Fluxless ultrasonic soldering of SiC ceramics and Cu by Bi-Ag-Ti based solder. AIMS Materials Science, 7. s. 24--32.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Formation of Au-Ag alloy nanoparticles in amorphous silicon using sequential ion implantation
Novakovič, M. -- Popovič, M. -- Noga, Pavol -- Vaňa, Dušan -- Rakočevič, Z.
Formation of Au-Ag alloy nanoparticles in amorphous silicon using sequential ion implantation. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B - Beam Interactions with Materials and Atoms, 471. s. 33--41.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
Formation of supramolecular hydrogen-bonding chains and networks from copper (II) halogenobenzoates with N-methylnicotinamide: Supramolecular isomerism
Halaška, Jozef -- Lokaj, Ján -- Jomová, Klaudia -- Růžičková, Zdeňka -- Mazúr, Milan -- Moncoľ, Ján
Formation of supramolecular hydrogen-bonding chains and networks from copper (II) halogenobenzoates with N-methylnicotinamide: Supramolecular isomerism. Polyhedron, 175. s. 1--15.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
Fuzzy decision system with a single variable parameter used in the intelligent control of the processes
Tirian, G.O. -- Chioncel, C.P. -- Holubek, Radovan -- Cinkar, K.
Fuzzy decision system with a single variable parameter used in the intelligent control of the processes. In Journal of Physics: Conference Series. 2020, s. 1--7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Hydrogenation and hybridization in hard W-C:H coatings prepared by hybrid PVD-PECVD method with methane and acetylene
Lofaj, František -- Kabátová, Margita -- Dobrovodský, Jozef -- Cempura, Grzegorz
Hydrogenation and hybridization in hard W-C:H coatings prepared by hybrid PVD-PECVD method with methane and acetylene. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 88. s. 1--12.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Charring of timber with fissures in experimental and numerical simulations
Sandanus, Jaroslav -- Kamenická, Zuzana -- Rantuch, Peter -- Martinka, Jozef -- Balog, Karol
Charring of timber with fissures in experimental and numerical simulations. In MAKOVICKÁ OSVALDOVÁ, L. -- MARKERT, F. -- ZELINKA, S L. Wood & Fire Safety. Cham: Springer, 2020, s. 159--165. ISBN 978-3-030-41234-0 (print).
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Identification of Challenges and Opportunities for Work 4.0 Competences Developing in Slovakia
Fidlerová, Helena -- Porubčinová, Martina -- Fero, Martin -- Novotná, Ivana
Identification of Challenges and Opportunities for Work 4.0 Competences Developing in Slovakia. In Human Capital Formation for the Fourth Industrial Revolution. Pennsylvania, USA: IGI Global, 2020, s. 44--72. ISBN 978-15-225981-0-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti
Industry 4.0 Future Prospects and Its Impact on Competencies
Horňáková, Natália -- Cagáňová, Dagmar -- Štofková, Jana -- Jurenka, Richard
Industry 4.0 Future Prospects and Its Impact on Competencies. In TONKONOGYI, V. Advanced Manufacturing Processes. Springer Nature Switzerland AG, 2020: 2020, s. 73--84. ISBN 978-3-030-40724-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Influence of different metal concentrations on the morphology of Ag–As2Ch3 thin films analyzed by Rutherford Backscattering Spectrometry and Energy Dispersive Spectroscopy
Čajko, Kristína -- Lukič - Petrovič, Svetlana -- Celic, N. -- Noga, Pavol -- Vaňa, Dušan
Influence of different metal concentrations on the morphology of Ag–As2Ch3 thin films analyzed by Rutherford Backscattering Spectrometry and Energy Dispersive Spectroscopy. Applied Surface Science, 510. s. 1--6.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Initiation parameters of wood based materials
Rantuch, Peter -- Martinka, Jozef -- Wachter, Igor
Initiation parameters of wood based materials. In MAKOVICKÁ OSVALDOVÁ, L. -- MARKERT, F. -- ZELINKA, S L. Wood & Fire Safety. Cham: Springer, 2020, s. 28--34. ISBN 978-3-030-41234-0 (print).
