Aug 24, 2019   0:24 a.m. Bartolomej
Academic information system

Faculty of Materials Science and Technology in Trnava - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 752

PublicationsType of resultYearDetails
A Design and a Realization of a Microcontroller Controlled Supporting Device for Actuation of Lightning Functions of Headlights
Hajduch, Peter -- Kebísek, Michal
Návrh a realizácia mikrokontrolérom riadeného podporného zariadenia pre ovládanie svetelných funkcií svetlometov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
A monitoring of the kinetics thermally degradation selected rubber by electrical methods
Bošák, Ondrej -- Preťo, Jozef -- Minárik, Stanislav -- Kubliha, Marian -- Rusnáková, Soňa -- Hronkovič, Ján -- Labaš, Vladimír
A monitoring of the kinetics thermally degradation selected rubber by electrical methods. In TIM 2018. USA: American Institute of Physics Inc., 2019, p. 1--6. ISBN 978-07354-1799-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
A New approach to the assessment of the reduction in visibility caused by fires of electrical cables
Martinka, Jozef -- Rantuch, Peter -- Rolinec, Marek -- Pokorný, Jiří -- Balog, Karol -- Kučera, Petr -- Rybakowski, Marek -- Sulová, Janka
A New approach to the assessment of the reduction in visibility caused by fires of electrical cables. Safety, 5. p. 1--16.
articles in magazines2019Details
A note on uniform exponential stability of linear periodic time-varying systems
Vrábeľ, Róbert
A note on uniform exponential stability of linear periodic time-varying systems. IEEE Transactions on Automatic Control, p. 1--6.
articles in magazines2019Details
A proposal for the improvement of the system of labour stimulation in the company
Žundálková, Brigita -- Sablik, Jozef
Návrh opatrení na zdokonalenie systému pracovnej stimulácie v podniku. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Additive manufacturing of complex components
Veselý, Michal -- Molnár, Ivan
Aditívna výroba tvarovo zložitých súčiastok. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Aging of selected rubber products
Michálek, Juraj -- Blinová, Lenka
Starnutie vybraných gumených výrobkov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
AHP method application in selection of appropriate material handling equipment in selected industrial enterprise
Horňáková, Natália -- Jurík, Lukáš -- Hrablik Chovanová, Henrieta -- Cagáňová, Dagmar -- Babčanová, Dagmar
AHP method application in selection of appropriate material handling equipment in selected industrial enterprise. Wireless Networks, p. 1--9.
articles in magazines2019Details
Aktívny elektronický blokovací systém tankovacej pištole pri tankovaní nesprávneho druhu pohonných hmôt: prihláška úžitkového vzoru č. 100-2018, dátum podania prihlášky: 08.06.2018, dátum zverejnenia prihlášky: 03.12.2018, Vestník ÚPV SR č. 12/2018, stav: zapísaný platný úžitkový vzor č. 8452, oznámenie o zápise úžitkového vzoru: 06.05.2019
Nemlaha, Eduard
Aktívny elektronický blokovací systém tankovacej pištole pri tankovaní nesprávneho druhu pohonných hmôt: prihláška úžitkového vzoru č. 100-2018, dátum podania prihlášky: 08.06.2018, dátum zverejnenia prihlášky: 03.12.2018, Vestník ÚPV SR č. 12/2018, stav: zapísaný platný úžitkový vzor č. 8452, oznámenie o zápise úžitkového vzoru: 06.05.2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 5 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Algorithmization of the material flow of the production system
Drahoš, Andrej -- Mudriková, Andrea
Algoritmizácia materiálového toku výrobného systému. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
An estimating the local deformation parameters in grained structures via stereological methods
Minárik, Stanislav -- Martinkovič, Maroš
An estimating the local deformation parameters in grained structures via stereological methods. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 465. p. 1--11.
articles in magazines2019Details
An innovative approach of industrial robot programming using virtual reality for the design of production systems layout
Holubek, Radovan -- Ružarovský, Roman -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando
An innovative approach of industrial robot programming using virtual reality for the design of production systems layout. In Advances in Manufacturing II. Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2019, p. 223--235. ISBN 978-3-030-18714-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Analysis and design of the HFA 800 CNC pressing line layout for the production of membrane springs in the factory ZF Slovakia, a.s., Trnava
Rybová, Barbora -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando
Analýza a návrh layoutu pracoviska lisovacej linky HFA 800 CNC pre výrobu membránových pružín v závode ZF Slovakia, a.s., Trnava. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis of assembly systems
Cesnek, Boris -- Lecký, Šimon
Analýza montážnych systémov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis of ATABOR type steel weld joints
Kubová, Diana Sabína -- Kovačócy, Pavel
Analýza zvarových spojov ocelí typu ATABOR. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis of current condition of recognizability and application of the P2P 2.0 concept in Slovak republic by means of questionnaire research - I
Šarmír, Marek -- Sakál, Peter
Analysis of current condition of recognizability and application of the P2P 2.0 concept in Slovak republic by means of questionnaire research - I. In Innovacionnyje technologii upravlenija sociaľno-ekonomičeskim razvitijem regionov Rossii. Ufa: ISEI UFIC RAN, 2019, p. 341--347. ISBN 978-5-6041119-3-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Analysis of current condition of recognizability and application of the P2P 2.0 concept in Slovak republic by means of questionnaire research - II
Šarmír, Marek -- Sakál, Peter
Analysis of current condition of recognizability and application of the P2P 2.0 concept in Slovak republic by means of questionnaire research - II. In Innovacionnyje technologii upravlenija sociaľno-ekonomičeskim razvitijem regionov Rossii. Ufa: ISEI UFIC RAN, 2019, p. 347--355. ISBN 978-5-6041119-3-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Analysis of current condition of sustainable law strategy utilization in Slovak industrial enterprises
Császár, Martin -- Sakál, Peter
Analysis of current condition of sustainable law strategy utilization in Slovak industrial enterprises. In Innovacionnyje technologii upravlenija sociaľno-ekonomičeskim razvitijem regionov Rosii. Plenarnyje doklady. Ufa: ISEI UFIC RAN, 2019, p. 97--115. ISBN 978-5-6041119-4-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Analysis of degradation of superconducting tapes due to coating of thermal stabilization layer
Vyskočová, Kristína -- Pekarčíková, Marcela
Analýza degradácie supravodivých pások v dôsledku nanášania stabilizačných vrstiev. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis of hot-dip coatings on steel substrate after cold deformation
Paulovič, Filip -- Gogola, Peter
\\Skúmanie žiarových povlakov na báze Zn po deformácii za studena. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis of laser beam welding of the S650MC high strength steel using numerical simulation
Vrtiel, Štefan -- Behúlová, Mária
Analysis of laser beam welding of the S650MC high strength steel using numerical simulation. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 465. p. 1--13.
articles in magazines2019Details
Analysis of risks from the point of view of safety and health at work in weaponry warehouse
Kijovská, Mária -- Čekan, Pavol
Analýza rizík z hľadiska BOZP v zbrojných skladoch. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis of supplier claims using basic quality management tools
Kudlová, Tatiana -- Kučerová, Marta
Analýza dodávateľských reklamácií využitím základných nástrojov manažérstva kvality. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis of technological forming parameters and their optimization for precision seamless tubes and geometric dimensions stability for tubes with multi-rifled internal surface
Ridzoň, Martin
Analýza technologických parametrov tvárnenia a ich optimalizácia pre presné bezšvíkové rúry a geometrická stálosť rozmerov rúr s vnútorným tvarovočlenitým povrchom. Habilitation thesis. 2019. 126 p.
final thesis2019Details
Analysis of the assembly joint at deformation of matched objects
Bučányová, Marcela -- Matúšová, Miriam -- Hrušková, Erika
Analysis of the assembly joint at deformation of matched objects. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, p. 330--338. ISBN 978-3-0357-1515-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Analysis of the causes of occupational injury in PCA Slovakia between 2016 and 2018
Slezáková, Ivana -- Martinka, Jozef
Analýza príčin pracovných úrazov v PCA Slovakia v rokoch 2016 až 2018. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis of the Influence of contact electrical resistance on material heating in spot resistance welding
Dúbravský, Tomáš -- Behúlová, Mária
Analýza vplyvu kontaktného elektrického odporu na ohrev materiálov v procese bodového odporového zvárania. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis of the influence of gas flow in the continuous furnace on the magnetic properties of Vitroperm cores
Imrišková, Michaela -- Deanko, Marian
Analýza vplyvu prúdenia plynu v priebežnej peci na magnetické vlastnosti jadier z materiálu Vitroperm. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis of the influence of sensitivity on the quality of regulation in digital control systems
Samsonov, Gennadii -- Michaľčonok, German -- Nikmon, Marcel
Analysis of the influence of sensitivity on the quality of regulation in digital control systems. WSEAS Transactions on Systems and Control, 14. p. 51--56.
articles in magazines2019Details
Analysis of the microstructure of electron beam welded AW2099 aluminium lithium alloy
Sahul, Miroslav -- Sahul, Martin -- Dománková, Mária -- Marônek, Milan -- Bárta, Jozef
Analysis of the microstructure of electron beam welded AW2099 aluminium lithium alloy. In 72nd IIW Annual Assembly and International Conference. Bratislava: Welding Research Institute, 2019, p. 1--7. ISBN 978-80-907442-1-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Analysis of the problem of granulated material movement in the production process
Bučányová, Marcela -- Kusá, Martina -- Matúšová, Miriam
Analysis of the problem of granulated material movement in the production process. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, p. 207--215. ISBN 978-3-0357-1515-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Analysis of the properties of adaptive dynamic absorber
Juris, Lukáš -- Naď, Milan
Analýza vlastností adaptívneho dynamického absorbéra. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis of the properties of oxygen free copper weld joints produced with electron beam
Hudec, Richard -- Sahul, Miroslav
Analýza vlastností zvarových spojov bezkyslíkatej medi vyhotovených elektrónovým lúčom. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis of the quality of the painting process using preprocessing techniques of text mining
Šimončičová, Veronika -- Tanuška, Pavol -- Heidecke, H.C. -- Rýdzi, S.
Analysis of the quality of the painting process using preprocessing techniques of text mining. In SILHAVY, R. Artificial Intelligence and Algorithms in Intelligent Systems: Vol. 2. 1st ed. Cham : Springer, 2019, p. 30--38. ISBN 978-3-319-91188-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Analysis of thermo-physical properties of materials suitable for thermal stabilization of superconducting tapes for high-voltage superconducting fault current limiters
Pekarčíková, Marcela -- Drienovský, Marián -- Krajčovič, Jozef -- Mišík, Jozef -- Cuninková, Eva -- Húlan, Tomáš -- Bošák, Ondrej -- Vojenčiak, Michal
Analysis of thermo-physical properties of materials suitable for thermal stabilization of superconducting tapes for high-voltage superconducting fault current limiters. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, p. 1--9.
articles in magazines2019Details
Analysis of traffic safety on ŽSR line in terms of occurrence of accidents
Botka, Maroš -- Balog, Karol
Analýza bezpečnosti prevádzky na trati ŽSR z hľadiska vyskytujúcich sa nehôd. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis of weld joints made of titanium alloy grade 2 produced by electron beam welding
Bárta, Jozef -- Marônek, Milan -- Šimeková, Beáta -- Marič, D.
Analysis of weld joints made of titanium alloy grade 2 produced by electron beam welding. Metalurgija. Metallurgy, 58. p. 255--258.
articles in magazines2019Details
Analysis to improve the strength of beds due to the excess weight of users in Slovakia
Réh, Roman -- Krišťák, Ľuboš -- Hitka, Miloš -- Langová, Nadežda -- Joščák, Pavol -- Čambál, Miloš
Analysis to improve the strength of beds due to the excess weight of users in Slovakia. Sustainability [elektronický zdroj], 11. p. 1--17.
articles in magazines2019Details
Analýza spájkovaných spojov supravodivých pások
Vyskočová, Petra -- Pekarčíková, Marcela
Analysis of soldered joints of superconducting tapes. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Angular robot design
Frtús, Jakub -- Košťál, Peter
Návrh angulárneho robota. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Applicability of measurements of local electrical parameters in the modeling of technological texture of ceramic blanks
Kozík, Tomáš -- Minárik, Stanislav -- Kuna, Peter -- Kubliha, Marian
Applicability of measurements of local electrical parameters in the modeling of technological texture of ceramic blanks. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, p. 346--355. ISBN 978-3-0357-1515-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Application for periodic analysis of astronomical observations
Vašová, Sabína -- Dobrotka, Andrej
Aplikácia na periódovú analýzu astronomických pozorovaní. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Application of - 140°C Sub-Zero Treatment For Cr-V Ledeburitic Steel Service Performance Improvement
Jurči, Peter -- Ďurica, Juraj -- Dlouhý, Ivo -- Horník, Jakub -- Planieta, Richard -- Kralovič, Dominik
Application of - 140°C Sub-Zero Treatment For Cr-V Ledeburitic Steel Service Performance Improvement. Metallurgical and materials transactions A-physical metallurgy and materials science, 50. p. 2413--2434.
articles in magazines2019Details
Application of AHP method in desicison-making process
Jurenka, Richard -- Cagáňová, Dagmar -- Špirková, Daniela
Application of AHP method in desicison-making process. In CAGÁŇOVÁ, D. -- BALOG, M. -- KNAPČÍKOVÁ, L. -- SOVIAR, J. -- MEZARCIÖZ, S. Smart technology trends in industrial and business management. Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG, 2019, p. 3--15. ISBN 978-3-319-76998-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Application of binding layers for the modification of beam modal properties
Bilčík, Alexander -- Naď, Milan
Aplikácia väzbových vrstiev pre modifikáciu modálnych vlastností nosníka. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Application of exact methods in employee selection in accordance with the age management concept
Vraňaková, Natália -- Koltnerová, Kristína -- Chlpeková, Andrea -- Cagáňová, Dagmar
Application of exact methods in employee selection in accordance with the age management concept. Mobile Networks and Applications, p. 1--5.
articles in magazines2019Details
Application of lean production methods in operating unit damping modules - CT
Šebo, Matej -- Mĺkva, Miroslava
Uplatnenie metód štíhlej výroby na prevádzkovej jednotke Moduly tlmenia - CT. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Application of measures of development by using information system in personnel work in selected industrial company
Bartošová, Simona -- Šujanová, Jana
Návrh opatrení na zlepšenie využívania informačných systémov v personálnej práci vo vybranom priemyselnom podniku. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Application of measures of development by using information system in personnel work in selected industrial company
Jáňová, Dominika -- Šujanová, Jana
Návrh opatrení na zlepšenie využívania informačných systémov v personálnej práci vo vybranom priemyselnom podniku. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Application of statistical process control in the production of the rear-view mirror
Lišaník, Jozef -- Kučerová, Marta
Aplikácia štatistickej regulácie v procese výroby spätného zrkadla. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Application of the ANSYS software for the design of welding parameters for laser welding of high-strength steels
Podešva, Pavol -- Behúlová, Mária
Aplikácia programového systému ANSYS pre návrh parametrov zvárania vysokopevných ocelí laserom. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Application to support industrial robot control using Matlab GUI
Šupík, Milan -- Juhás, Martin
Aplikácia na podporu riadenia priemyselného robota pomocou Matlab GUI. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Applying the computer aided systems in education process
Matúšová, Miriam -- Hrušková, Erika
Applying the computer aided systems in education process. Management systems in production engineering, p. 46--50.
articles in magazines2019Details
Approaches to the evaluation of thermal-hygric microclimatic conditions in selected manufacturing organizations
Andrejiová, Miriam -- Králiková, Ružena -- Piňosová, Miriama -- Rusko, Miroslav
Approaches to the evaluation of thermal-hygric microclimatic conditions in selected manufacturing organizations. Advances in Science and Technology Research Journal, 13. p. 14--23.
articles in magazines2019Details
Artificial neural network analysis of thermally stimulated depolarisation currents in Sb2O3-WO3-Li2O-Na2O glasses
Bošák, Ondrej -- Maache, D. -- Soltani, M.T. -- Kostka, Petr -- Labaš, Vladimír -- Kebísek, Michal -- Kubliha, Marian
Artificial neural network analysis of thermally stimulated depolarisation currents in Sb2O3-WO3-Li2O-Na2O glasses. In The 9th International Conference on Amorphous and Nanostructured Chalcogenides (ANC-9): Abstract Book. 9th International Conference on Amorphous and Nanostructured Chalcogenides. Chisinau, Republic of Moldova, 30 June - 24 July 2019. 1st ed. Chisinau, Moldova : Technical University of Moldova, 2019, p. 45--46.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Asessment of fire hazard of settled and dispersed dust in the production of low density polyethylene
Škvarka, Marián -- Kuracina, Richard
Posúdenie požiarneho nebezpečenstva usadeného a rozvíreného prachu pri výrobe nízkohustotného polyetylénu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Assembly tool manufacturing and optimization for polylactic acid additive manufacturing
Lecký, Šimon -- Václav, Štefan -- Michal, Dávid -- Hrušecký, Róbert -- Košťál, Peter -- Molnár, Ivan
Assembly tool manufacturing and optimization for polylactic acid additive manufacturing. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, p. 152--162. ISBN 978-3-0357-1515-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Assessing the effectiveness of parabens removing from water using AOP methods
Hlavatovičová, Adriána -- Sirotiak, Maroš
Posúdenie účinnosti odstraňovania parabénu z vôd s využitím AOP metód. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Assessing the fire risk of electrical cables using a cone calorimeter
Martinka, Jozef -- Rantuch, Peter -- Sulová, Janka -- Martinka, Filip
Assessing the fire risk of electrical cables using a cone calorimeter. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 135. p. 3069--3083.
articles in magazines2019Details
Assessing the level of safety in an explosive working environment at Saneca Pharmaceuticals, a.s. using selected risk analysis methods
Ščasný, Peter -- Čekan, Pavol
Posúdenie úrovne bezpečnosti vo výbušnom pracovnom prostredí v spoločnosti Saneca Pharmaceuticals, a.s. s využitím vybraných metód analýzy rizík. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Assessment of employees evacuation from the selected company
Radoš, Pavol -- Martinka, Jozef
Posúdenie evakuácie zamestnancov z vybranej spoločnosti. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Assessment of ergonomic risks on selected machinery
Jadrná, Monika -- Szabová, Zuzana
Hodnotenie ergonomických rizík pri práci na vybranom strojnom zariadení. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Assessment of fire protection in selected company
Stojkovič, Martin -- Martinka, Jozef
Posúdenie úrovne požiarnej ochrany vo vybranej spoločnosti. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Assessment of good status of surface water in selected locality
Petráš, Ján -- Michalíková, Anna
Posúdenie dobrého stavu povrchových vôd vo vybranej lokalite. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Assessment of occupational safety in construction with focus on work in heights
Hačunda, Dominik -- Čekan, Pavol
Posúdenie bezpečnosti práce v stavebníctve so zameraním na prácu vo výškach. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Assessment of the noise load of employees in engineering operations
Klasová, Petra -- Čekan, Pavol
Posúdenie hlukovej záťaže zamestnancov v strojárskych prevádzkach. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Augmented Reality in production systems
Bucha, Peter -- Holubek, Radovan
Rozšírená realita vo výrobných systémoch. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Automation of continuous centrifuges
Šalát, Jozef -- Ružarovský, Roman
Automatizácia kontinuálnych odstrediviek. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Autonómny systém ohlasovania záväzného termínu: patentová prihláška č. 39-2019, dátum podania prihlášky: 17.04.2019, stav: v konaní
Božek, Pavol
Autonómny systém ohlasovania záväzného termínu: patentová prihláška č. 39-2019, dátum podania prihlášky: 17.04.2019, stav: v konaní. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Autonómny systém ohlasovania záväzného termínu: prihláška úžitkového vzoru č. 45-2019, dátum podania prihlášky: 17.04.2019, stav: v konaní
Božek, Pavol
Autonómny systém ohlasovania záväzného termínu: prihláška úžitkového vzoru č. 45-2019, dátum podania prihlášky: 17.04.2019, stav: v konaní. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Autonomous vehicle based on Arduino
Melicherčík, Martin -- Ďuriš, Rastislav
Autonómne vozidlo na báze Arduino. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Bádateľské aktivity v projektovom vyučovaní fyziky
Gerhátová, Žaneta -- Perichta, Peter
Bádateľské aktivity v projektovom vyučovaní fyziky. In Inovatívne trendy v odborových didaktikách. Prepojenie teórie a praxe výučbových stratégií kritického a tvorivého myslenia. Nitra: UKF Nitra, 2019, p. 213--216. ISBN 978-80-558-1408-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Behavior of Electrical Conductivity and Dielectric Study of Chalcogenide Ag0.5(As40S30Se30)99.5 Glass
Čajko, K.O. -- Sekulič, D.L. -- Petrovič, D.M. -- Celic, N. -- Labaš, Vladimír -- Kubliha, Marian -- Lukič - Petrovič, Svetlana
Behavior of Electrical Conductivity and Dielectric Study of Chalcogenide Ag0.5(As40S30Se30)99.5 Glass. Journal of Electronic Materials, p. 1--9.
articles in magazines2019Details
Boronizing and study of structure of borided cast iron
Ondrejička, Adam -- Hudáková, Mária
Boridovanie a štúdium štruktúry boridovaných liatin. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Burning process characterization of biodiesel pool fires
Rantuch, Peter -- Blinová, Lenka -- Bartošová, Alica -- Martinka, Jozef -- Wachter, Igor
Burning process characterization of biodiesel pool fires. NEW SZP GEN: JOURNAL OF FIRE SCIENCES, 37. p. 3--17.
articles in magazines2019Details
Calibration sample design for Eddy Current Testing
Rendeková, Tímea -- Košťál, Peter
Návrh kalibračnej vzorky pre kontrolu metódou vírivých prúdov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Closed-die Forgings Production Effectivity Increasing
Haladová, Kristína -- Bílik, Jozef
Zvyšovanie efektívnosti výroby zápustkových výkovkov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Comparison of CAM softwere in the manufacture
Richnák, Marek -- Jurina, František
Porovnanie CAM softvérov pri výrobe zvolenej súčiastky. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Comparison of component manufacture by injection molding and additive manufacturing from the standpoint of accuracy of dimensions
Katona, Gabriel -- Vozár, Marek
Porovnanie výroby plastovej súčiastky vstrekovaním a aditívnymi technológiami z hľadiska rozmerovej presnosti. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Comparison of methods for computation of momentum of inertia
Krajčovič, Jozef -- Palumbíny, Oleg
Porovnanie metód výpočtu momentu zotrvačnosti. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Comparison of selected thermoplastic materials in the fused deposition modeling process and their influence on the dimensional accuracy of an orthodontic upper teeth model
Milde, Ján -- Jurina, František
Comparison of selected thermoplastic materials in the fused deposition modeling process and their influence on the dimensional accuracy of an orthodontic upper teeth model. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, p. 143--152. ISBN 978-3-0357-1515-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Comparison of the influence of specific welding device settings on the resulting quality of weld joints and process stability
Kapusta, Peter -- Bárta, Jozef
Porovnanie vplyvu špecifických nastavení zváracích zariadení na výslednú kvalitu zvarových spojov a stabilitu procesu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Comparison of the NC data preparation methods for drawingless production
Košťál, Peter -- Mudriková, Andrea -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando -- Michal, Dávid -- Lecký, Šimon
Comparison of the NC data preparation methods for drawingless production. In Advances in Manufacturing II. Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2019, p. 62--71. ISBN 978-3-030-18714-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Comparison of various methods of modeling of mass management systems
Martinovič, Michal -- Važan, Pavel
Porovnanie rôznych metód modelovania systémov hromadnej obsluhy. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Computer aided design and production of forming tool for automotive industry
Ondraščin, Peter -- Bílik, Jozef
Konštrukcia a výroba tvárniaceho nástroja pre automobilový priemysel s počítačovou podporou. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Computer aided design and production of tools for plastic processing
Bartík, Tomáš -- Bílik, Jozef
Konštrukcia a výroba nástrojov na spracovanie plastov s počítačovou podporou. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Computer aided design of forming tools
Rojko, Matej -- Bílik, Jozef
Konštrukcia tvárniacich nástrojov s počítačovou podporou. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Computer aided production technologies I.
Buranský, Ivan -- Kuruc, Marcel
Počítačová podpora výrobných technológií I. Trnava : Vydavateľstvo AlumniPress, 2019. 146 p. ISBN 978-80-8096-260-9.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Computer modeling application of fluid outflow from vessels
Kraváriková, Helena
Computer modeling application of fluid outflow from vessels. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, p. 250--257. ISBN 978-3-0357-1515-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Computing importance value of medical data parameters in classification tasks and its evaluation using machine learning methods
Némethová, Andrea -- Németh, Martin -- Michaľčonok, German -- Böhm, Allan
Computing importance value of medical data parameters in classification tasks and its evaluation using machine learning methods. In SILHAVY, R. Software Engineering and Algorithms in Intelligent Systems. Cham: Springer, 2019, p. 397--405. ISBN 978-3-319-91185-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Construction design of storage table for welding
Ižvolt, Tomáš -- Kleinedlerová, Ivana
Návrh konštrukcie odkladacieho stola pre zváraciu linku. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Control of asynchronous motor with Arduino module
Uhlík, Michal -- Ďuriš, Rastislav
Ovládanie asynchrónneho motora pomocou modulu Arduino. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Control of a virtual technical device using Stateflow
Kačina, Jakub -- Juhás, Martin
Využitie Stateflow pri riadení virtuálneho technického zariadenia. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Control system for automation of greenhouse operation
Mĺkvy, Dominik -- Nemlaha, Eduard
Návrh riadiaceho systému pre automatizáciu činnosti skleníka. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
CORC-like cable production and characterization of the solenoid made from it
Šouc, Ján -- Gömöry, Fedor -- Solovyov, M. -- Vojenčiak, Michal -- Kujovič, Tomáš -- Seiler, E. -- Kováč, Ján -- Frolek, Ľubomír -- Behúlová, Mária -- Janovec, Jozef -- Cuninková, Eva -- Mišík, Jozef -- Pekarčíková, Marcela -- Skarba, Michal
CORC-like cable production and characterization of the solenoid made from it. Superconductor Science and Technology, 32. p. 1--7.
articles in magazines2019Details
Corporate culture improve in an industrial enterprise Gefco Slovakia s.r.o.
Brezinová, Miroslava -- Čambál, Miloš
Návrh opatrení na zdokonalenie podnikovej kultúry v spoločnosti Gefco Slovakia s.r.o. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Creating SCADA Screens Using the Wonderware Situational Awareness Library (SAL) according to the philosophy of the standard ISA-101
Pekar, Radoslav -- Važan, Pavel
Vytvorenie SCADA obrazoviek použitím Wonderware Situational Awareness knižnice (SAL) v rámci filozofie ISA-101 štandardu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Creation of a learning aid to support the teaching of the PLA subject
Červenka, Samuel -- Németh, Martin
Tvorba edukačnej pomôcky pre podporu výučby predmetu PLA. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Creation of a learning aid to support the teaching of the PLA subject
Krajčovič, Filip -- Németh, Martin
Tvorba edukačnej pomôcky pre podporu výučby predmetu PLA. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Creation of educational tool to support the teaching of subject PLA
Mikolášek, Vladimír -- Németh, Martin
Tvorba edukačnej pomôcky pre podporu výučby predmetu PLA. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
CSRP: System Design Technology of Training Information Support of Competent Professionals
Martynov, Vitaly Vladimirovich -- Sakál, Peter -- Skuratov, Alexey -- Filosova, Elen Ivanovna -- Zaytseva, Alena Alekseevna -- Zakieva, Elena Shavkatovna
CSRP: System Design Technology of Training Information Support of Competent Professionals. In SMIRNOVA, E. -- CLARK, R. Handbook of Research on Engineering Education in a Global Context. USA: IGI Global, 2019, p. 115--125. ISBN 9781522533955.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Current status and the implementation of the Industry 4.0 into system iCIM
Antl, Martin -- Velíšek, Karol
Súčasný stav a implementácia Industry 4.0 do systému iCIM. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Current trends in the assessment of the fire hazard of liquids
Dovičicová, Zuzana -- Wachter, Igor
Súčasné trendy v posudzovaní požiarneho nebezpečenstva kvapalín. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Cutting edge radius preparation
Pokorný, Peter -- Pätoprstý, Boris -- Vopát, Tomáš -- Peterka, Jozef -- Vozár, Marek -- Šimna, Vladimír
Cutting edge radius preparation. In ICCPE 2019. 2019 8th International conference on Chemical and Process Engineering. ICIEM 2019. 2019 3rd International Cenference on Innovative Engineering Materials. [CBEES], 2019: 2019, p. 17.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Cutting environment impact on the aluminium alloy machining
Buranská, Eva -- Buranský, Ivan -- Kritikos, Michaela -- Gerulová, Kristína -- Líška, Ján
Cutting environment impact on the aluminium alloy machining. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. p. 21--28.
articles in magazines2019Details
Cyber Industry Networks as an environment of the Industry 4.0 implementation
Saniuk, Sebastian -- Saniuk, Anna -- Cagáňová, Dagmar
Cyber Industry Networks as an environment of the Industry 4.0 implementation. Wireless Networks :, p. 1--7.
articles in magazines2019Details
Database Application in Web Environment for Improving Company-Customer Communication
Chren, Jozef -- Nemlaha, Eduard
Databázová aplikácia v prostredí Web pre zlepšenie komunikácie medzi firmou a zákazníkom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
DDoS reflection attack based on loT: A case study
Šimon, Marek -- Huraj, L. -- Horák, Tibor
DDoS reflection attack based on loT: A case study. In SILHAVY, R. Cybernetics and Algorithms in Intelligent Systems. Cham: Springer, 2019, p. 44--52. ISBN 978-3-319-91191-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Decision trees accuracy improvement for production errors
Kebísek, Michal -- Špendla, Lukáš -- Tanuška, Pavol -- Hrčka, Lukáš
Decision trees accuracy improvement for production errors. Software Engineering and Algorithms in Intelligent Systems, p. 188--197.
articles in magazines2019Details
Decoupling ring tensioner
Váňa, Vladimír -- Peterka, Jozef
Remeňový prstencový napínač. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Deep learning in music genre recognition
Koncz, Imrich -- Schreiber, Peter
Deep learning v rozpoznávaní hudobných žánrov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Deep learning in recognition of voice commands for operating system
Tkáč, Tomáš -- Schreiber, Peter
Deep learning v rozpoznávaní hlasových povelov pre operačný systém. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Deep learning in voice commands recognition
Bacigál, Lukáš -- Schreiber, Peter
Deep learning v rozpoznávaní hlasových povelov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and construction of a three-axis cnc milling machine
Kadlec, Juraj -- Šimna, Vladimír
Návrh a zostrojenie trojosového CNC frézovacieho stroja. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and creation of a database of machines and tools for progressive machining methods
Fabianová, Milada -- Görögová, Ingrid
Návrh a tvorba databázy strojov a nástrojov pre progresívne metódy obrábania. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and creation of 3D CAD model of solid carbide mill in CAD software
Socha, Milan -- Vozár, Marek
Návrh a vytvorenie 3D CAD modelu monolitnej karbidovej frézy v CAD softvéri. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and development of plastic component
Suchodolinský, Jakub -- Peterka, Jozef
Návrh a vývoj plastového dielca. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and establishment of temporary controlled zone for the repair of the distribution wheels of the main circulating pumps
Prítrský, Martin -- Balog, Karol
Návrh a zriadenie dočasného kontrolovaného pásma na opravu rozvádzacích kolies hlavných cirkulačných čerpadiel. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation for ordering meals in the canteen
Botka, Lukáš -- Juhásová, Bohuslava
Návrh a realizácia systému pre objednávanie jedál v stravovacom zariadení. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation of an automated system for the management of the apartment building
Pukalovič, Marek -- Halenár, Igor
Návrh a realizácia automatizovaného systému pre riadenie elektroinštalácie v obytnej jednotke. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation of an information system for a logistics company
Lančarič, Michal -- Liška, Vladimír
Návrh a realizácia informačného systému určeného pre logistickú firmu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation of an information system for monitoring machine maintenance
Krajčovič, Lukáš -- Juhásová, Bohuslava
Návrh a realizácia informačného systému pre sledovanie údržby strojov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation of an information system for the management of OOP-Java education
Krasňan, Patrik -- Liška, Vladimír
Návrh a realizácia informačného systému určeného pre riadenie vzdelávania v oblasti OOP-Java. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation of an information system for training in an industrial enterprise
Predajniansky, Martin -- Liška, Vladimír
Návrh a realizácia informačného systému určeného pre školenia v priemyselnom podniku. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation of an information system of car repair service
Oslej, Matúš -- Kebísek, Michal
Návrh informačného systému pre autoservis. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation of a training center of automation technology
Lazor, Tomáš -- Neštický, Martin
Návrh a realizácia školiaceho pracoviska automatizačnej techniky. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation of automated equipment for testing power sources
Beňo, Peter -- Budjač, Roman
Návrh a realizácia automatického prípravku na testovanie zdrojov napätia. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation of a web application for a company providing the buying and selling animals
Polednák, Andrej -- Juhásová, Bohuslava
Návrh a realizácia webovej aplikácie pre spoločnosť zaoberajúcu sa výkupom a predajom zvierat. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation of car model management using Arduino microprocessor module and mobile phone
Schneider, Jakub -- Horváth, Dušan
Návrh a realizácia riadenia modelu auta pomocou mikroprocesorového modulu Arduino a mobilného telefónu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation of control and vizualization for automated machine
Jakabovič, Matej -- Némethová, Andrea
Návrh a realizácia riadenia a vizualizácie automatizovaného stroja. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation of control system for automatic phytotron
Bulko, Kamil -- Nemlaha, Eduard
Návrh a implementácia riadiaceho systému pre automatický fytotrón. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation of HVAC visualization technology for selected building in DCU control system platform
Lušťoň, Peter -- Nemlaha, Eduard
Návrh a implementácia technológie vizualizácie pre vybranú stavbu v riadiacom systéme DCU control system platform. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation of in-browser markdown editing application
Šutková, Eva -- Liška, Vladimír
Návrh a realizácia in-browser aplikácie pre editáciu markdown dokumentov s využitím technológie Web Workers. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation of information system for day center
Beluský, Samuel -- Juhásová, Bohuslava
Návrh a realizácia informačného systému pre denné centrum. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation of information system for evaluating the quality of the product description
Zguriš, Branislav -- Juhásová, Bohuslava
Návrh a realizácia informačného systému na vyhodnotenie kvality popisu výrobku. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation of information system for production support
Pulišová, Simona -- Juhásová, Bohuslava
Návrh a realizácia informačného systému pre podporu výroby. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation of information system for small manufacturing company
Digaňa, Dávid -- Juhás, Martin
Návrh a realizácia informačného systému pre malú výrobnú prevádzku. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation of information system in WEB environment for accommodation facility
Zábranský, Erik -- Nemlaha, Eduard
Návrh a realizácia informačného systému v prostredí WEB pre ubytovacie zariadenie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation of information system module
Vlachovičová, Mária -- Tanuška, Pavol
Návrh a realizácia modulu informačného systému. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation of information to monitor the production of car lights
Gajdoš, Martin -- Juhásová, Bohuslava
Návrh a realizácia informačného systému pre sledovanie výroby svetlometov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation of monitoring system in the server room
Kondel, Richard -- Halenár, Igor
Návrh a realizácia systému na monitorovanie prostredia v serverovni. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation of software support for the processing of the cutting wedge geometry
Mendel, Ivan -- Moravčíková, Jana
Návrh a realizácia softvérovej podpory spracovania geometrie rezného klina. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and Implementation of Study Material Sharing Application
Uváčik, Emanuel -- Nemlaha, Eduard
Návrh a realizácia webovej aplikácie pre výmenu poznámok medzi študentami. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation of the drugstore information system
Moško, Peter -- Bezák, Pavol
Návrh a implementácia informačného systému pre drogériu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation of the PLC and HMI software for third generation splicing machine based on given requirements
Puschenreiter, Tadeáš -- Németh, Martin
Návrh a implementácia PLC a HMI programu pre spájací stroj tretej generácie podľa požiadaviek zadávateľa. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation of the system to registry attendance in small company
Valaška, Matúš -- Juhásová, Bohuslava
Návrh a realizácia systému pre evidenciu dochádzky v malej firme. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation selected features of inteligent house controlled with raspberry and its vizualization
Adamkovič, Peter -- Nemlaha, Eduard
Návrh a realizácia vybraných funkcií inteligentného domu riadeného pomocou raspberry a ich vizualizácia. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and manufacture of a chest set using CA technologies
Dráb, Marek -- Kuruc, Marcel
Návrh a výroba šachovej zostavy s využitím CA technológií. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and manufacture of component using additive manufacturing technology
Kanta, Mário -- Molnár, Ivan
Návrh a výroba súčiastky s využitím aditívnej technológie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and manufacture of the folding knife with CA systems
Štefánik, Daniel -- Morovič, Ladislav
Návrh a výroba zatváracieho noža využitím CA systémov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and manufacture of the gap gauge prototype
Koš, Jozef -- Morovič, Ladislav
Návrh a výroba prototypu škárovacieho telesa. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and manufacture of the transport unit prototype for bearing units TBU 130x230x160 TN
Palko, Ján -- Morovič, Ladislav
Návrh a výroba prototypu prepravného prípravku pre ložiskové jednotky TBU 130x230x160 TN. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and manufacturing of cutting tools for milling of austenitic stainless steel
Schmidtová, Róberta -- Buranský, Ivan
Návrh a výroba rezných nástrojov pre frézovanie austenitických koróziivzdorných ocelí. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and manufacturing of cutting tools for milling of superalloys
Hrbál, Jakub -- Buranský, Ivan
Návrh a výroba rezných nástrojov pre frézovanie superzliatin. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and manufacturing of rock-climbing board
Meliš, Martin -- Pokorný, Peter
Návrh a výroba skalolezeckej dosky. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and production of floorball hockey blade using CAD software and 3D printer
Beládi, Ľudovít -- Milde, Ján
Návrh a výroba čepele florbalovej hokejky pomocou CAD softvéra a 3D tlačiarne. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and production of sandblasting masks
Jančuš, Lukáš -- Milde, Ján
Návrh a výroba šablón na pieskovanie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and production of the external bent turning tool model for education
Matovič, Samuel -- Moravčíková, Jana
Návrh a výroba edukačného modelu vyhnutého sústružníckeho noža pre vonkajšie obrábanie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and production of the external lateral cutting tool model for education
Prílesan, Matúš -- Moravčíková, Jana
Návrh a výroba edukačného modelu stranového sústružníckeho noža. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and production of the external straight turning tool model for education
Miček, Ján -- Moravčíková, Jana
Návrh a výroba edukačného modelu priameho sústružníckeho noža pre vonkajšie obrábanie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and production of the forming tool for development of the silent block bowl with the computer aided
Kos, Matej -- Bílik, Jozef
Konštrukcia a výroba tvárniaceho nástroja na výrobu misky silentbloku s počítačovou podporou. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and production of tracked vehicle prototype at Devonic s.r.o.