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020
Podrobnosti
Investigation of properties of Cu-Al bimetals explosively welded
Lokaj, Ján -- Sahul, Miroslav -- Sahul, Martin -- Hajdúchová, Zora
Investigation of properties of Cu-Al bimetals explosively welded. In SEMDOK 2020, 25th International Seminar of Ph.D. Students. 1. vyd. Žilina,: University of Žilina, 2020, s. 76--81. ISBN 978-80-554-1643-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Investigation of the microstructure and mechanical characteristics of disk laser-welded Ti-6Al-4V alloy joints
Kovačócy, Pavel -- Šimeková, Beáta -- Kovaříková, Ingrid -- Hodúlová, Erika -- Dománková, Mária -- Ptačinová, Jana -- Jurči, Peter
Investigation of the microstructure and mechanical characteristics of disk laser-welded Ti-6Al-4V alloy joints. Journal of Materials Engineering and Performance, 29. s. 1.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
Ion beam synthesis of Au-Ag alloy nanoparticles in TiN thin films
Popovič, M. -- Novakovič, M. -- Noga, Pavol -- Vaňa, Dušan -- Rakočevič, Z.
Ion beam synthesis of Au-Ag alloy nanoparticles in TiN thin films. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B - Beam Interactions with Materials and Atoms, 475. s. 20--27.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Logarithmic norm-based analysis of robust asymptotic stability of nonlinear dynamical systems
Vrábeľ, Róbert
Logarithmic norm-based analysis of robust asymptotic stability of nonlinear dynamical systems. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 80. s. 1--8.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Magnetic moments of short-lived nuclei with part-per-million accuracy. Paving the way for applications of β-detected NMR in chemistry and biology
Harding, R.D. -- Pallada, S. -- Croese, J. -- Antušek, Andrej -- Baranowski, Michal -- Bissell, M.L. -- Cerato, L. -- Dziubinska - Kühn, K.M. -- Gins, W. -- Gustafsson, F.P. -- Javaji, A. -- Jolivet, R.B. -- Kanellakopoulos, A. -- Karg, B. -- Kempka, M. -- Kocman, V. -- Kozák, M. -- Kulesz, K. -- Madurga Flores, M. -- Neyens, G. -- Pietrzyk, R. -- Plavec, J. -- Pomorski, M. -- Skrzypczak, Aleksandra -- Wagenknecht, P. -- Wienholtz, F. -- Wolak, J. -- Xu, Z. -- Zakoucky, D. -- Kowalska, M.
Magnetic moments of short-lived nuclei with part-per-million accuracy. Paving the way for applications of β-detected NMR in chemistry and biology.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Managerial Skills for Innovation Support
Švač, Vladimír -- Cagáňová, Dagmar
Managerial Skills for Innovation Support. In ACM Mobile Networks and Applications. 2020, s. 1--7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti
Materials for Safety and Security: Materials for Shielding, Protective Suits, Electrical Insulation, and Fire Protection
Martinka, Jozef -- Dibdiaková, Janka
Materials for Safety and Security: Materials for Shielding, Protective Suits, Electrical Insulation, and Fire Protection. In REHÁK, D. -- BERNATIK, A. -- DVOŘÁK, Z. -- HROMADA, M. Safety and Security Issues in Technical Infrastructures. 1. vyd. Hershey PA, USA : IGI Global, 2020, s. 288--320. ISBN 978-1-7998-3059-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Metamagnetic properties in Mn0.7Mg0.3Fe2O4 ferrite
Sláma, Jozef -- Paľa, Jozef -- Šoka, Martin -- Lokaj, Ján
Metamagnetic properties in Mn0.7Mg0.3Fe2O4 ferrite. Physica B-Condensed Matter, 576. s. 2020.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
Metric dimension of Cayley digraphs of split metacyclic groups
Abas, Marcel -- Vetrík, Tomáš
Metric dimension of Cayley digraphs of split metacyclic groups. In Theoretical Computer Science. 2020, s. 61--72.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Modeling of Boring Mandrel Working Process with Vibration Damper
Sentyakov, Kirill -- Peterka, Jozef -- Smirnov, Vitalij -- Božek, Pavol -- Sviatskii, Vladislav
Modeling of Boring Mandrel Working Process with Vibration Damper. Materials [elektronický zdroj], 13. s. 1--13.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
Modification of cutting tools by drag finishing
Peterka, Jozef -- Pokorný, Peter -- Václav, Štefan -- Pätoprstý, Boris -- Vozár, Marek
Modification of cutting tools by drag finishing. MM Science Journal, 2020. s. 3822--3825.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
Modification of polyethylene’s surface properties by high fluence Fe implantation
Kisić, D. -- Nenadovič, Miloš -- Barudžija, Tanja -- Noga, Pavol -- Vaňa, Dušan -- Muška, Martin -- Rakočević, Zlatko
Modification of polyethylene’s surface properties by high fluence Fe implantation. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B - Beam Interactions with Materials and Atoms, 462. s. 143--153.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
Morphological changes of the PVD coatings after isothermal annealing