Kukan, Peter -- Görögová, Ingrid
Návrh a výroba prototypu pásového ťahača v spoločnosti Devonic s.r.o. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and realization of control program and visualization for choosen part of line MPS500
Václavík, Vladimír -- Bartoň, Martin
Návrh a realizácia riadiaceho programu a vizualizácie pre vybranú časť linky MPS500. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and realization of control system of selected modules of the MPS 500 line based on PLC Siemens
Krchnák, Miloš -- Borkin, Dmitrii
Návrh a realizácia systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and realization of control system of selected modules of the MPS 500 line based on PLC Siemens
Hrtánek, Adam -- Borkin, Dmitrii
Návrh a realizácia systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and simulation of the welding station in Process Simulate in Kuka systems Slowakei company, spol. s. r.o.
Homoňuk, Roman -- Holubek, Radovan
Návrh a simulácia zváracej stanice v prostredí Process Simulate vo firme Kuka systems Slowakei, spol. s r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design application of 8D report by DHPV component
Tonkovič, Patrik -- Lestyánszka Škůrková, Katarína
Návrh aplikácie 8D reportu súčiastky DHPV. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design CAD/CAM and CNC workplace for furniture industry
Strečanský, Dávid -- Peterka, Jozef
Návrh CAD/CAM a CNC pracoviska v nábytkárskom priemysle. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design control system of the contacting machine
Poturnaj, Ľuboš -- Nemlaha, Eduard
Návrh riadiaceho systému kontaktovacieho zariadenia pre priemyselný podnik. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design data backup using cloud and linux server technology
Novotný, Michal -- Bezák, Pavol
Návrh zálohovania údajov využitím technológie cloud a linuxového servera. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design, manufacture and implementation of a robotic hand using the Arduino microprocessor module
Felčír, Matúš -- Horváth, Dušan
Návrh, výroba a realizácia robotickej ruky pomocou mikroprocesorového modulu Arduino. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of a Database Application with an RFID Based Time and Attendance System Using the Arduino Platform
Jediný, Lukáš -- Horváth, Dušan
Návrh dochádzkového systému s použitím technológie RFID a databázovej aplikácie na platforme Arduino. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of a clamping fixture for welding a part of a packaging machine
Čelko, Jozef -- Václav, Štefan
Návrh upínacieho prípravku pre zváranie časti baliaceho stroja. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of a method of inserting a synchronous ring into the operation space of machine
Nejedlík, Michal -- Hrušková, Erika
Návrh metodiky vkladania synchrónneho krúžku do pracovného priestoru stroja. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of an assembly line for the production of a rear car light
Macko, Marek -- Václav, Štefan
Návrh montážnej linky pre výrobu zadného svetla automobilu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of an automated device for welding bicycle frames
Daniel, Adam -- Bárta, Jozef
Návrh robotizovaného pracoviska na zváranie bicyklových rámov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of an automated device to determine the product model
Bestvina, Miroslav -- Božek, Pavol
Návrh automatizovaného zariadenia pre určovanie modelu výrobku. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of a preparation designed to control the surface microgeometry of very small dimensions components
Kováč, Michal -- Moravčíková, Jana
Návrh prípravku určeného na kontrolu mikrogeometrie povrchu súčiastok veľmi malých rozmerov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of a robotic workplace for car seat ironing process
Cintula, Denis -- Ružarovský, Roman
Návrh robotického pracoviska pre proces žehlenia autosedadiel. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of a robotic workstation program
Jelenovič, Ondrej -- Iringová, Miriam
Návrh programu pre robotizované pracovisko. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of assembly line: the atelier of battery
Blašková, Andrea -- Mĺkva, Miroslava
Návrh usporiadania montážnej linky Atelier Batterie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of a sustainable personnel stabilization system through selected human resources management tools at Faurecia Automotive Slovakia s.r.o. Seating Trnava
Šimončičová, Simona -- Gyurák Babeľová, Zdenka
Návrh udržateľného systému stabilizácie zamestnancov prostredníctvom vybraných nástrojov riadenia ľudských zdrojov v podniku Faurecia Automotive Slovakia s.r.o. odštepný závod Seating Trnava. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of a sustainable system for stabilization of employees through selected human resources management tools at Bonfiglioli Slovakia s.r.o.
Králiková, Nikola -- Gyurák Babeľová, Zdenka
Návrh udržateľného systému stabilizácie zamestnancov prostredníctvom vybraných nástrojov riadenia ľudských zdrojov v podniku Bonfiglioli Slovakia s.r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of a system of inter-operative manipulation in an automatic fattening station in Schaeffler company s.r.o
Dubecký, Juraj -- Holubek, Radovan
Návrh systému medzioperačnej manipulácie v automatickej tukovacej stanici v spoločnosti Schaeffler s.r.o. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of components of clamping modular system
Holba, Karol -- Moravčíková, Jana
Návrh komponentov upínacieho stavebnicového systému. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of enterprise information system for Topaz LGP
Slávik, Martin -- Halenár, Igor
Návrh podnikového informačného systému pre spoločnosť Topaz LGP. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of fixture for positioning of component
Nemečkaj, Ľubomír -- Moravčíková, Jana
Návrh prípravku na polohovanie súčiastky. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of forming tool modification for the production of a bearing outer ring using FEM simulation
Žák, Michal -- Kapustová, Mária
Úprava tvárniaceho nástroja na výrobu vonkajšieho krúžku ložiska využitím FEM simulácie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of machine for shipping container manipulation
Horváth, Peter -- Kuruc, Marcel
Návrh zariadenia na manipuláciu s lodnými kontajnermi. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of method and device for welding of bolts
Dérik, Jakub -- Kovačócy, Pavel
Návrh metódy a zariadenia na priváranie svorníkov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of mobile application for indoor navigation for Android
Kravárik, Mikuláš -- Špendla, Lukáš
Návrh mobilnej aplikácie pre navigáciu v budove na platforme Android. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of mold and cores for engine block casting
Levický, Marián -- Šuba, Roland
Návrh formy a jadier pre odlievanie bloku motora. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of proces visualization for company
Chovanec, Ján -- Némethová, Andrea
Tvorba vizualizácie procesu pre firmu PFS a.s. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of prototype cover for VEIT Hand finisher using additive manufacturing
Ištvanec, Štefan -- Michal, Dávid
Návrh prototypu krytu na VEIT Hand finisher využitím aditívnej výroby. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of robotic riveting workplace for automotive
Moravčík, Maroš -- Mozolík, Richard
Návrh robotizovaného nitovacieho pracoviska pre automotive. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of robotization of the chosen assembly process in Adient Slovakia company s.r.o.
Plesnivý, Ľubomír -- Holubek, Radovan
Návrh robotizácie zvoleného montážneho procesu v spoločnosti Adient Slovakia, s.r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of simulation of the "Juvenile Juh" production process in "Bratislava Teplárenská, a.s." in simulation software SIMIT
Andel, Michal -- Michaľčonok, German
Návrh simulácie výrobného procesu „Výhrevne Juh“ v spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s. v simulačnom softvéri SIMIT. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of spot welder with control of power
Ševcech, Šimon -- Šimon, Štefan
Návrh bodovej zváračky s riadením výkonu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of system implications of TOWER AUTOMOTIVE, a.s. on the 4th Industrial Revolution and the 5th Civilization Break in Context with SD and SCSR
Kostelníková, Zuzana -- Sakál, Peter
Návrh systémových implikácii spoločnosti TOWER AUTOMOTIVE, a.s. na 4.priemyselnú revolúciu a 5.civilizačný zlom v kontexte s UR a USZP. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of the Chromium-Rich High-Speed Steel: As Cast Microstructure
Čaus, Alexander -- Sahul, Martin -- Sobota, Róbert
Design of the Chromium-Rich High-Speed Steel: As Cast Microstructure. In DSL 2019. 2019: 2019, p. 54--55.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Design of the lever mechanism and the pump - project of the reduced functional model of the well with water pump for wind power
Pňaček, Dávid -- Morovič, Ladislav
Návrh konštrukcie pákového mechanizmu a pumpy - projekt zmenšenej funkčnej makety studne s vodným čerpadlom na veterný pohon. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of the measuring system for measuring vibration-damping properties of materials
Kučerák, Milan -- Riečičiarová, Eva
Návrh meracieho systému pre meranie vibračno-tlmiacich vlastností materiálov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of the time of flight ERDA system for 6 MV tandem ion accelerator
Dobrovodský, Jozef -- Vaňa, Dušan -- Strémy, Maximilián -- Beňo, Matúš
Design of the time of flight ERDA system for 6 MV tandem ion accelerator. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 465. p. 1--6.
articles in magazines2019Details
Design of the wind mast tower with the well - project of the reduced functional model of the well with water pump for wind power
Novák, Michal -- Morovič, Ladislav
Návrh konštrukcie stožiaru veternej veže so studňou - projekt zmenšenej funkčnej makety studne s vodným čerpadlom na veterný pohon. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of vizualization of control system of selected modules of the MPS 500 line based on PLC Siemens
Votruba, Hugo -- Borkin, Dmitrii
Návrh vizualizácie systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of welder for thermocouples with electronic control system
Krajčovič, Erik -- Šimon, Štefan
Návrh zváračky termočlánkov s elektronickým systémom riadenia. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of workstation using a collaborative robot in Process Simulate software
Samson, Miroslav -- Holubek, Radovan
Návrh pracoviska s využitím kolaboratívneho robota v softvéri Process Simulate. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design optimisation of welded oil tank using CAD
Pecko, Tomáš -- Bárta, Jozef
Optimalizácia dizajnu zváranej olejovej vane s využitím počítačovej podpory. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Designing a set of measures to improve the system of cost-benefit breakdown in the enterprise
Švančara, Ľubomír -- Homokyová, Mária
Návrh súboru opatrení na zlepšenie systému členenia nákladov a výnosov pre potreby riadenia v podniku Adient Slovakia s.r.o. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Designing a Sustainable Diversity Management System at IKEA Industry Slovakia s. r. o., Trnava branch
Augustínová, Michaela -- Gyurák Babeľová, Zdenka
Návrh udržateľného systému riadenia diverzity v podniku IKEA Industry Slovakia s. r. o., odštepný závod Trnava. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Designing a Sustainable Stabilization Scheme for Employees for Selected Industrial Enterprises
Lamiová, Miroslava -- Bestvinová, Viera
Návrh udržateľného systému stabilizácie zamestnancov pre vybrané priemyselné podniky. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Designing a Sustainable Stabilization System for Workers at PROTHERM PRODUCTION s.r.o.
Gavlíková, Petra -- Mrvová, Ľubica
Návrh udržateľného systému stabilizácie zamestnancov v podniku PROTHERM PRODUCTION s.r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Designing a way to financially secure innovative business activities
Zaoral, Matej -- Talnagiová, Viktória
Návrh spôsobu finančného zabezpečenia inovačných aktivít podniku. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Designing sustainable recommendations to improve employee assessment and remuneration in slovak industrial enterprises in the 21st century, based on the "win-win" strategy
Orth, Eduard -- Sakál, Peter
Návrh udržateľných odporučení na zdokonalenie hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v slovenských priemyselných podnikoch v 21. storočí na základe stratégie „výhra-výhra“. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Designing the Concept of sustainable holistic marketing in the enterprise RONA, a.s.
Veselý, Peter -- Vaňová, Jaromíra
Návrh udržateľného holistického marketingového konceptu v podniku RONA, a.s. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Desing and implementation Android application for monitoring industry process
Ravas, Matúš -- Ďuďák, Juraj
Návrh a implementácia Android aplikácie pre monitoring priemyselného procesu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Determination issues of data mining process of failures in the production systems
Németh, Martin -- Némethová, Andrea -- Michaľčonok, German
Determination issues of data mining process of failures in the production systems. In ŠILHAVÝ, R. Artificial Intelligence Methods in Intelligent Algorithms: proceedings of 8th Computer Science On-line Conference 2019, Vol. 2. 1st ed. Cham : Springer Verlag, 2019, p. 200--207. ISBN 978-3-030-19809-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Determination of fire risk of selected alcohols
Benko, Denis -- Martinka, Jozef -- Štefko, Tomáš -- Wachter, Igor -- Rantuch, Peter
Determination of fire risk of selected alcohols. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. p. 81--86.
articles in magazines2019Details
Determination of the influence of electron beam technological movements on geometrical characteristics of bead on plate welded joints
Urminský, Ján -- Marônek, Milan -- Bárta, Jozef -- Sahul, Miroslav -- Lopatková, Michaela
Determination of the influence of electron beam technological movements on geometrical characteristics of bead on plate welded joints. In 72nd IIW Annual Assembly and International Conference. Bratislava: Welding Research Institute, 2019, p. 1--5. ISBN 978-80-907442-1-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Determination of the limit value of the balance of the grinding wheels holders at the expenditure of production
Václav, Michal -- Görög, Augustín
Stanovenie hraničnej hodnoty vyváženia držiakov brúsnych kotúčov pri výdaji do výroby. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Determination of the open risers more effective zone for steel wheel casts
Lisca, Suárez -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando -- Machado, Norge Coello
Determination of the open risers more effective zone for steel wheel casts. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, p. 114--122. ISBN 978-3-0357-1515-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Determination of Transformation Temperatures of Advanced High-Strength Steels and Their Use in Designing Q&P Process Routes
Bublíková, Dagmar -- Jirková, Hana -- Behúlová, Mária -- Krajčovič, Jozef
Determination of Transformation Temperatures of Advanced High-Strength Steels and Their Use in Designing Q&P Process Routes. Manufacturing technology, 19. p. 18--22.
articles in magazines2019Details
Development and Programming of Controlling Algorithm for Building Ventilation in RS DCU control system platform
Pelech, František -- Nemlaha, Eduard
Vývoj a programovanie riadiaceho algoritmu pre technológiu budovy v RS DCU control system platform. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Development of soldering alloys for higher application temperatures
Šimek, Pavol -- Koleňák, Roman
Návrh spájkovacích zliatin pre vyššie aplikačné teploty. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Diffusion induced changes in cast and wrought M2 high-speed steel subject to homogenisation annealing
Čaus, Alexander -- Sahul, Martin -- Bračík, Matej
Diffusion induced changes in cast and wrought M2 high-speed steel subject to homogenisation annealing. Diffusion Foundations, 22. p. 24--33.
articles in magazines2019Details
Digitalization of a noise emission in a selected plant
Vávrová, Lívia -- Čekan, Pavol
Digitalizácia emisie hluku vo vybranom podniku. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Draft concept of ARL workplace automation in Schaeffler Slovensko s.r.o.
Bodorík, Ján -- Juhás, Martin
Návrh konceptu automatizácie pracoviska ARL v Schaeffler Slovensko s.r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Draft measures to improve recruitment and recruitment in the selected enterprise
Sollárová, Petronela -- Horváthová, Martina
Návrh opatrení na zlepšenie náboru a prijímania zamestnancov v spoločnosti Faurecia Automotive Slovakia s.r.o. odštepný závod Seating Trnava. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Draft measures to improve the human resources management system at Company LUNA-PLOTY, s.r.o.
Polakovičová, Mária -- Baran, Dušan
Návrh opatrení na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov v podniku LUNA-PLOTY, s.r.o. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Draft measures to improve the production and distribution of production media for production technologies
Kadlecová, Alena -- Ružarovský, Roman
Návrh opatrení pre zlepšenie výroby a distribúcie prevádzkových médií pre výrobné technológie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Draft measures to improve the system of cost-benefit breakdown in an enterprise PFS, a.s.
Jurková, Miroslava -- Homokyová, Mária
Návrh súboru opatrení na zlepšenie systému členenia nákladov a výnosov v podniku PFS, a.s. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Draft measures to improve use of Management Control
Opletalová, Adriana -- Mĺkva, Miroslava
Návrh opatrení na zlepšenie využívania metódy Management control. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Draft measures to increase the efficiency of the final inspection to client complaints in PCA Slovakia, Ltd.
Dúcky, Marek -- Hrablik Chovanová, Henrieta
Návrh opatrení na zvýšenie efektívnosti výstupnej kontroly na klientské reklamácie v PCA Slovakia, s.r.o. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Draft measures to increase the synergy of different generations of employees at VUJE, a.s.
Vyskoč, Michal -- Sakál, Peter
Návrh opatrení na zvýšenie synergie rôznych generácií zamestnancov spoločnosti VUJE, a.s. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Durability of coated cutting tools
Kupkovičová, Jana -- Peterka, Jozef
Trvanlivosť povlakovaných rezných nástrojov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Dynamic analysis of machine aggregate drive under nonperiodic load
Zuberský, Dušan -- Naď, Milan
Dynamická analýza pohonu strojového agregátu pri neperiodickom zaťažení. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Dynamic multi-objective optimization and its impact on Pareto front points
Kubík, Ľuboš -- Važan, Pavel
Dynamická multikriteriálna optimalizácia a jej vplyv na body Pareto rozhrania. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Economical estimate of cast crusher ring production
Žáčik, Ondrej -- Šuba, Roland
Ekonomické zhodnotenie výroby odlievaného krúžku drtiča. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Edge Preparation of Cutting Tools and its impact on cutting forces during milling
Ďurina, Michal -- Šimna, Vladimír
Úprava rezných hrán nástrojov a jej vplyv na rezné sily pri frézovaní. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Effect of cutting tool microgeometry on the aluminium alloy machining process
Zlámal, Tomáš -- Mrkvica, Ivan -- Malotová, Šárka -- Vortel, Ondrej -- Vopát, Tomáš
Effect of cutting tool microgeometry on the aluminium alloy machining process. MM Science Journal, p. 2915--2919.
articles in magazines2019Details
Effect of different surface conditions on toughness of Vanadis 6 cold work die steel - a review
Jurči, Peter
Effect of different surface conditions on toughness of Vanadis 6 cold work die steel - a review. Materials [elektronický zdroj], 12. p. 1--21.
articles in magazines2019Details
Effect of Fireport system on time to leave the fire station
Masár, Viktor -- Rantuch, Peter
Vplyv systému Fireport na čas výjazdu závodného hasičského zboru. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Effect of milling process on particle size, morphology and magnetization in non-stoichiometric Fe2O3-MnO2
Serna Vera, P. -- Martínez Sánchez M.A., -- Kusý, Martin -- Bolarin Miró, A.M. -- Gonzales Tenorio, F.N. -- Loran Juanico, J.A.
Effect of milling process on particle size, morphology and magnetization in non-stoichiometric Fe2O3-MnO2. Journal of Mechanical Engineering and Sciences, 13. p. 4613--4622.
articles in magazines2019Details
Effect of shielding gas on the properties of CP titanium Grade 2 laser weld joints
Vyskoč, Maroš -- Dománková, Mária -- Sahul, Martin -- Vyskočová, Monika
Effect of shielding gas on the properties of CP titanium Grade 2 laser weld joints. Kovové materiály. Metallic materials, 57. p. 247--265.
articles in magazines2019Details
Eigenvalue based approach for assessment of global robustness of nonlinear dynamical systems
Vrábeľ, Róbert
Eigenvalue based approach for assessment of global robustness of nonlinear dynamical systems. Symmetry, 11. p. 1--10.
articles in magazines2019Details
Elaboration of the concept of the forecast of heat produktion in the heat plant
Kováč, Szabolcs -- Gese, Augustín
Vypracovanie návrhu koncepcie prognózy výroby tepla v teplárni. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Electrical and dielectric properties of glass system Sb2O3-PbCl2-AgCl
Bošák, Ondrej -- Kostka, Petr -- Le Coq, David -- Minárik, Stanislav -- Kubliha, Marian
Electrical and dielectric properties of glass system Sb2O3-PbCl2-AgCl. In The 9th International Conference on Amorphous and Nanostructured Chalcogenides (ANC-9): Abstract Book. 9th International Conference on Amorphous and Nanostructured Chalcogenides. Chisinau, Republic of Moldova, 30 June - 24 July 2019. 1st ed. Chisinau, Moldova : Technical University of Moldova, 2019, p. 46.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Electrical conductivity of rubber blends containing zeolite filler
Bošák, Ondrej -- Preťo, Jozef -- Labaš, Vladimír -- Kubliha, Marian -- Koštial, Pavol -- Hronkovič, Ján -- Minárik, Stanislav
Electrical conductivity of rubber blends containing zeolite filler. In TIM 2018. USA: American Institute of Physics Inc., 2019, p. 1--6. ISBN 978-07354-1799-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Elimination of excessive noise at the open office workplace
Čekan, Pavol -- Rusko, Miroslav -- Iľko, Ján -- Pietrucha, Hans-Dieter
Elimination of excessive noise at the open office workplace. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. p. 175--186.
articles in magazines2019Details
Elimination of selected radioactive wastes
Kocán, Miroslav -- Rusko, Miroslav
Eliminácia vybraných rádioaktívnych odpadov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Engineering design of the fixture for clamping of the high pressure adapter
Marček, Matej -- Kusá, Martina
Konštrukčný návrh prípravku pre upnutie vysokotlakého adaptéra. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Environment and safety impacts of additive manufacturing: a review
Buranská, Eva -- Buranský, Ivan -- Morovič, Ladislav -- Líška, Katarína
Environment and safety impacts of additive manufacturing: a review. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. p. 9--20.
articles in magazines2019Details
Environmental Impacts of the Selected Building Structures
Eštoková, Adriana -- Pauliková, Alena -- Singovszka, Eva
Environmental Impacts of the Selected Building Structures. In Sustainable Development of Water and Environment. Environmental Science and Engineering. Berlín: Springer Berlin Heidelberg, 2019, p. 97--105. ISBN 978-3030167-28-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Establishment of an OSH plan for a selected workplace
Ondriš, Filip -- Čekan, Pavol
Zostavenie plánu BOZP pre vybrané pracovisko. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Evaluation of material deformation during process of precise carbon steel tube cold draw forming
Necpal, Martin -- Martinkovič, Maroš
Evaluation of material deformation during process of precise carbon steel tube cold draw forming. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 465. p. 1--6.
articles in magazines2019Details
Evaluation of strain in cold drawing of tubes with internally shaped surface
Hatala, Michal -- Botko, František -- Peterka, Jozef -- Bella, Peter -- Radič, Pavol
Evaluation of strain in cold drawing of tubes with internally shaped surface. In ICCPE 2019. 2019 8th International conference on Chemical and Process Engineering. ICIEM 2019. 2019 3rd International Cenference on Innovative Engineering Materials. [CBEES], 2019: 2019, p. 18.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Evaluation of the impact of emissions from Slovak Power Plants, a.s. Mochovce to the environment
Položániová, Viktória -- Soldán, Maroš
Zhodnotenie vplyvu emisií zo Slovenských elektrární, a.s. Mochovce na životné prostredie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Examination of bearing walls regarding their environmental performance
Eštoková, Adriana -- Ondová, Marcela -- Wolfová, Martina -- Pauliková, Alena -- Tóth, Stanislav
Examination of bearing walls regarding their environmental performance. Energies [elektronický zdroj], 12. p. 1--27.
articles in magazines2019Details
Examination of job factors and generation groups in the Slovak industrial enterprises
Vraňaková, Natália -- Stareček, Augustín -- Cagáňová, Dagmar -- Chlpeková, Andrea
Examination of job factors and generation groups in the Slovak industrial enterprises. In Efficiency and Responsibility in Education 2019. ERIE 2019. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2019, p. 324--332. ISBN 978-80-213-2878-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Experimental determination of the nuclei number in the deeply undercooled and rapidly solidified powder particles of high-alloyed steel
Grgač, Peter -- Mesárošová, Jana -- Behúlová, Mária -- Martinkovič, Maroš
Experimental determination of the nuclei number in the deeply undercooled and rapidly solidified powder particles of high-alloyed steel. Journal of Alloys and Compounds, 798. p. 204--209.
articles in magazines2019Details
Extend of the control system of stacker crane to Wonderware MES MPS Line FESTO
Prvý, Patrik -- Važan, Pavel
Rozšírenie riadenia ASRS regálového zakladača o nadväznosť na Wonderware MES systém MPS linky FESTO. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Fázový diagram titánu z výpočtov z prvých princípov
Bujdák, Radovan -- Antušek, Andrej
Phase diagram of titanium from first principles calculations. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Fire hazard analysis in the production factory
Haburajová, Štefánia -- Balog, Karol
Analýza nebezpečenstva vzniku požiaru vo výrobnom závode. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Fire hazard of materials with a tendency to spread fire by smoldering
Kozák, Tomáš -- Balog, Karol
Požiarne nebezpečenstvo materiálov s tendenciou šíriť požiar tlením. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Fire risk of combustible liquids
Turzová, Ivana -- Martinka, Jozef
Požiarne riziko horľavých kvapalných látok. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Fire risk of electrical cables
Kostický, Šimon -- Martinka, Jozef
Požiarne riziko elektrických káblov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Formation of Structure of a High-Speed Steel upon Laser Surface Melting
Čaus, Alexander -- Maksimenko, A.V. -- Fedosenko, N. N. -- Čaplovič, Ľubomír -- Myshkovets, V. N.
Formation of Structure of a High-Speed Steel upon Laser Surface Melting. Physics of metals and metallography, 120. p. 269--277.
articles in magazines2019Details
Formation of structure of an annealed high-speed steel upon laser surface melting
Čaus, Alexander -- Maksimenko, A.V. -- Fedosenko, N. N. -- Čaplovič, Ľubomír -- Myshkovets, V. N.
Formation of structure of an annealed high-speed steel upon laser surface melting. Physics of metals and metallography, 120. p. 371--377.
articles in magazines2019Details
Forming of welded semifinished parts
Majtánová, Lucia -- Bílik, Jozef
Tvárnenie zváraných polotovarov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Functional model of angular robot
Károlyiová, Romana -- Šimon, Štefan
Realizácia funkčného modelu angulárneho robota. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Generating of STL models of plastic part and its effect on the final accuracy in computed tomography
Kritikos, Michaela
Generating of STL models of plastic part and its effect on the final accuracy in computed tomography. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, p. 295--304. ISBN 978-3-0357-1515-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Generative NC programing by CATIA for milling
Jurkovič, Jakub -- Košťál, Peter
Generatívne vytváranie NC programu pre frézovanie v prostredí CATIA. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Generative NC programing by CATIA for turning
Tomka, Patrik -- Košťál, Peter
Generatívne vytváranie NC programu pre sústruženie v prostredí CATIA. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Geometric reconstruction of the drawn tube shape
Görög, Augustín -- Görögová, Ingrid -- Martinkovič, Maroš
Geometric reconstruction of the drawn tube shape. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, p. 13--21. ISBN 978-3-0357-1515-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Geopolymerization of aluminosilicate wastes used in building chemistry
Sisol, Martin -- Marcin, Michal -- Brezani, Ivan -- Straka, Martin -- Rosová, Andrea -- Makyšová, Helena
Geopolymerization of aluminosilicate wastes used in building chemistry. Przemysl chemiczny, 98. p. 569--574.
articles in magazines2019Details
Gloves to protect hands in a variety of work activities
Mráziková, Renata -- Rusko, Miroslav
Rukavice na ochranu ruky pri rôznych pracovných činnostiach. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Heat of combustion as the key fire characteristics of electrical cables
Martinka, Jozef -- Rantuch, Peter -- Hladová, Martina -- Sulová, Janka -- Nečas, Aleš -- Benko, Denis -- Balog, Karol
Heat of combustion as the key fire characteristics of electrical cables. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. p. 29--40.
articles in magazines2019Details
Heterogeneous photocatalytic degradation of organic substances
Krajčovič, Matúš -- Soldán, Maroš
Heterogénna fotokatalytická degradácia organických látok. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
High Feed Machining of Difficult-to-cut Materials
Augustovič, Branislav -- Vopát, Tomáš
Vysokoposuvové obrábanie ťažkoobrobiteľných materiálov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
High-speed machining of aluminum alloy
Gregor, Vladimír -- Pokorný, Peter
Vysokorýchlostné opracovanie hliníkovej zliatiny. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Holistic Concept of Building and Managing a Brand in an Industrial Enterprise Under Conditions of Marketing 4.0
Babčanová, Dagmar
Holistický koncept budovania a riadenia značky v priemyselnom podniku v podmienkach marketingu 4.0. Habilitation thesis. 2019. 135 p.
final thesis2019Details
Human performance tools used as incident prevention applied to a construction phase of a nuclear power plant Mochovce
Rolinec, Marek -- Balog, Karol
Human performance tools used as incident prevention applied to a construction phase of a nuclear power plant Mochovce. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. p. 87--96.
articles in magazines2019Details
Hydrogen production using aluminum and aluminum alloys
Rajtarová, Veronika -- Blinová, Lenka
Produkcia vodíka z hliníka a hliníkových zliatin. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Change of product heat treatment (synchronic ring) from tick quenching to continuous quenching
Krídl, Radko -- Čaus, Alexander
Zmena tepelného spracovania výrobku (synchrónny krúžok) z klieštinového kalenia na priebežné kalenie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Charge collection efficiency of Pt vs. Mg contacts on semi-insulating GaAs
Dubecký, František -- Zaťko, Bohumír -- Kolesár, Vladimír -- Kindl, D. -- Hubík, Pavel -- Gombia, Enos -- Dubecký, Matúš
Charge collection efficiency of Pt vs. Mg contacts on semi-insulating GaAs. Applied Surface Science, 467. p. 1219--1225.
articles in magazines2019Details
Idea validation for an acceleration program connected with equity-based crowdfunding
Petráš, Rastislav -- Vaňová, Jaromíra -- Horváthová, Martina -- Mrva, Miloš
Idea validation for an acceleration program connected with equity-based crowdfunding. In EAI International Conference on Technology, Innovation, Entrepreneurship and Education. TIE´2017. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2019, p. 163--178. ISBN 978-3-030-02241-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Ideal design of warehouse system for rotary components
Belák, Adam -- Michal, Dávid
Ideový návrh skladového systému pre rotačné súčiastky. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Identification of KDD problems from medical data
Némethová, Andrea -- Németh, Martin -- Michaľčonok, German
Identification of KDD problems from medical data. In ŠILHAVÝ, R. Artificial Intelligence Methods in Intelligent Algorithms: proceedings of 8th Computer Science On-line Conference 2019, Vol. 2. 1st ed. Cham : Springer Verlag, 2019, p. 191--199. ISBN 978-3-030-19809-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Impact of REBCO coated conductor stabilization layer on the fault current limiting functionality
Búran, Marek -- Vojenčiak, Michal -- Mošať, Marek -- Ghabeli, Asef -- Solovyov, M. -- Pekarčíková, Marcela -- Kopera, Ľubomír -- Gömöry, Fedor
Impact of REBCO coated conductor stabilization layer on the fault current limiting functionality. Superconductor Science and Technology, p. 1--13.
articles in magazines2019Details
Impact of selected electrical cables slope on flame out time and flame spread
Nečas, Aleš -- Martinka, Jozef -- Wachter, Igor -- Štefko, Tomáš -- Hladová, Martina -- Benko, Denis -- Balog, Karol -- Ševčík, Libor
Impact of selected electrical cables slope on flame out time and flame spread. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. p. 41--48.
articles in magazines2019Details
Implementation of INS for control of robots with a DC motor
Božek, Pavol -- Mudriková, Andrea
Implementation of INS for control of robots with a DC motor. Industry 4.0, 4. p. 116--119.
articles in magazines2019Details
Implementation of secure communication via the RF module for data acquisition
Dudák, Juraj -- Gašpar, Gabriel -- Tanuška, Pavol
Implementation of secure communication via the RF module for data acquisition. Journal of Sensors, 2019. p. 1--11.
articles in magazines2019Details
Implementation of the logistics control system into the production process
Turkovič, Tomáš -- Kusá, Martina
Implementácia riadiaceho systému logistiky do výrobného procesu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Implementing Security Elements in Robotic Cell Control
Hlubina, Roman -- Gese, Augustín
Implementácia bezpečnostných prvkov do riadenia robotickej bunky. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Improvement of employees motivation system in industrial enterprise
Beníčková, Nikola -- Čambál, Miloš
Návrh na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov priemyselného podniku s ohľadom na rôzne generácie zamestnancov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Improvement of output parameters of the production line for rear bonnet of Porsche Cayenne Coupe by simulation
Mních, Róbert -- Važan, Pavel
Zlepšenie výkonových parametrov výrobnej linky pre zadnú kapotu Porsche Cayenne Coupe pomocou simulácie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Improvement of Procesess in Production Organization CCS Akatech kabel GmbH, organisation unit Slovakia
Petrášová, Karin -- Pauliková, Alena
Zlepšovanie procesov vo výrobnej organizácii CCS Akatech kabel GmbH, organizačná zložka Slovensko. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Improvement of the bottling production process by simulation
Zemková, Tatiana -- Važan, Pavel
Zlepšenie výrobného procesu plnenia fliaš pomocou simulácie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Improvement of the calibration process by applying the methodology of Six Sigma
Mareček-Kolibiský, Martin -- Kučerová, Marta
Zlepšenie procesu kalibrácie uplatnením metodiky Six Sigma. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Improvement of the manufacturing process on the Assembly line WITTE
Hrnčárová, Žaneta -- Kučerová, Marta
Zlepšenie výrobného procesu na montážnej linke WITTE. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Improvement´s Proposal of Employee´s Adaptation System in Multicultural Conditions of PCA Slovakia, s.r.o.