Babincová, Paulína -- Sahul, Martin -- Drobný, Peter -- Čaplovič, Ľubomír
Morphological changes of the PVD coatings after isothermal annealing. In BEHÚLOVÁ, M. -- KOŽÍŠEK, Z. -- POTÚČEK, Z. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020, s. 1--15.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020
Podrobnosti
Nástroj na spevňovanie povrchových vrstiev tvarových rotačných plôch oceľových výrobkov: prihláška úžitkového vzoru č. 37-2019, dátum podania prihlášky: 23.03.2019, stav: zverejnená prihláška úžitkového vzoru , dátum zverejnenia prihlášky: 07.01.2020, Vestník ÚPV SR ć. 01/2020
Pokorný, Peter -- Bachratý, Michal -- Králik, Marián -- Peterka, Jozef -- Václav, Štefan
Nástroj na spevňovanie povrchových vrstiev tvarových rotačných plôch oceľových výrobkov: prihláška úžitkového vzoru č. 37-2019, dátum podania prihlášky: 23.03.2019, stav: zverejnená prihláška úžitkového vzoru , dátum zverejnenia prihlášky: 07.01.2020, Vestník ÚPV SR ć. 01/2020. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 6 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020Podrobnosti
Nebezpečné látky. Návody na cvičenia
Sirotiak, Maroš -- Pastierová, Alica
Nebezpečné látky. Návody na cvičenia. Trnava : AlumniPress, 2020. 182 s. ISBN 978-80-8096-267-8.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Neural network control of a wheeled mobile robot based on optimal trajectories
Božek, Pavol -- Karavaev, Yury -- Ardentov, Andrey A. -- Yefremov, Kirill S.
Neural network control of a wheeled mobile robot based on optimal trajectories. In International Journal of Advanced Robotic Systems. 2020, s. 1--10.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti
NMR absolute shielding scales and nuclear magnetic dipole moments of transition metal nuclei
Antušek, Andrej -- Repiský, Michal
NMR absolute shielding scales and nuclear magnetic dipole moments of transition metal nuclei. In Physical Chemistry Chemical Physics. 2020, s. 1--12.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020
Podrobnosti
Observation of coating-substrate adhesion of nanocomposite hard coating with respect to the deposition parameters and surface finishing of cemented carbide substrate
Vopát, Tomáš -- Sahul, Martin -- Haršáni, Marián -- Zlámal, Tomáš -- Vortel, Ondrej
Observation of coating-substrate adhesion of nanocomposite hard coating with respect to the deposition parameters and surface finishing of cemented carbide substrate. In GONG, H. -- UMEMURA, K. Nano Engineering and Materials Technologies IV. Switzerland: Trans Tech Publications, 2020, s. 231--238.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Ocenka ostatočnogo resursa privodov mobiľnych robotov
Romanov, Alexander -- Nikitin, Jurij P -- Božek, Pavol
Ocenka ostatočnogo resursa privodov mobiľnych robotov. In ARTEP 2020. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2020, s. 1--6. ISBN 978-80-553-3487-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti
On experimental thermal analysis of BMC mensolite 3100 aging
Koštial, Pavel -- Vlček, Jozef -- Koštialová Jančíková, Zora -- Ružiak, Ivan -- Gajtanská, Milada -- Velička, Marek -- Bošák, Ondrej -- Špačková, Hana
On experimental thermal analysis of BMC mensolite 3100 aging. Defect and Diffusion Forum, 399. s. 129--136.
články v časopisoch2020Podrobnosti
On the problem of processing data from a cross-sectional image of grained structure
Minárik, Stanislav -- Martinkovič, Maroš
On the problem of processing data from a cross-sectional image of grained structure. In BEHÚLOVÁ, M. -- KOŽÍŠEK, Z. -- POTÚČEK, Z. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020, s. 1--5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Participation of all Employee Categories in Innovation Processes in Slovak Organisations
Stacho, Zdenko -- Stachová, Katarína -- Cagáňová, Dagmar
Participation of all Employee Categories in Innovation Processes in Slovak Organisations. ACM Mobile Networks and Applications, s. 1--7.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Perceived Organizational Performance in Recruiting and Retaining Employees with Respect to Different Generational Groups of Employees and Sustainable Human Resource Management
Gyurák Babeľová, Zdenka -- Stareček, Augustín -- Koltnerová, Kristína -- Cagáňová, Dagmar
Perceived Organizational Performance in Recruiting and Retaining Employees with Respect to Different Generational Groups of Employees and Sustainable Human Resource Management. Sustainability [elektronický zdroj], 12. s. 1--23.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
Plastic flow verification in a tool cavity for production of test sample for wettability solders measurement
Kapustová, Mária -- Koleňák, Roman -- Sobota, Róbert -- Bílik, Jozef -- Šimna, Vladimír -- Ridzoň, Martin -- Miron-Borzan, C.S.