Doka, Tomáš -- Čambál, Miloš
Návrh na zdokonalenie systému adaptácie zamestnancov v multikultúrnych podmienkach podniku PCA Slovakia, s.r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Improving the cylinder VS90 manufacturing process
Hôrková, Monika -- Kučerová, Marta
Zlepšenie procesu výroby valca VS90. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Improving the overall effectiveness of the assembly line V10 based on the application of OEE principles in the factory ZF Slovakia, a.s., Trnava
Lengyel, Gabriel -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando
Zlepšenie celkovej efektivity montážnej linky V10 na základe OEE princípov v spoločnosti ZF Slovakia, a.s., Trnava. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Increase of tool stability for IDM grinding
Rausa, Lukáš -- Görög, Augustín
Zvýšenie stability náradia pre brúsenie IDM. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Increasing of deposition rate of arc welding methods
Beťko, Lukáš -- Marônek, Milan
Zvyšovanie výkonu navarenia oblúkových metód zvárania. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Induction brazing of thin -walled pipes from AISI 304 steel using copper-based solder
Behúlová, Mária -- Vrtiel, Štefan -- Nagy, Máté
Induction brazing of thin -walled pipes from AISI 304 steel using copper-based solder. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 465. p. 1--15.
articles in magazines2019Details
Influence of cutting edge preparation conditions on the cutting edge radius and surface roughness
Pätoprstý, Boris -- Pokorný, Peter -- Vopát, Tomáš -- Vozár, Marek -- Šimna, Vladimír
Influence of cutting edge preparation conditions on the cutting edge radius and surface roughness. In Manufacturing Technology - Pilsen 2019. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2019, p. 86--95. ISBN 978-80-261-0829-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Influence of Cutting Edge Radius Size on the Surface Roughness in Machining
Litvák, Filip -- Vopát, Tomáš
Vplyv veľkosti polomeru zaoblenia rezných hrán nástrojov na drsnosť povrchu pri obrábaní. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Influence of fillers on mechanical properties of polymer composites
Garai, Viktor -- Pašák, Matej
Vplyv plnív na mechanické vlastnosti plastových kompozitov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Influence of heat treatment on properties of laser beam welded joints of AlLi alloy
Kováč, Jakub -- Marônek, Milan
Vplyv tepelného spracovania na vlastnosti zvarových spojov zliatiny AlLi vyhotovených laserovým zváraním. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Influence of multiple repairs on the mechanical properties of the steel weld joints used by STAKOTRA MANUFACTURING
Segeš, Tomáš -- Fraňo, Dušan
Vplyv viacnásobných opráv na mechanické vlastnosti zvarových spojov ocelí používaných vo firme STAKOTRA MANUFACTURING. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Influence of NaI Additions on the Electrical, Dielectric, and Transport Properties in the GeS2-Ga2S3-NaI Glass System
Bošák, Ondrej -- Castro, A. -- Labaš, Vladimír -- Trnovcová, Viera -- Kostka, Petr -- Calvez, L. -- Le Coq, David -- Kubliha, Marian
Influence of NaI Additions on the Electrical, Dielectric, and Transport Properties in the GeS2-Ga2S3-NaI Glass System. Russian Journal of Electrochemistry, 55. p. 501--509.
articles in magazines2019Details
Influence of protecting atmosphere on properties of AZ31B magnesium alloy laser welds
Vyskoč, Maroš -- Sahul, Miroslav -- Sahul, Martin -- Vyskočová, Monika
Vplyv ochrannej atmosféry na vlastnosti zvarových spojov horčíkovej zliatiny AZ31B vyhotovených laserom. Zváranie - Svařování, 68. p. 30--36.
articles in magazines2019Details
Influence of Size of Cutting Edge Microgeometry on the Tool Wear
Čuži, Vladimír -- Vopát, Tomáš
Vplyv veľkosti mikrogeometrie rezných hrán na opotrebovanie rezných nástrojov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Influence of surface roughness of the base materials on the adhesion of PVD coatings
Kotrus, Adam -- Babincová, Paulína
Vplyv drsnosti povrchu základných materiálov na priľnavosť PVD povlakov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Influence of technology improving tool life to wear
Marek, Adrian -- Pokorný, Peter
Vplyv technológií zvyšovania životnosti nástroja na opotrebovanie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Influence of the austenitization parameters on the microstructure and hardness of the 100Cr6 steel
Hollý, Martin -- Grgač, Peter
Vplyv technologických parametrov austenitizácie na mikroštruktúru a tvrdosť zakalenej ocele 100Cr6. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Information system for support of programming subject
Schmidt, Erik -- Ďuďák, Juraj
Informačný systém pre podporu výuky programovania. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Information system for the food delivery company
Križo, Martin -- Nemlaha, Eduard
Informačný systém pre firmu zaoberajúcu sa rozvozom jedla. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Information system for the PC components store
Detrich, Dominik -- Halenár, Igor
Informačný systém predajne PC komponentov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Injectin molding process and plastic parts properties analysis
Michna, Martin -- Bílik, Jozef
Analýza procesov vstrekovania a vlastností výliskov z plastov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Innovative Leadership Style for Industrial Companies
Aschbacher, Christine -- Sablik, Jozef
Innovative Leadership Style for Industrial Companies. Science Journal of Business and Management, 7. p. 45--50.
articles in magazines2019Details
Integration of production line with the wonderware platform
Václavová, Andrea -- Kebísek, Michal
Integration of production line with the wonderware platform. Software Engineering and Algorithms in Intelligent Systems, p. 208--215.
articles in magazines2019Details
Intellectual capital as a key factor in the automotive industry
Cagáňová, Dagmar -- Ridzoňová Hlásniková, Petra -- Vraňaková, Natália -- Chlpeková, Andrea
Intellectual capital as a key factor in the automotive industry. Mobile Networks and Applications, p. 1--8.
articles in magazines2019Details
Interaction between ceramic molds and high-speed steel during gravity and vacuum investment casting
Čaus, Alexander -- Bračík, Matej -- Čaplovič, Ľubomír
Interaction between ceramic molds and high-speed steel during gravity and vacuum investment casting. Journal of Materials Engineering and Performance, p. 1--16.
articles in magazines2019Details
Interferometric measurement of heat transfer above new generation foam concrete
Pivarčiová, Elena -- Božek, Pavol -- Domnina, Kseniia -- Škultéty, Emil -- Fedosov, Sergej N.
Interferometric measurement of heat transfer above new generation foam concrete. Measurement Science Review [elektronický zdroj], 19. p. 153--160.
articles in magazines2019Details
Investigation of ultrasound-assisted soldering of SiC ceramics by Zn-Al-In high-temperature solder
Kostolný, Igor -- Koleňák, Roman -- Hodúlová, Erika -- Babincová, Paulína -- Kusý, Martin
Investigation of ultrasound-assisted soldering of SiC ceramics by Zn-Al-In high-temperature solder. Welding in the World, p. 1--11.
articles in magazines2019Details
Investigation of vibration effects and tool shape on edge chipping phenomenon occurring during rotary ultrasonic drilling
Naď, Milan -- Kolíková, Lenka -- Rolník, Ladislav -- Ďuriš, Rastislav
Investigation of vibration effects and tool shape on edge chipping phenomenon occurring during rotary ultrasonic drilling. Journal of Sound and Vibration, 439. p. 251--259.
articles in magazines2019Details
Investigation of weld joints by numerical simulation
Kraváriková, Helena
Investigation of weld joints by numerical simulation. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. 114 p. ISBN 978-80-7380-754-2.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Investigations of special glasses using dielectric modulus
Bošák, Ondrej -- Kubliha, Marian -- Lukič - Petrovič, Svetlana
Investigations of special glasses using dielectric modulus. In Elements and events on development of astronomy and physics in the region of today´s Vojvodina. Book of abstracts. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet Departament za fiziku, 2019, p. 23. ISBN 978-86-7031-437-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Isothermal section of Ga-Co-Cu phase diagram at 830°C and its peculiarities
Priputen, Pavol -- Drienovský, Marián -- Noga, Pavol -- Kusý, Martin -- Černičková, Ivona -- Janovec, Jozef
Isothermal section of Ga-Co-Cu phase diagram at 830°C and its peculiarities. Journal of Alloys and Compounds, 785. p. 1173--1179.
articles in magazines2019Details
Laser beam polishing
Gendiar, Ivan -- Šugár, Peter
Laserové leštenie povrchu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Laser beam welding of aluminium alloys
Bakovka, Jozef -- Kovačócy, Pavel
Laserové zváranie hliníkových zliatin. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Laser beam welding of brass
Soukup, Peter -- Kovačócy, Pavel
Zváranie mosadze laserovým lúčom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Laser machining
Krajčovič, Denis -- Šugár, Peter
Laserové technológie v obrábaní. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Laser machining of metal matrix composites
Balogh, Ivan -- Šugár, Peter
Laserové obrábanie kovových kompozitných materiálov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Laser micromachining
Antala, Richard -- Šugár, Peter
Laserové mikroobrábanie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Laser polishing of Ti powder composites
Nečas, Martin -- Šugár, Peter
Laserové leštenie práškových Ti kompozitov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Layout design of the robotic workstation taking into account the current safety requirements for such workplaces
Bínovský, Marek -- Holubek, Radovan
Dispozičný návrh robotizovaného pracoviska so zohľadnením súčasných bezpečnostných požiadaviek pre takéto pracoviská. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Lean Principles Application in the Automotive Industry
Czifra, György -- Szabó, Peter -- Mĺkva, Miroslava -- Vaňová, Jaromíra
Lean Principles Application in the Automotive Industry. Acta Polytechnica Hungarica, 16. p. 43--62.
articles in magazines2019Details
Linear transformations of a quasi-robogami object virtual model
Stanek, Róbert -- Markechová, Iveta
Lineárne transformácie virtuálneho modelu kvázi-robogami objektu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Local asymptotic stabilization of the nonlinear dynamical systems
Szabó, Michal -- Vrábeľ, Róbert
Lokálna asymptotická stabilizácia nelineárnych dynamických systémov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Mäkká aktívna spájka na ultrazvukové spájkovanie nekovových a kovových alebo dvoch nekovových materiálov: prihláška úžitkového vzoru č. 222-2018, dátum podania prihlášky: 06.12.2018, stav: zverejnená prihláška úžitkového vzoru, dátum zverejnenia: 06.05.2019, Vestník ÚPV SR č. 05/2019
Koleňák, Roman -- Kostolný, Igor
Mäkká aktívna spájka na ultrazvukové spájkovanie nekovových a kovových alebo dvoch nekovových materiálov: prihláška úžitkového vzoru č. 222-2018, dátum podania prihlášky: 06.12.2018, stav: zverejnená prihláška úžitkového vzoru, dátum zverejnenia: 06.05.2019, Vestník ÚPV SR č. 05/2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Manufacturing component base broadening in the flexible manufacturing system by using a group technology
Košťál, Peter -- Mudriková, Andrea -- Václav, Štefan -- Michal, Dávid -- Lecký, Šimon -- Díaz Cazaňas, Ronald
Manufacturing component base broadening in the flexible manufacturing system by using a group technology. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, p. 45--54. ISBN 978-3-0357-1515-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Matematická formula, graf a verbálna reprezentácia objektu
Markechová, Iveta -- Stúpalová, Hana
Matematická formula, graf a verbálna reprezentácia objektu. In Inovatívne trendy v odborových didaktikách. Prepojenie teórie a praxe výučbových stratégií kritického a tvorivého myslenia. Nitra: UKF Nitra, 2019, p. 30--34. ISBN 978-80-558-1408-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Measurement of acoustic attenuation properties of materials and design of application by system Pulse
Náhlik, Dušan -- Labašová, Eva
Meranie akustických útlmových vlastností materiálov a návrh aplikácie systémom PULSE. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Measurement of explosion characteristics of selected dispersed dust
Bajan, Ján -- Kuracina, Richard
Meranie výbuchových charakteristík vybraného druhu zvíreného prachu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Measurement of fire characteristics of coal in dependence of particle size
Fehér, László -- Kuracina, Richard
Meranie požiarno-technických charakteristík uhlia v závislosti na veľkosti častíc. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Measurement of fire characteristics of selected dust in dependence of particle size
Michalec, Roman -- Kuracina, Richard
Meranie požiarno-technických charakteristík vybraného druhu prachu v závislosti na veľkosti častíc. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Medical applications of biomaterials: the case of design and manufacture of orthopedic corsets made of polylactic acid by additive manufacturing
Molnár, Ivan -- Morovič, Ladislav -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando -- Lecký, Šimon -- Michal, Dávid
Medical applications of biomaterials: the case of design and manufacture of orthopedic corsets made of polylactic acid by additive manufacturing. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, p. 223--232. ISBN 978-3-0357-1515-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Medzinárodné plavecké preteky
Hlavatý, Rastislav
Medzinárodné plavecké preteky. Spektrum, 25. p. 17.
articles in magazines2019Details
Meet The Fascination Share The Uplift
Blahová, Jarmila
Meet The Fascination Share The Uplift. Spektrum, 25. p. 16.
articles in magazines2019Details
Metamagnetism in manganate magnesium ferrite
Sláma, Jozef -- Paľa, Jozef -- Šoka, Martin -- Lokaj, Ján
Metamagnetism in manganate magnesium ferrite. Journal of Electrical Engineering, 70. p. 78--81.
articles in magazines2019Details
Methodology to improve the maturity of project management at industrial enterprises
Hrablik Chovanová, Henrieta -- Horňáková, Natália -- Babčanová, Dagmar -- Samáková, Jana -- Makyšová, Helena
Methodology to improve the maturity of project management at industrial enterprises. In Diverse applications and transferability of maturity models. Hershey, USA: IGI Global, 2019, p. 316--345. ISBN 978-1-5225-7080-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Microalgae harvesting: a review
Kucmanová, Alexandra -- Gerulová, Kristína
Microalgae harvesting: a review. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. p. 129--144.
articles in magazines2019Details
Microscopic analysis of a defected steam boiler pipe
Orihel, Peter -- Grgač, Peter
Mikroskopická analýza poškodenej rúrky z parného kotla. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Microservice architecture for company Rare Crew s.r.o.
Oroš, Ladislav -- Špendla, Lukáš
Návrh architektúry monitorovania mikroslužieb pre spoločnosť Rare Crew s.r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Microstructural and mechanical properties of dissimilar Al-Ti joints prepared by GTAW welding-brazing
Nagy, Máté -- Behúlová, Mária -- Pérez, M.R.
Microstructural and mechanical properties of dissimilar Al-Ti joints prepared by GTAW welding-brazing. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 465. p. 1--9.
articles in magazines2019Details
Microstructure analysis of heat treated AW2099 Al-Li alloy laser beam welded joints
Bárta, Jozef -- Marônek, Milan -- Sahul, Miroslav -- Dománková, Mária -- Lopatková, Michaela -- Urminský, Ján -- Pašák, Matej
Microstructure analysis of heat treated AW2099 Al-Li alloy laser beam welded joints. In 72nd IIW Annual Assembly and International Conference. Bratislava: Welding Research Institute, 2019, p. 1--8. ISBN 978-80-907442-1-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Microstructure and properties of M2 high-speed steel cast by the gravity and vacuum investment casting
Čaus, Alexander -- Bračík, Matej -- Sahul, Martin -- Dománková, Mária
Microstructure and properties of M2 high-speed steel cast by the gravity and vacuum investment casting. Vacuum, 162. p. 183--198.
articles in magazines2019Details
Microstructure evolution of fibre laser welded TRIP and HSLA steel sheets with different thicknesses
Švec, P. -- Schrek, Alexander -- Dománková, Mária
Microstructure evolution of fibre laser welded TRIP and HSLA steel sheets with different thicknesses. Kovové materiály. Metallic materials, 57. p. 219--227.
articles in magazines2019Details
Microstructure, phase constitution and corrosion resistance of binary Al-Co alloys in alkaline solution
Tomšová, Romana -- Palcut, Marián
Mikroštruktúra, fázové zloženie a korózna odolnosť binárnych zliatin Al-Co v zásaditom prostredí. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Mikroštruktúra a mechanické vlastnosti difúznych zvarových spojov
Jáňa, Miroslav -- Kostolný, Igor
An investigation into microstructure and mechanical properties of diffusion weld joints. Zváranie - Svařování, 68. p. 14--18.
articles in magazines2019Details
Mikroštruktúrna analýza zvarových spojov vysokopevných ocelí
Dománková, Mária -- Ďuriš, Andrej
Mikroštruktúrna analýza zvarových spojov vysokopevných ocelí. 1st. ed. Trnava : Vydavateľstvo AlumniPress, 2019. 71 strany. ISBN 978-80-8096-261-6.
conference proceedings2019Details
Milling cycles in Sinumerik control system
Šiška, Denis -- Kuruc, Marcel
Frézovacie cykly v riadiacom systéme Sinumerik. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Mixed Alkaline Effect in Antimony-Based Glasses
Kubliha, Marian -- Maache, D. -- Bošák, Ondrej -- Minárik, Stanislav -- Trnovcová, Viera -- Lukic-Petrovic, S. -- Soltani, M.T.
Mixed Alkaline Effect in Antimony-Based Glasses. Russian Journal of Electrochemistry, 55. p. 510--516.
articles in magazines2019Details
Model heating system in the Siemens PCS 7 process control system
Vyskoč, Michal -- Michaľčonok, German
Modelový systém teplárne v procesnom riadiacom systéme Siemens PCS 7. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modelovanie vstupu atómov chlóru do kryštálovej mriežky striebra
Uhliar, Matej -- Derzsi, Mariana
Modelling of chlorine enriched crystal lattice of silver. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modernization of forging lines in drop forges
Ďuračka, Denis -- Kapustová, Mária
Modernizácia kovacích liniek v zápustkových kováčňach. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modification, design and manufacture of smartphone cover using CAx technologies
Pitek, Peter -- Milde, Ján
Modifikácia, návrh a výroba krytu na smartfón pomocou CAx technológií. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modification of functional parts of tools in forming processes
Gálik, Rastislav -- Šugárová, Jana
Modifikácia funkčných častí nástrojov v procesoch plošného tvárnenia. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modification of plastic molding part using computer simulation
Talába, Martin -- Hajdu, Štefan
Konštrukčná úprava plastového výlisku za pomoci počítačovej simulácie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modification of the cutting plate for machining the hardened shaft and the tool holder in the selected company
Beliansky, Marek -- Bučányová, Marcela
Modifikácia reznej platničky pre obrábanie kaleného hriadeľa a držiaka nástroja vo vybranom podniku. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modification of the sliding node in equipment Tribotestor M`89
Novosedlík, Jakub -- Labašová, Eva
Modifikácia štruktúry klzného uzla v zariadení Tribotestor M`89. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modification of the system for RTG checking of products in the rubber industry
Barnin, Jozef -- Halenár, Igor
Úprava systému pre RTG kontrolu produktov v gumárenskom priemysle. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modifikácia vibro-akustických vlastností dosiek pomocou väzbových okrajových vrstiev
Naď, Milan -- Kolíková, Lenka -- Rolník, Ladislav -- Šimon, Štefan
Modification of vibro-acoustic properties of plates using edge binding layers. Akustika, 31. p. 107--116.
articles in magazines2019Details
Monitoring employees satisfaction in the company CEMMAC a.s., Horné Srnie
Sekulová, Dominika -- Kučerová, Marta
Monitorovanie spokojnosti zamestnancov v spoločnosti CEMMAC a.s., Horné Srnie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Monitoring of employee satisfaction in the company NES Nova Dubnica Ltd.
Provazník, Tomáš -- Kučerová, Marta
Monitorovanie spokojnosti zamestnancov v spoločnosti NES Nová Dubnica s.r.o. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Motion detection in wearable devices
Prvý, Matej -- Ďuďák, Juraj
Detekcia pohybu v nositeľných zariadeniach. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Motivation in context of generations
Haladová, Mária -- Stupavská, Lucia -- Čambál, Miloš
Motivation in context of generations. In Invention for Enterprise. Bielsko-Biala: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humnistycznej w Bielsku-Bialej, 2019, p. 56--59. ISBN 978-83-66249-18-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Multicomponent power density spectra of Kepler AGNs, an instrumental artifact or a physical origin?
Dobrotka, Andrej -- Bezák, Pavol -- Revalski, M. -- Strémy, Maximilián
Multicomponent power density spectra of Kepler AGNs, an instrumental artifact or a physical origin?. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 483. p. 38--45.
articles in magazines2019Details
Neural network comparison for paint errors classification for automotive industry in compliance with industry 4.0 concept
Kebísek, Michal -- Špendla, Lukáš -- Tanuška, Pavol -- Gašpar, Gabriel -- Hrčka, Lukáš
Neural network comparison for paint errors classification for automotive industry in compliance with industry 4.0 concept. In ŠILHAVÝ, R. Artificial Intelligence Methods in Intelligent Algorithms: proceedings of 8th Computer Science On-line Conference 2019, Vol. 2. 1st ed. Cham : Springer Verlag, 2019, p. 353--359. ISBN 978-3-030-19809-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
New Bi based solders with the addition of lanthanides
Koleňák, Roman -- Kostolný, Igor -- Prach, Michal
New Bi based solders with the addition of lanthanides. In Advances in Materials Science Research. New York: Nova Science Publishers, 2019, p. 137--184. ISBN 978-1-53614-849-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Novel environmental friendly fire retardants
Bartošová, Alica -- Soldán, Maroš -- Sirotiak, Maroš -- Prachová, Michaela
Novel environmental friendly fire retardants. Advances in Sciences and Engineering, 11. p. 1--8.
articles in magazines2019Details
Novel investigation methods on the effect of laser- and plasma surface treatment for wetting properties of polymers - a literature review
Juhász, Gergely -- Morovič, Ladislav -- Berczeli, Miklós
Novel investigation methods on the effect of laser- and plasma surface treatment for wetting properties of polymers - a literature review. Perner´s contacts, 19. p. 123--130.
articles in magazines2019Details
Numerical simulation of induction heating of pipes from austenitic steels
Horváth, Matej -- Behúlová, Mária
Numerická simulácia procesu indukčného ohrevu rúrok z austenitických ocelí. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Numerical simulation of induction heating processes using the ANSYS software
Mocák, Peter -- Behúlová, Mária
Numerická simulácia procesov indukčného kalenia s využitím programového systému ANSYS. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Numerical simulations of torsional vibrations of drilling tool
Šumichrast, Dominik -- Rolník, Ladislav
Numerické simulácie torzných kmitov vŕtacieho nástroja. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Occupational health and safety assessment at Lear Corporation
Hudcovská, Bronislava -- Bartošová, Alica
Zhodnotenie BOZP v úseku logistika v podniku Lear Corporation. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Odstraňovanie pesticídu lindánu použitím pokročilých oxidačných procesov
Čižmárová, Oľga -- Derco, Ján -- Urminská, Barbora -- Tonhajzerová, Martina
Removal of pesticide lindane by means of oxidation processes. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, p. 190. ISBN 978-80-8208-011-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
On local asymptotic stabilization of the nonlinear systems with time-varying perturbations by state-feedback control
Vrábeľ, Róbert
On local asymptotic stabilization of the nonlinear systems with time-varying perturbations by state-feedback control. International Journal of General Systems, 48. p. 80--89.
articles in magazines2019Details
On metric dimension of Cayley digraphs of metacyclic groups
Abas, Marcel -- Vetrík, Tomáš
On metric dimension of Cayley digraphs of metacyclic groups. In CZAP, J. Graphs 2019. Košice: Technical University of Košice, 2019, p. 6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Operational model of the two-wheeled Segway vehicle based on Arduino
Vivodík, Jozef -- Ďuriš, Rastislav
Funkčný model dvojkolesového vozidla Segway na báze Arduino. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Optical measurement of precise 2D and 3D shapes in piece production
Dedík, Martin -- Milde, Ján
Optické meranie presných 2D a 3D tvarov v kusovej výrobe. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Optimalization of tool on tube reduction for damper
Havran, Filip -- Bílik, Jozef
Optimalizácia nástroja na zúženie rúr tlmiča. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Optimization of CNC metal spinning proces
Floriš, Viktor -- Šugárová, Jana
Optimalizácia procesu CNC konvenčného tlačenia. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Optimization of double-row quenching of synchronous rings in the Wienstroth quenching line
Gajarová, Nikola -- Kocúrová, Karin
Optimalizácia dvojradového kalenia synchrónnych krúžkov na kaliacej linke Wienstroth. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Optimization of the assembly process of air-conditioning units using the Lean methodology in Vertiv Slovakia, a.s., Nové Mesto nad Váhom
Malák, Jozef -- Matúšová, Miriam
Optimalizácia montážneho procesu klimatizačných jednotiek využitím metodiky Lean vo firme Vertiv Slovakia, a.s., Nové Mesto nad Váhom. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Optimization of the process of tools production for bearings production in Schaeffler Skalica s r.o.
Romančík, Dominik -- Bučányová, Marcela
Optimalizácia procesu výroby náradia pre ložiskovú výrobu v spoločnosti Schaeffler Skalica spol. s r.o. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Optimization of the production process
Stupavská, Lucia -- Haladová, Mária -- Čambál, Miloš
Optimization of the production process. In Invention for Enterprise. Bielsko-Biala: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humnistycznej w Bielsku-Bialej, 2019, p. 112--115. ISBN 978-83-66249-18-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Optimization of two-step alkali process of lignin removal from basswood
Wachter, Igor -- Štefko, Tomáš -- Rolinec, Marek
Optimization of two-step alkali process of lignin removal from basswood. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. p. 153--162.
articles in magazines2019Details
Optimization parameters of laser welding for aluminum alloys
Kopúnek, Michal -- Kovačócy, Pavel
Optimalizácia parametrov laserového zvárania hliníkových zliatin. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Partial Experimental Isothermal Section of Al-Pd-Co Phase Diagram for Al-Rich Corner at 1020°C
Ďuriška, Libor -- Černičková, Ivona -- Priputen, Pavol -- Janovec, Jozef
Partial Experimental Isothermal Section of Al-Pd-Co Phase Diagram for Al-Rich Corner at 1020°C. Journal of Phase Equilibria and Diffusion, 40. p. 45--52.
articles in magazines2019Details
Parts designing using a generative design
Bugyi, Jakub -- Buranský, Ivan
Navrhovanie súčiastok použitím generatívneho dizajnu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Passive and active vibration isolation in industry
Prosňanský, Martin -- Nánási, Tibor
Pasívna a aktívna vibroizolácia v technickej praxi. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Personality of a leader within the branch of technology
Blahová, Jarmila
Osobnosť vedúceho pracovníka. Strojárstvo - Strojírenství, 23. p. 68--70.
articles in magazines2019Details
Polymer composites for 3D printing
Nádašská, Kristína -- Špitalský, Zdenko
Polymérne kompozity pre 3D tlač. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Possibilities of using pyrochars for sorption of selected phosphorus compounds
Černeková, Natália -- Sirotiak, Maroš
Možnosti využitia pyrochars pre sorpciu vybraných zlúčenín fosforu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Possibilities of using pyrocharss for the nitrogen containing substances sorption
Kvorková, Veronika -- Sirotiak, Maroš
Možnosti využitia pyrochars pre sorpciu vybraných dusíkatých látok. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Potential of human resources as key factor of success of innovation in organisations
Stacho, Zdenko -- Stachová, Katarína -- Cagáňová, Dagmar
Potential of human resources as key factor of success of innovation in organisations. In CAGÁŇOVÁ, D. -- BALOG, M. -- KNAPČÍKOVÁ, L. -- SOVIAR, J. -- MEZARCIÖZ, S. Smart technology trends in industrial and business management. Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG, 2019, p. 229--247. ISBN 978-3-319-76998-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Prediction of temperature fields during laser welding of Al-Ti sheets using numerical simulation
Behúlová, Mária -- Nagy, Máté -- Vrtiel, Štefan
Prediction of temperature fields during laser welding of Al-Ti sheets using numerical simulation. In 38th Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermomechanics. Košice: Technická Univerzita, 2019, p. 1--4. ISBN 978-0-7354-1858-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Prekročí nový kandidát rekordne vysoké teploty supravodivosti keramických supravodičov?
Derzsi, Mariana
Prekročí nový kandidát rekordne vysoké teploty supravodivosti keramických supravodičov?. Spektrum, 25. p. 3.
articles in magazines2019Details
Preparation of composite with polymer matrix and metal powder reinforcement
Lesay, Jozef -- Ďuriška, Libor
Príprava kompozitu s polymérnou matricou a spevňujúcou zložkou vo forme kovového prášku. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Preparing influence analysis of meteoparameters on production process
Abasová, Jela -- Tanuška, Pavol
Preparing influence analysis of meteoparameters on production process. In SILHAVY, R. Software Engineering and Algorithms in Intelligent Systems. Cham: Springer, 2019, p. 109--120. ISBN 978-3-319-91185-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Prípravok na rýchle a flexibilné meranie opotrebovania vybraných druhov rezných platničiek: prihláška patentu č. 11-2017, dátum podania prihlášky: 01.02.2017, dátum zverejnenia prihlášky: 02.08.2018, Vestník ÚPV SR č. 08/2018, stav: platný, udelený patent č. 288625, dátum oznámenia o udelení patentu: 08.01.2019
Vopát, Tomáš -- Šimna, Vladimír
Prípravok na rýchle a flexibilné meranie opotrebovania vybraných druhov rezných platničiek: prihláška patentu č. 11-2017, dátum podania prihlášky: 01.02.2017, dátum zverejnenia prihlášky: 02.08.2018, Vestník ÚPV SR č. 08/2018, stav: platný, udelený patent č. 288625, dátum oznámenia o udelení patentu: 08.01.2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 6 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Production process optimization on centrifugal casting lines
Fojtík, Štefan -- Lestyánszka Škůrková, Katarína
Optimalizácia výrobného procesu na linkách odstredivého liatia. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Project for modernization of laboratory for technological tests of molding mixtures at MTF STU Trnava
Markovičová, Denisa -- Bajčičák, Martin
Projekt modernizácie laboratória technologických skúšok formovacích zmesí na MTF STU v Trnave. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Projektový manažment
Samáková, Jana -- Šujanová, Jana
Projektový manažment. Trnava : Vydavateľstvo AlumniPress, 2019. 218 p. ISBN 978-80-8096-259-3.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Properties of laser welded steel sheets
Gunda, Milan -- Kovačócy, Pavel
Vlastnosti laserom zváraných oceľových plechov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of the lean production method implementation at freight transducers assembly workplace in ZF Slovakia, a.s.
Klačanová, Monika -- Fidlerová, Helena
Návrh využitia vybranej metódy štíhlej výroby na pracovisku montáže nákladných meničov v ZF Slovakia, a.s. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal and creation of a web portal for cooperation of universities with industry
Jirkovský, Martin -- Tanuška, Pavol
Návrh a tvorba web portálu pre spoluprácu univerzít s priemyselnou praxou. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal and implementation of an information system for an industrial enterprise - maintenance module
Šrámek, Michal -- Tanuška, Pavol
Návrh a realizácia informačného systému pre priemyselný podnik - modul údržba. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal and implementation of the information system module for the welding company
Šutiak, Daniel -- Tanuška, Pavol
Návrh a realizácia modulu informačného systému pre zváračskú firmu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal for applying the principles of Age management in the conditions of the particular industrial company
Kleimanová, Ivana -- Chlpeková, Andrea
Návrh aplikácie princípov Age manažmentu v podmienkach vybraného priemyselného podniku. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal for applying the principles of controlling in the cost management system of an industrial enterprise
Sorát, Matúš -- Talnagiová, Viktória
Návrh uplatnenia princípov controllingu v systéme manažérstva nákladov priemyselného podniku. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal for a system of employee development in the context of Age management in the conditions of industrial enterprises in the Slovak Republic
Oman, Denisa -- Chlpeková, Andrea
Návrh systému rozvoja zamestnancov v kontexte s Age manažmentom v podmienkach priemyselných podnikov v SR. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal for a system solution for succession planning on key positions in the organization Creatix Slovakia, s.r.o.
Gulašiová, Lenka -- Holeček, Jaroslav
Návrh systémového riešenia plánovania nástupníctva na kľúčové pozície v organizácii Creatix Slovakia, s.r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal for formation of the Corporate Culture in GoodRequest, s.r.o.
Holkovičová, Michaela -- Vaňová, Jaromíra
Návrh formovania udržateľnej podnikovej kultúry v GoodRequest, s.r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal for Human Resource Management in the context of Age Management in GIMAX Servis, s. r. o.
Adamčíková, Mária -- Vaňová, Jaromíra
Návrh riadenia ľudských zdrojov v kontexte vekového manažmentu v GIMAX Servis, s. r. o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal for implementation of industrial engineering methods in process of selected supplier integration in system of logistics in company Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Šedivý, Miroslav -- Fidlerová, Helena
Návrh na využitie metód priemyselného inžinierstva v procese integrácie vybraného dodávateľa do systému logistických procesov Schaeffler Skalica spol. s r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal for implementation of Container management in enterprise Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Bielovičová, Rebeka -- Horňáková, Natália
Návrh na zavedenie Container manažmentu v podniku Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal for improve personal marketing of enterprise Vetropack Nemsova Ltd.
Litviková, Klára -- Babčanová, Dagmar
Návrh na zlepšenie personálneho marketingu v podniku VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal for improvement of employee performance assessment system in company Peikko Slovakia s.r.o.
Krchnáková, Michaela -- Gyurák Babeľová, Zdenka
Návrh zlepšenia systému hodnotenia výkonnosti zamestnancov v podniku Peikko Slovakia s.r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal for improvement of marketing communication in the context of the circular economy in the company PAUMA, Ltd.
Rybanský, Filip -- Babčanová, Dagmar
Návrh na zlepšenie marketingovej komunikácie v kontexte kruhovej ekonomiky v spoločnosti PAUMA, spol. s r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal for improvement of pre-production processes in the enterprise SLOVNAFT, a.s.
Koniarik, Martin -- Jemala, Marek
Návrh zlepšenia procesov prípravy výroby v podniku SLOVNAFT, a.s. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal for improvement the system of internal logistics processes at Faurecia Automotive Slovakia Ltd.
Khandl, Denis -- Hrablik Chovanová, Henrieta
Návrh zlepšenia systému vnútropodnikových logistických procesov v spoločnosti Faurecia Automotive Slovakia s.r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal for improving management of technological preparation of production in the enterprise ELV Produkt a.s.