Plastic flow verification in a tool cavity for production of test sample for wettability solders measurement. In Revista de Chimie. 2020, s. 107--112.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
PLC programming to optimize water flow in secondary cooling zone
Tirian, G.O. -- Chioncel, C.P. -- Holubek, Radovan -- Cinkar, K.
PLC programming to optimize water flow in secondary cooling zone. In Journal of Physics: Conference Series. 2020, s. 1--7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Potassium nickel(II) hexacyanoferrate(III)-functionalized biochar for selective separation of radiocesium from liquid wastes
Pipiška, M. -- Ballová, S. -- Frišták, Vladimír -- Ďuriška, Libor -- Horník, M. -- Demčák, S. -- Holub, M. -- Soja, Gerhard
Potassium nickel(II) hexacyanoferrate(III)-functionalized biochar for selective separation of radiocesium from liquid wastes. Journal of radiation research and applied sciences, 13. s. 343--355.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Prípravok na meranie ťažných síl pri ťahaní rúr na pevnom tŕni /: prihláška úžitkového vzoru č. 19-2020, dátum podania prihlášky: 20.02.2020, stav: v konaní
Bílik, Jozef -- Parilák, Ľudovít -- Buranský, Ivan -- Mojžiš, Milan -- Ridzoň, Martin -- Kán, Michal
Prípravok na meranie ťažných síl pri ťahaní rúr na pevnom tŕni /: prihláška úžitkového vzoru č. 19-2020, dátum podania prihlášky: 20.02.2020, stav: v konaní. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Prípravok na meranie ťažných síl pri ťahaní rúr na pevnom tŕni: prihláška patentu č. 9-2020, dátum podania prihlášky: 20.02.2020, stav: v konaní
Bílik, Jozef -- Parilák, Ľudovít -- Buranský, Ivan -- Mojžiš, Milan -- Ridzoň, Martin -- Kán, Michal
Prípravok na meranie ťažných síl pri ťahaní rúr na pevnom tŕni: prihláška patentu č. 9-2020, dátum podania prihlášky: 20.02.2020, stav: v konaní. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Projekt koncepcii primenenija ustojčivych sistemnych posledstvij četvertoj promyšlennoj revoljucii na promyšlennych predprijatijach Slovackoj respubliki
Sakál, Peter -- Halászová, Mária
Projekt koncepcii primenenija ustojčivych sistemnych posledstvij četvertoj promyšlennoj revoljucii na promyšlennych predprijatijach Slovackoj respubliki. Voprosy territoriaľnogo razvitija, 8. s. 1--13.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Properties of Sn-Ag-Cu Solder Joints Prepared by Induction Heating
Drienovský, Marián -- Palcut, Marián -- Priputen, Pavol -- Cuninková, Eva -- Bošák, Ondrej -- Kubliha, Marian -- Rízeková Trnková, Lýdia
Properties of Sn-Ag-Cu Solder Joints Prepared by Induction Heating. Advances in Materials Science and Engineering, 2020. s. 1--9.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Rasčot dinamičeskich i častotnych charakteristik rastočnoj opravki s dempferom kolebanij
Božek, Pavol -- Sentjakov, Kirill -- Smirnov, Vitalij
Rasčot dinamičeskich i častotnych charakteristik rastočnoj opravki s dempferom kolebanij. In ARTEP 2020. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2020, s. 1--8. ISBN 978-80-553-3487-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Reorientation of π-conjugated molecules on few-layer MoS2 films
Hagara, Jakub -- Mrkyvkova, Nada -- Nádaždy, Peter -- Hodas, Martin -- Bodík, Michal -- Jergel, Matej -- Majková, Eva -- Tokár, Kamil -- Hutár, Peter -- Sojková, Michaela -- Chumakov, Andrei -- Konovalov, Oleg -- Pandit, Pallavi -- Roth, Stephan -- Hinderhofer, Alexander -- Hulman, Martin -- Šiffalovič, Peter -- Schreiber, Frank