Ryšavý, Adam -- Jemala, Marek
Návrh zlepšenia procesov manažmentu technologickej prípravy výroby v podniku ELV Produkt a.s. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal for logistic flow improvement in selected industrial enterprise
Fodor, Marek -- Šujanová, Jana
Návrh riešenia na zlepšenie logistických tokov vo vybranom priemyselnom podniku. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal for maintainable measures to improve the way that personal marketing is used in ŽSR
Javorová, Petra -- Vaňová, Jaromíra
Návrh udržateľných opatrení na zlepšenie využitia personálneho marketingu v ŽSR. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal for measures to establish sustainable socially responsible business at Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. in the context of the fourth industrial revolution
Kočiková, Daniela -- Sakál, Peter
Návrh opatrení na zavedenie udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania v spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal for measures to establish sustainable socially responsible business in Baltyre, s.r.o. in the context of the National Prize of the SR for social responsibility
Mošková, Miroslava -- Sakál, Peter
Návrh opatrení na zavedenie udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania v spoločnosti Baltyre, s.r.o. v kontexte Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal for measures to improve employers' branding PCA Slovakia, s.r.o.
Martinovičová, Klaudia -- Vaňová, Jaromíra
Návrh opatrení na zlepšenie budovania udržateľnej značky zamestnávateľa PCA Slovakia, s.r.o. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal for measures to improve online marketing at PEMAT Slovakia, Ltd.
Gažík, Martin -- Babčanová, Dagmar
Návrh opatrení na zlepšenie online marketingu v spoločnosti PEMAT Slovakia, s.r.o. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal for measures to improve the management of selected business processes at CRH (Slovensko) Plc. with a focus on process identification and creating process maps
Vitteková, Simona -- Samáková, Jana
Návrh opatrení na zlepšenie riadenia vybraných podnikových procesov v podniku CRH (Slovensko) a.s. so zameraním na identifikáciu procesov a tvorbu procesných máp. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal for measures to improve the use of personal marketing in company Vodrážka s.r.o.
Valkovič, Jerguš -- Prajová, Vanessa
Návrh opatrení na zlepšenie využívania personálneho marketingu v spoločnosti Vodrážka s.r.o. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal for measures to innovate marketing mix tools in IMC Slovakia, Ltd.
Červenec, Martin -- Babčanová, Dagmar
Návrh opatrení na inováciu nástrojov marketingového mixu v IMC Slovakia, s.r.o. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal for measures to reduce the fluctuation state in ENVIRAL, a.s.
Koleňák, Adam -- Jurík, Lukáš
Návrh opatrení na zníženie stavu fluktuácie zamestnancov v podniku ENVIRAL, a.s. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal for sustainable employee stabilization in Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o. branch Plant Hlohovec
Dobrovodská, Andrea -- Vaňová, Jaromíra
Spracovanie návrhu na udržateľnú stabilizáciu zamestnancov v Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o. odštepný závod Plant Hlohovec. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal for Sustainable Onboarding Programme of New Employee in Lamelland s.r.o.
Palúšna, Dominika -- Novotná, Ivana
Návrh udržateľného adaptačného programu novoprijatých zamestnancov v podniku Lamelland, s.r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal for systemic implementation or improvement of personnel controlling in the selected industrial company
Mičeková, Dominika -- Holeček, Jaroslav
Návrh na systémové zlepšenie využitia personálneho kontrolingu vo vybranom priemyselnom podniku. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal measures to improve the use of personal marketing in the TRW Automotive (Slovakia) s. r. o.
Cagala, Matúš -- Vaňová, Jaromíra
Návrh udržateľných opatrení na zlepšenie využitia personálneho marketingu v TRW Automotive (Slovakia) s. r. o. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of an information system for a woodworking enterprise
Varga, Juraj -- Bezák, Pavol
Návrh informačného systému pre drevársky podnik. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of an information system for the ironmonger enterprise
Poturnay, Martin -- Bezák, Pavol
Návrh informačného systému pre železiarsky podnik. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of arrangements for the introduction and application of the 5S method in ZVS - ENCO, a.s.
Padyšáková, Mária -- Szabó, Peter
Návrh opatrení pre zavádzanie a aplikáciu metódy 5S v podniku ZVS - ENCO, a.s. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of arrangements to improve employee satisfaction with an emphasis on providing a sustainable workforce at KIA Bratislava s.r.o.
Klacik, Milan -- Gyurák Babeľová, Zdenka
Návrh opatrení na zlepšenie spokojnosti zamestnancov s dôrazom na zabezpečenie udržateľnej pracovnej sily v podniku KIA Bratislava s.r.o. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of a sustainable system of personal marketing in conditions of enterprise SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o.
Juhás, Tomáš -- Chlpeková, Andrea
Návrh udržateľného systému personálneho marketingu v podmienkach podniku SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of business information systems usage in selected industrial enterprise
Mucska, Erik -- Šujanová, Jana
Návrh opatrení na zlepšenie využívania podnikových informačných systémov vo vybranom priemyselnom podniku. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of creating the catalog of errors if the process of friction stir welding
Kuťka, Viktor -- Lestyánszka Škůrková, Katarína
Návrh na spracovanie katalógu chýb pre proces zvárania trením s premiešaním. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of data pre-processing for purpose of analysis in accordance with the concept Industry 4.0
Grigelová, Veronika -- Abasová, Jela -- Tanuška, Pavol
Proposal of data pre-processing for purpose of analysis in accordance with the concept Industry 4.0. In ŠILHAVÝ, R. Artificial Intelligence Methods in Intelligent Algorithms: proceedings of 8th Computer Science On-line Conference 2019, Vol. 2. 1st ed. Cham : Springer Verlag, 2019, p. 324--331. ISBN 978-3-030-19809-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Proposal of ergonomic rationalization in industrial company Nidec Global Appliance Slovakia s.r.o. at the selected workplace
Pechová, Miriama -- Vaňová, Jaromíra
Návrh základných opatrení ergonomickej racionalizácie v Nidec Global Appliance Slovakia s.r.o. na vybranom pracovisku. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of Implementation of Strategic Performance Measurement System in VOLKSWAGEN GROUP SERVICES, s.r.o.
Jurášek, Martin -- Cagáňová, Dagmar
Návrh implementácie systému strategického merania výkonnosti v podniku VOLKSWAGEN GROUP SERVICES, s.r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of improvement the employee motivation system in the context of various generations of employees in company Volkswagen Slovakia, a.s. in the subdivision press shop
Vavrušová, Soňa -- Čambál, Miloš
Návrh zdokonalenia systému motivácie zamestnancov v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s. na úseku Lisovňa v kontexte rôznych generácií zamestnancov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of increase of Overall Equipment Effectiveness in the Schaeffler Skalica, spol. Ltd.
Dobiaš, Vladimír -- Mesárošová, Jana
Návrh zvýšenia Celkovej efektívnosti zariadenia v podniku Schaeffler Skalica, spol. s r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of information system for gastronomic company
Šmitala, Matej -- Špendla, Lukáš
Návrh informačného systému pre firmu gastronomického zamerania. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of information system for medical ambulance
Zemko, Adam -- Špendla, Lukáš
Návrh informačného systému pre zdravotnú ambulanciu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of information systems usage improvement in personal work in industrial enterprises
Sedláková, Karina -- Šujanová, Jana
Návrh opatrení na zlepšenie využívania informačných systémov v personálnej práci vo vybranom priemyselnom podniku. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of KPI of selected processes in production organization KONŠTRUKTA - TireTech, Inc.
Brlej, Tomáš -- Pauliková, Alena
Návrh kľúčových ukazovateľov výkonnosti vybraných procesov vo výrobnej organizácii KONŠTRUKTA - TireTech, a.s. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of material flow improvement in FEAG SLK Elektro s.r.o.
Ďuriš, Dominik -- Jurík, Lukáš
Návrh na zefektívnenie materiálového toku v podniku FEAG SLK Elektro s.r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of material flow optimization in the Gestamp Nitra, s.r.o.
Galbavý, Tomáš -- Mesárošová, Jana
Návrh optimalizácie materiálového toku v podniku Gestamp Nitra, s.r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of measures for employees adaptation improvement in conditions of Wienerberger Slovak Brickworks Ltd, Boleraz enterprise
Fraňová, Eva -- Koltnerová, Kristína
Návrh opatrení na zlepšenie adaptácie zamestnancov v podmienkach Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r. o., závod Boleráz. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of measures for employees education process improvement in Chemolak Inc. conditions
Gajarská, Veronika -- Koltnerová, Kristína
Návrh opatrení na zlepšenie procesu vzdelávania zamestnancov v podmienkach CHEMOLAK a.s. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of measures for implementing the 7S method in chemical storage cabinets in IKEA Industry Slovakia s.r.o., branch establishment Trnava
Pavlík, Marián -- Mĺkva, Miroslava
Návrh opatrení na zavedenie metódy 7S v chemických skrinkách v podniku IKEA Industry Slovakia s. r. o., odštepný závod Trnava. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of measures for improvement of personnel marketing activities for selected group of employees under the conditions of ŽOS Trnava, a.s.
Krištofičová, Petra -- Chlpeková, Andrea
Návrh opatrení na zlepšenie činností personálneho marketingu pre vybranú skupinu zamestnancov v podmienkach ŽOS Trnava, a.s. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of measures for improvement of reverse logistics processes in company GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.
Froncová, Karolína -- Fidlerová, Helena
Návrh opatrení na zlepšenie procesov spätnej logistiky v podniku GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of measures for improving employee motivation system in Seoyon E-hwa Automotive Slovakia, s.r.o.
Slaninková, Jana -- Čambál, Miloš
Návrh opatrení na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov v spoločnosti Seoyon E-hwa Automotive Slovakia, s.r.o. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of measures for personal marketing and recruitment of new employees in the company Volkswagen Slovakia, a.s.
Kovácsová, Nikoleta -- Holeček, Jaroslav
Návrh opatrení pre personálny marketing a získavanie nových zamestnancov v podniku Volkswagen Slovakia, a.s. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of measures for the implementation of marketing strategy in the field of promotion of ŽOS Trnava, a.s. at the InnoTrans Fair
Sklenárová, Lucia -- Babčanová, Dagmar
Návrh opatrení pre realizáciu marketingovej stratégie v oblasti propagácie ŽOS Trnava, a.s. na veľtrhu InnoTrans. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of measures in the process of filling the fuel for road transport in Logistics Slovnaft, a.s.
Gahérová, Lucia -- Fidlerová, Helena
Návrh opatrení pre zlepšenie procesu plnenia pohonných hmôt pre cestnú prepravu Logistiky Slovnaft,a.s. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of measures to acquire, process, and use data to create a digital twin in Danfoss Power Solutions a.s.
Rychtárik, Viktor -- Babčanová, Dagmar
Návrh opatrení na získanie, spracovanie a využitie dát pre vytvorenie digitálneho dvojčaťa v Danfoss Power Solutions a.s. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of measures to improve adaptation of employees in conditions of STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o.
Holecová, Gabriela -- Koltnerová, Kristína
Návrh opatrení na zlepšenie adaptácie zamestnancov v podmienkach STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of measures to improve selected human resources management functions in the context of intercultural management in an enterprise Robertshaw a.s.
Gregorík, Roman -- Cagáňová, Dagmar
Návrh opatrení na zlepšenie vybraných funkcií manažmentu ľudských zdrojov v kontexte interkultúrneho manažmentu v podniku Robertshaw a.s. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of measures to improve the human resources management system in the company BRANTNER TRANSPORTS SLOVAKIA, s.r.o.
Belková, Veronika -- Baran, Dušan
Návrh opatrení na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov v podniku BRANTNER TRANSPORTS SLOVAKIA, s.r.o. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of measures to improve the production line of ABB GU / HVB under the conditions of Enics Slovakia s.r.o. using lean management methods
Juríková, Monika -- Stareček, Augustín
Návrh opatrení na zefektívnenie výrobnej linky ABB GU/HVB v podmienkach Enics Slovakia s.r.o. s využitím metód štíhleho manažmentu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of measures to reduce of financial risks in an industrial company on the basis of ex post and ex ante analysis
Majchrák, Martin -- Talnagiová, Viktória
Návrh opatrení na zníženie finančných rizík v priemyselnom podniku na základe analýzy ex post a ex ante. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of measures to streamline internal communication in company Bekaert Hlohovec a.s.
Sollárová, Katarína -- Mĺkva, Miroslava
Návrh opatrení na zefektívnenie vnútropodnikovej komunikácie v spoločnosti Bekaert Hlohovec, a.s. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of measures to streamline the selection and evaluation of suppliers to the company BASF Slovensko Ltd.
Novotová, Daniela -- Hrablik Chovanová, Henrieta
Návrh opatrení na zefektívnenie procesu výberu a hodnotenia dodávateľov spoločnosti BASF Slovensko spol. s r.o. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of modification of automated testing station for grinding spindles in accordance with concept of Industry 4.0
Grófová, Zuzana -- Ružarovský, Roman
Návrh modifikácie automatizovanej skúšobnej stanice pre brúsiace vretená v súlade s koncepciou Industry 4.0. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of more comprehensive rationalization of the selected workplace in the Elfa Pharm s.r.o.
Hučková, Michaela -- Mesárošová, Jana
Návrh komplexnejšej racionalizácie vybraného pracoviska v podniku Elfa Pharm s.r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of more efficient distribution logistics in the HUBERT J.E., s.r.o.
Války, Lukáš -- Mesárošová, Jana
Návrh opatrení na zefektívnenie distribučnej logistiky v podniku HUBERT J.E., s.r.o. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of optimization the way of procurement of production material in ZF Slovakia a.s.
Bubák, Branislav -- Talnagiová, Viktória
Návrh optimalizácie spôsobu obstarania výrobného materiálu v podniku ZF Slovakia a.s. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of personnel marketing system focused on recruitment in IKEA Industry Slovakia, s.r.o
Minarovičová, Lucia -- Chlpeková, Andrea
Návrh systému personálneho marketingu so zameraním na získavanie zamestnancov v spoločnosti IKEA Industry Slovakia s. r. o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of recommendations for improving outplacement for selected generational groups of employees in Slovak industrial enterprises in the context of age management
Pánik, Marcel -- Stareček, Augustín
Návrh odporúčaní na zlepšenie outplacementu pre vybrané generačné skupiny zamestnancov v slovenských priemyselných podnikoch v kontexte s age managementom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of recommendations for improving the personal marketing activities in the conditions of an industrial enterprise SHP Harmanec, a.s.
Daubnerová, Ingrid -- Chlpeková, Andrea
Návrh opatrení na zlepšenie činností personálneho marketingu v podmienkach priemyselného podniku SHP Harmanec, a.s. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of recommendations for improving the recruitment and selection process at Dell s.r.o.
Šemnická, Lenka -- Vraňaková, Natália
Návrh opatrení na zlepšenie procesu získavania a výberu zamestnancov v spoločnosti Dell s.r.o. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of recommendations for increasing the satisfaction of the employees 50+ in SLOVNAFT,a.s. in the context of the age management concept
Petríková, Katarína -- Vraňaková, Natália
Návrh opatrení pre zvyšovanie spokojnosti zamestnancov 50+ v podniku SLOVNAFT, a.s. v kontexte s konceptom age managementu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of recommendations to reduce employee turnover in the context of sustainable corporate social responsibility
Dobošová, Zuzana -- Šarmír, Marek
Návrh odporúčaní na zníženie fluktuácie zamestnancov v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of shearing tool for cutting off gating system of thermoplastic part
Koník, Matúš -- Sobota, Róbert
Návrh strižného nástroja na oddeľovanie vtokovej sústavy na termoplastovom diele. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of solution ergonomic rationalization in selected operations of the enterprise ŠVEC a SPOL, Ltd.
Gajdoš, Jakub -- Hatiar, Karol
Návrh riešenia ergonomickej racionalizácie vo vybraných prevádzkach podniku ŠVEC a SPOL, s.r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of solution of customer objections in the HENNLICH Ltd.
Bohdan, Michal -- Mesárošová, Jana
Návrh opatrení pri riešení zákazníckych reklamácií v podniku HENNLICH s.r.o. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of streamlining of reverse logistics processes in the context of sustainable development in industrial company
Pekarovičová, Martina -- Fidlerová, Helena
Návrh zefektívnenia procesov spätnej logistiky v kontexte udržateľného rozvoja v priemyselnom podniku. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of sustainability of rationalize processes by applying the Value stream mapping method in the Leadec Ltd.
Henčeková, Martina -- Mesárošová, Jana
Návrh udržateľnej racionalizácie procesov na základe uplatnenia metódy Value stream mapping v podniku Leadec s.r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of sustainability of the quality processes improvement based on application of the FMEA method in the Semecs, Ltd.
Kozačová, Denisa -- Mesárošová, Jana
Návrh udržateľného zlepšenia kvality procesov na základe aplikácie metódy FMEA v podniku Semecs, s.r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of sustainable marketing concept in the industrial company DOFA, spol. s.r.o.
Vrbovská, Mária -- Prajová, Vanessa
Návrh konceptu udržateľného marketingu v priemyselnom podniku DOFA, spol. s r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of sustainable measures for the imrovement of employees evaluation and remuneration in the company NIKOV spol. s.r.o.
Jarušková, Lenka -- Mrvová, Ľubica
Návrh udržateľných opatrení na zdokonalenie hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku NIKOV spol. s r.o. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of sustainable recommendations for improving personal activities in the conditions of an industrial enterprise PIVOT+QARI, spol. s r.o.
Pristašová, Veronika -- Chlpeková, Andrea
Návrh udržateľných opatrení na zlepšenie personálnych činností v podmienkach priemyselného podniku PIVOT+QARI, spol. s r.o. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of system measures for material flow improvement by use of selected methods of industrial engineering in company Schurter (SK) s.r.o.
Bazala, Peter -- Fidlerová, Helena
Návrh systému opatrení na zlepšenie materiálového toku uplatnením metód priemyselného inžinierstva v podniku Schurter (SK) s.r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of system solution for stabilization of employees in selected in the company Bizlink Technology (Slovakia) s.r.o.
Kňažková, Barbora -- Holeček, Jaroslav
Návrh systémového riešenia na stabilizáciu zamestnancov v podniku Bizlink Technology (Slovakia) s.r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of systemic changes aimed at reducing production employees turnover in conditions of Foxconn Slovakia, spol. s r.o.
Hýbelová, Zuzana -- Koltnerová, Kristína
Návrh systémových zmien zameraných na zníženie fluktuácie výrobných zamestnancov v podmienkach Foxconn Slovakia, spol. s r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of systemic changes aimed at stabilization and reducing employees turnover in conditions of Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o. odštepný závod Voderady
Lovasíková, Simona -- Koltnerová, Kristína
Návrh systémových zmien zameraných na stabilizáciu a zníženie fluktuácie kmeňových zamestnancov v podmienkach Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o. odštepný závod Voderady. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of systemic measures for the implementation of the fourth industrial revolution in selected operation at Hella Slovakia
Daniš, Miroslav -- Sakál, Peter
Návrh systémových opatrení uplatnenia štvrtej priemyselnej revolúcie vo vybranej prevádzke v podniku Hella Slovakia Signal - Lighting s.r.o. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of systemic solution for stabilization of employees of personnel leasing companies in Lear Corporation Seating Slovakia Ltd., Voderady Branch
Ivič, Mário -- Holeček, Jaroslav
Návrh systémového riešenia na stabilizáciu zamestnancov personálnych lízingových spoločností v podniku Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o., odštepný závod Voderady. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of the Concept of Sustainable Systemic Implications of the Fourth Industrial Revolution in Industrial Enterprises of the Slovak Republic
Halászová, Mária -- Sakál, Peter
Návrh konceptu udržateľných systémových implikácií štvrtej priemyselnej revolúcie v priemyselných podnikoch Slovenskej republiky. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of the information system for Brueckner Slovakia, s.r.o.
Belák, Marek -- Kebísek, Michal
Návrh informačného systému pre spoločnosť Brueckner Slovakia, s.r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of the information system for the furniture company
Potrok, Stanislav -- Kebísek, Michal
Návrh informačného systému pre nábytkársku spoločnosť. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of the information system for the Leoness company
Soldán, Mário -- Kebísek, Michal
Návrh informačného systému pre firmu Leoness. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of the information system for the production quality control
Szmatanová, Frederika -- Kebísek, Michal
Návrh informačného systému pre kontrolu plánu výroby. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of the information system for the selected company
Pastucha, Matej -- Bezák, Pavol
Návrh informačného systému pre vybranú spoločnosť. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of the Methodology for Identification of Repetitive Sequences in Big Data
Németh, Martin -- Michaľčonok, German
Proposal of the Methodology for Identification of Repetitive Sequences in Big Data. In SILHAVY, R. Software Engineering and Algorithms in Intelligent Systems. Cham: Springer, 2019, p. 390--396. ISBN 978-3-319-91185-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Proposal of the quality processes improvement based on application of the FMEA method in the DS Smith Turpak Obaly, SpA
Rusiňáková, Eva -- Mesárošová, Jana
Návrh zlepšenia kvality procesov na základe aplikácie metódy FMEA v podniku DS Smith Turpak Obaly, a.s. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of the succession system in the conditions of enterprise Bekaert Hlohovec, a.s.
Nemcová, Lucia -- Chlpeková, Andrea
Návrh systému nástupníctva v podmienkach podniku Bekaert Hlohovec, a.s. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of the system for managing the work performance of employees in the conditions in SEMIKRON, s.r.o.
Kováčová, Adriana -- Chlpeková, Andrea
Návrh systému riadenia pracovného výkonu zamestnancov v podmienkach SEMIKRON, s.r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of welding method and welding equipment
Tóth, Tomáš -- Kovačócy, Pavel
Návrh metódy zvárania a zváracieho zariadenia. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal solution of ergonomic rationalization in selected operations of the enterprise Mondelez SR Production ltd.
Hyrossová, Mária -- Hatiar, Karol
Návrh riešenia ergonomickej racionalizácie na vybraných pracoviskách linky Pick & Place podniku Mondelez SR Production s.r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal solution of ergonomic rationalization in selected operations of the enterprise ZF Slovakia, a.s.
Mancová, Katarína -- Hatiar, Karol
Návrh riešenia ergonomickej racionalizácie vo vybraných prevádzkach podniku ZF Slovakia, a.s. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal streamline of entry logistics at Faurecia Automotive Slovakia s.r.o.
Višňovská, Veronika -- Prajová, Vanessa
Návrh zefektívnenia vstupnej logistiky vo Faurecia Automotive Slovakia s.r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal sustainable competency model for selected categories of employees in the automotive industry
Khandlová, Mária -- Hrablik Chovanová, Henrieta
Návrh udržateľného kompetenčného modelu pre vybrané kategórie zamestnancov v automobilovom priemysle. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal the initiation of ergonomic program in selected workplaces in the enterprise CHEMOSVIT FOLIE, ltd.
Kaščák, Peter -- Hatiar, Karol
Návrh iniciácie ergonomického programu na vybraných pracoviskách podniku CHEMOSVIT FOLIE, a.s. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal to a more effective production process of a manual assembly workplace
Benedikovič, Richard -- Ružarovský, Roman
Návrh zefektívnenia procesu výroby ručného montážneho pracoviska. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal to improve CIM quality and productivity measurement processes through Delta Electronics (Slovakia), Ltd.
Burdejová, Bibiana -- Hrablik Chovanová, Henrieta
Návrh na zdokonalenie procesov merania kvality a produktivity práce zamestnancov prostredníctvom systému CIM v Delta Electronics (Slovakia), s.r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal to improve innovation management in multinational industrial enterprise in the area of automotive in enterprise BOGE Elastmetall Slovakia, a.s.
Kadlečík, Matej -- Cagáňová, Dagmar
Návrh na zefektívnenie inovačného manažmentu v prostredí nadnárodného priemyselného podniku v oblasti automotive v podniku BOGE Elastmetall Slovakia, a.s. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal to improve JIT supply system in VOLKSWAGEN SLOVAKIA, SpA
Molovčáková, Júlia -- Bestvinová, Viera
Návrh na zlepšenie systému zásobovania JIT v spoločnosti VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal to improve personnel marketing in joint stock company Letecké opravovne Trenčín
Fabian, Filip -- Babčanová, Dagmar
Návrh na zlepšenie personálneho marketingu v Leteckých opravovniach Trenčín, a.s. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal to improve the application of preferential calculations as a instrument of financial controlling in ZF Slovakia, a.s.
Maturkanič, Libor -- Baran, Dušan
Návrh zlepšenia aplikácie preferenčných kalkulácií ako nástroja finančného controllingu v podniku ZF Slovakia, a.s. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal to improve the education system of employees in conditions of ANTOLIN TRNAVA, s.r.o.
Jakabovičová, Dominika -- Koltnerová, Kristína
Návrh na zlepšenie systému vzdelávania zamestnancov v podmienkach ANTOLIN TRNAVA, s.r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal to improve the employee motivation system at company
Michalíková, Zita -- Čambál, Miloš
Návrh opatrení na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov v priemyselnom podniku. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal to improve the management and implementation of projects at company KTP Group, s.r.o.
Kuchťáková, Magdaléna Denisa -- Čambál, Miloš
Návrh opatrení na zdokonalenie riadenia a realizácie projektov v spoločnosti KTP Group, s.r.o. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal to improve the organizational structure of management in company VUJE, a.s.
Učen, Tomáš -- Baran, Dušan
Návrh zlepšenia organizačnej štruktúry riadenia v podniku VUJE, a.s. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal to improve the production process by using selected lean manufacturing methods in Benteler Automotive SK s. r. o.
Peťovský, Ľubomír -- Jurík, Lukáš
Návrh zefektívnenia výrobného procesu využitím vybraných metód štíhlej výroby v podniku Benteler Automotive SK s. r. o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal to improve the system of adaptation of selected category of employees in industrial enterprise
Turská, Adriana -- Koltnerová, Kristína
Návrh na zlepšenie systému adaptácie vybranej kategórie zamestnancov v priemyselnom podniku. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal to Improve the System of Managing Decision Making in Považská cementárna, PLC.
Holičárová, Monika -- Hrablik Chovanová, Henrieta
Návrh na zlepšenie systému uplatňovania manažérskeho rozhodovania v spoločnosti Považská cementáreň, a.s. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal to improve the system of personnal marketing in Camfil Ltd. in the context of sustainable corporate social responsibility
Machová, Lucia -- Babčanová, Dagmar
Návrh na zlepšenie systému personálneho marketingu v Camfil s.r.o. v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal to improve the system of personnel marketing in joint stock company Danfoss Power Solutions in the context of sustainable corporate social responsibility
Kalinčíková, Nikola -- Babčanová, Dagmar
Návrh na zlepšenie systému personálneho marketingu v Danfoss Power Solutions a.s. v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal to improve the system of supply of production facilities in the company KNOTT Ltd.
Kadlec, Peter -- Hrablik Chovanová, Henrieta
Návrh na zlepšenie systému zásobovania výrobných pracovísk v spoločnosti KNOTT spol. s r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal to improve the use of Sustainable Marketing Concept in SIMERIS s.r.o.
Siváková, Martina -- Vaňová, Jaromíra
Návrh na zlepšenie využívania udržateľného marketingového konceptu v SIMERIS s.r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal to improvement material flow of project X540/X590 in Faurecia Automotive Slovakia s.r.o.
Režnák, Roman -- Jurík, Lukáš
Návrh na zefektívnenie materiálového toku projektu X540/X590 v podniku Faurecia Automotive Slovakia s.r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal to improvement of warehousing in Schurter ( SK ) s.r.o.
Solčanský, Lukáš -- Jurík, Lukáš
Návrh zefektívnenia skladového hospodárstva v podniku Schurter ( SK ) s.r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal to optimize warehouse management at company HB STEEL, s.r.o.
Kováčová, Katarína -- Baran, Dušan
Návrh optimalizácie riadenia skladového hospodárstva v podniku HB STEEL, s.r.o. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal to rationalize supply at IKEA Industry Slovakia Ltd. Malacky, plant Trnava
Hájeková, Monika -- Bestvinová, Viera
Návrh racionalizácie zásobovania v spoločnosti IKEA Industry Slovakia s.r.o. Malacky, o.z. Trnava. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal to rationalize the management of the quality management system documentation in the ZF Slovakia, SpA
Soshnikova, Alina -- Mesárošová, Jana
Návrh opatrení na riadenie dokumentácie systému manažérstva kvality v podniku ZF Slovakia, a.s. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal to streamline the process of employee integration in relation to individual age categories at HKS Forge, s.r.o.
Halašková, Mária -- Mĺkva, Miroslava
Návrh zefektívnenia procesu adaptácie zamestnancov z pohľadu jednotlivých vekových kategórií v spoločnosti HKS Forge, s.r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposals for employer brand development in enterprise Krošlák, s.r.o. with emphasis on employee recruitment
Gabaj, Imrich -- Mĺkva, Miroslava
Návrh formovania značky zamestnávateľa v kontexte získavania zamestnancov podniku Krošlák, s.r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposals for increasing the different generations of employees synergy in the ZF Slovakia, a.s., Trnava
Trulík, Martin -- Mikulášková, Justína
Návrh opatrení na zvýšenie synergie rôznych generácií zamestnancov v ZF Slovakia, a.s., Trnava. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposed measures in the use of bank products as a source of financing the company
Bukatovičová, Katarína -- Šefčíková, Miriam
Návrh opatrení vo využití bankových produktov ako zdroja financovania podniku. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposing measures to streamline the functioning of the warehouse management in an industrial company Heineken Slovensko Distribúcia, spol. s r. o.
Kubaščík, Michal -- Szabó, Peter
Návrh opatrení na zefektívnenie fungovania skladového hospodárstva v priemyselnom podniku Heineken Slovensko Distribúcia, spol. s r.o. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Qualitative and quantitative analysis of social network data intended for brand management
Babčanová, Dagmar -- Šujanová, Jana -- Cagáňová, Dagmar -- Horňáková, Natália -- Hrablik Chovanová, Henrieta
Qualitative and quantitative analysis of social network data intended for brand management. Wireless Networks, p. 1--8.
articles in magazines2019Details
Quality assessment of Al castings produced in sand molds using image and CT analyses
Kucharíková, Lenka -- Tillová, Eva -- Kritikos, Michaela -- Uhríčik, Milan -- Belan, Juraj -- Švecová, Ivana
Quality assessment of Al castings produced in sand molds using image and CT analyses. Journal of Materials Engineering and Performance, p. 1--8.
articles in magazines2019Details
Quality monitoring of shear surface when shearing of cages for needle roller bearings
Vacula, Lukáš -- Kapustová, Mária
Sledovanie kvality strižnej plochy pri strihaní klietok pre ihlové ložiská. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Quantification of carbide phases in tool steel sub-zero treated in liquid helium
Blažek, Martin -- Ptačinová, Jana
Kvantifikácia karbidických fáz v nástrojovej oceli spracovanej v kvapalnom héliu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Quenching of membrane springs with pressing machine - influence of quenching parameters on hardened part
Velický, Dominik -- Hazlinger, Marián
Optimalizácia parametrov tepelného spracovania membránových pružín. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Raman microscopy of ferroelectric Sb-S-I glasses doped with Fe
Celic, N. -- Gut, I. -- Čajko, K.O. -- Bošák, Ondrej -- Bartošová, Alica -- Lukic-Petrovic, S.
Raman microscopy of ferroelectric Sb-S-I glasses doped with Fe. In The 9th International Conference on Amorphous and Nanostructured Chalcogenides (ANC-9): Abstract Book. 9th International Conference on Amorphous and Nanostructured Chalcogenides. Chisinau, Republic of Moldova, 30 June - 24 July 2019. 1st ed. Chisinau, Moldova : Technical University of Moldova, 2019, p. 41.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Rational provision of functional properties of interference fit joints in case of assembly with implementation of anaerobic materials
Voyachek, I.I. -- Kochetkov, D.V. -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando -- Mityasov, S.G. -- Zverovshhikov, V.Z. -- Ružarovský, Roman -- Horník, J.
Rational provision of functional properties of interference fit joints in case of assembly with implementation of anaerobic materials. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, p. 123--132. ISBN 978-3-0357-1515-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Rationalization of production of spring for the brake caliper
Seres, Denis -- Görög, Augustín
Racionalizácia výroby pružiny brzdového strmeňa. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Rationalization of the production of selected components in the company TechniCAD s.r.o. using CAx systems
Dudás, Gergely -- Morovič, Ladislav
Racionalizácia výroby vybraných súčiastok vo firme TechniCAD s.r.o. pomocou CAx systémov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Razrabotka diagnostičeskoj modeli privoda v prostranstve sostojanij
Nikitin, Jurij Rafailovič -- Božek, Pavol -- Pivarčiová, Elena
Razrabotka diagnostičeskoj modeli privoda v prostranstve sostojanij. In Techničeskije universitety: integracija s evropejskimi i mirovymi sistemami obrazovanija. Iževsk: Izdateľstvo IžGTU imeni M.T.Kalašnikova, 2019, p. 287--292. ISBN 978-5-7526-0832-2 (T.1.).
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Recommendations to improve human resource management with the use of age management in industrial enterprises in Slovakia
Mitošinka, Marek -- Vaňová, Jaromíra
Odporúčania na zlepšenie riadenia ľudských zdrojov s využitím vekového manažmentu v priemyselných podnikoch v SR. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Reconfigurable production based on industrial robots based on the Industry 4.0 concept
Kovár, Marek -- Holubek, Radovan
Rekonfigurovateľná výroba založená na priemyselných robotoch na základe konceptu Industry 4.0. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Rectification of Cutting Tool
Bačová, Denisa -- Pokorný, Peter
Rektifikácia rezných nástrojov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Rectification of cutting tools
Minárik, Štefan -- Pokorný, Peter
Rektifikácia rezných nástrojov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Reducing the crystallite and particle size of SrFe12O19 with PVA by high energy ball milling
Gonzales Tenorio, F.N. -- Rosales Barajas, I.R. -- Serna Vera, P. -- Sánchez de Jesus, F. -- Bolarin Miró, A.M. -- Hernández Garrido, A. -- Kusý, Martin
Reducing the crystallite and particle size of SrFe12O19 with PVA by high energy ball milling. Journal of Alloys and Compounds, 771. p. 464--470.
articles in magazines2019Details
Relationship between Phase Occurrence, Chemical Composition, and Corrosion Behavior of as-Solidified Al-Pd-Co Alloys
Palcut, Marián -- Ďuriška, Libor -- Černičková, Ivona -- Brunovská, Sandra -- Gerhátová, Žaneta -- Sahul, Martin -- Čaplovič, Ľubomír -- Janovec, Jozef
Relationship between Phase Occurrence, Chemical Composition, and Corrosion Behavior of as-Solidified Al-Pd-Co Alloys. Materials [elektronický zdroj], 12. p. 1--17.
articles in magazines2019Details
Reliability enhancement of P606 pump in the SAR production unit in Slovnaft, a.s.
Kravárik, Michal -- Bučányová, Marcela
Zvýšenie spoľahlivosti čerpadla P606 vo výrobnej jednotke SAR v spoločnosti Slovnaft, a.s. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Removal of colorants from water by AOP methods
Režná, Lenka -- Soldán, Maroš
Odstraňovanie farebných látok z vody progresívnymi metódami. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Repair of dissimilar metal welds used for the connection of header to steam generator body
Gottwaldová, Natália -- Sahul, Miroslav
Oprava heterogénneho zvarového spoja nátrubku superhavarijného napájania parogenerátora. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Replacement of the vertical pneumatic actuator behind servo drive in the Schaeffler company s.r.o.
Spevák, Richard -- Holubek, Radovan
Výmena vertikálneho vzduchového piestu za servo pohon v spoločnosti Schaeffler s.r.o. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Research of the dual phase steel DP450 properties from the forming aspects
Bílik, Jozef -- Tittel, Viktor -- Sobota, Róbert -- Šuba, Roland
Research of the dual phase steel DP450 properties from the forming aspects. Hutnik- Wiadomości Hutnicze, 86. p. 14--17.
articles in