Reorientation of π-conjugated molecules on few-layer MoS2 films. Physical Chemistry Chemical Physics, 22. s. 3097--3104.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
Research about influence of the tension forces, asymmetrical tensioning and filling rate of pipe conveyor belt filled with the material on the contact forces of idler rolls in hexagonal idler housing
Stehlíková, Beáta -- Molnár, Vieroslav -- Fedorko, Gabriel -- Michalík, Peter -- Pauliková, Alena
Research about influence of the tension forces, asymmetrical tensioning and filling rate of pipe conveyor belt filled with the material on the contact forces of idler rolls in hexagonal idler housing. Measurement, 156. s. 1--10.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
Samonivelačná dištančná spona: prihláška úžitkového vzoru č. 23-2020, dátum podania prilášky: 28.02.2020, stav: v konaní
Husovič, Rudolf
Samonivelačná dištančná spona: prihláška úžitkového vzoru č. 23-2020, dátum podania prilášky: 28.02.2020, stav: v konaní. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Smart cities concept for historical buildings
Pavlendová, Gabriela -- Šujanová, Jana -- Cagáňová, Dagmar -- Nováková, Renata
Smart cities concept for historical buildings. ACM Mobile Networks and Applications, s. 1--6.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Spiral Management: New Concept of the Social Systems Management
Mikulášková, Justína -- Čambál, Miloš -- Polakovič, Ľuboš -- Urbanovičová, Petra
Spiral Management: New Concept of the Social Systems Management. In Networked Business Models in the Circular Economy. USA: IGI Global, 2020, s. 174--199. ISBN 978-15-2257-850-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Stress-strain analysis of hybrid joints using numerical simulation
Vrtiel, Štefan -- Naď, Milan -- Behúlová, Mária
Stress-strain analysis of hybrid joints using numerical simulation. In BEHÚLOVÁ, M. -- KOŽÍŠEK, Z. -- POTÚČEK, Z. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020, s. 1--6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Study of rheology of rubber blends containing zeolite filler with different binding age
Bošák, Ondrej -- Hronkovič, Ján -- Preťo, Jozef -- Labaš, Vladimír -- Minárik, Stanislav -- Koštial, Pavol -- Kubliha, Marian
Study of rheology of rubber blends containing zeolite filler with different binding age. In AIP Conference Proceedings. 2020, s. 1--2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti
Study of selected fire characteristics of beech wood depending on particle size
Kuracina, Richard -- Szabová, Zuzana -- Balog, Karol
Study of selected fire characteristics of beech wood depending on particle size. In MAKOVICKÁ OSVALDOVÁ, L. -- MARKERT, F. -- ZELINKA, S L. Wood & Fire Safety. Cham: Springer, 2020, s. 16--21. ISBN 978-3-030-41234-0 (print).
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Study of Zn6Al6Ag Alloy Application in Ultrasonic Soldering of Al2O3–(Al/Al2O3) Joints
Koleňák, Roman -- Kostolný, Igor -- Drápala, Jaromír -- Babincová, Paulína -- Pašák, Matej
Study of Zn6Al6Ag Alloy Application in Ultrasonic Soldering of Al2O3–(Al/Al2O3) Joints. Metals, 10. s. 1--17.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Surface layer morphology of the high fluence Fe implanted polyethylene - Correlation with the magnetic and optical behavior
Kisić, D. -- Nenadovič, Miloš -- Potočnik, Jelena M. -- Novakovič, M. -- Noga, Pavol -- Vaňa, Dušan -- Závacká, Anna -- Rakočevič, Z.
Surface layer morphology of the high fluence Fe implanted polyethylene - Correlation with the magnetic and optical behavior. Vacuum, 171. s. 1--9.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Synthesis, characterization, and photocatalytic activity of lithium-indium oxide and its possible improvement by molybdenum-doping
Far, L.J. -- Finčur, N. -- Ivetič, T. -- Abramovič, B. -- Štrbac, D. -- Bošák, Ondrej -- Lukič - Petrovič, Svetlana
Synthesis, characterization, and photocatalytic activity of lithium-indium oxide and its possible improvement by molybdenum-doping. NEW SZP GEN: Romanian Journal of Physics, 65. s. 1--2.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
The Effect of Bankruptcy on the Intangible Asset Valuation
Šefčíková, Miriam -- Cagáňová, Dagmar -- Jurenka, Richard
The Effect of Bankruptcy on the Intangible Asset Valuation. In CAGÁŇOVÁ, D. -- HORŇÁKOVÁ, N. Mobility Internet of Things 2018. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2020, s. 321--333. ISBN 978-3-030-30910-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
The effects of deposition conditions on hydrogenation, hardness and elastic modulus of W-C:H coatings
Lofaj, František -- Kabátová, Margita -- Kvetková, Lenka -- Dobrovodský, Jozef
The effects of deposition conditions on hydrogenation, hardness and elastic modulus of W-C:H coatings. Journal of the European Ceramic Society, 40. s. 2721--2730.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
The mapping of technological texture in electrical insulators
Kozík, Tomáš -- Minárik, Stanislav -- Ševčík, M. -- Kubliha, Marian -- Kuna, P. -- Arras, P. -- Bošák, Ondrej
The mapping of technological texture in electrical insulators. In AIP Conference Proceedings. 2020, s. 1--2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
The Smart Logistics
Jurenka, Richard -- Cagáňová, Dagmar -- Horňáková, Natália
The Smart Logistics. In CAGÁŇOVÁ, D. -- HORŇÁKOVÁ, N. Mobility Internet of Things 2018. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2020, s. 277--292. ISBN 978-3-030-30910-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti
The tool life and coating-substrate adhesion of AlCrSiN-coated carbide cutting tools prepared by LARC with respect to the edge preparation and surface finishing
Vopát, Tomáš -- Sahul, Martin -- Haršáni, Marián -- Vortel, Ondrej -- Zlámal, Tomáš
The tool life and coating-substrate adhesion of AlCrSiN-coated carbide cutting tools prepared by LARC with respect to the edge preparation and surface finishing. NEW SZP GEN: Micromachines, 11. s. 1--18.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
The use of the cloud-based open learning and research platform to support collaboration in virtual teams
Bykov, Valerii -- Mikulowski, Dariusz -- Moravčík, Oliver -- Svetský, Štefan -- Shyshkina, Mariya
The use of the cloud-based open learning and research platform to support collaboration in virtual teams. Information technologies and learning tools, 76. s. 304--320.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Thiophene-centered azomethines: Strucutre, photophysical and electronic properties
Tokárová, Zita -- Maxianová, Petra -- Váry, Tomáš -- Nádaždy, Vojtech -- Végh, Daniel -- Tokár, Kamil
Thiophene-centered azomethines: Strucutre, photophysical and electronic properties. Journal of Molecular Structure, 1204. s. 1--7.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Univerzálna hlava pre 3D tlač súčiastok na CNC riadených strojoch: prihláška patentu č. 49-2018, dátum podania prihlášky: 11.06.2018, stav: zverejnená prihláška patentu, dátum zverejnenia prihlášky: 07.01.2020, Vestník ÚPV SR č. 01/2020
Buranský, Ivan -- Buranská, Eva
Univerzálna hlava pre 3D tlač súčiastok na CNC riadených strojoch: prihláška patentu č. 49-2018, dátum podania prihlášky: 11.06.2018, stav: zverejnená prihláška patentu, dátum zverejnenia prihlášky: 07.01.2020, Vestník ÚPV SR č. 01/2020. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 7 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020Podrobnosti
Using multi-criteria analysis to evaluate the impact of drag-finishing technological parameters on the carbide tool radius
Peterka, Jozef -- Vozár, Marek -- Vopát, Tomáš -- Pokorný, Peter -- Pätoprstý, Boris
Using multi-criteria analysis to evaluate the impact of drag-finishing technological parameters on the carbide tool radius. In Materials Today: Proceedings. 2020, s. 205--211.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Using 2D/3D FEM simulation to determine drawing force in cold drawing of steel tubes with straight internal rifling
Necpal, Martin -- Kapustová, Mária -- Martinkovič, Maroš
Using 2D/3D FEM simulation to determine drawing force in cold drawing of steel tubes with straight internal rifling. In Solid State Phenomena. 2020, s. 121--125.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Working competencies within Industry 4.0 in gender equality context
Cagáňová, Dagmar -- Horňáková, Natália -- Fabian, Filip -- Štofková, Zuzana
Working competencies within Industry 4.0 in gender equality context. In ARTEP 2020. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2020, s. 1--4. ISBN 978-80-553-3487-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti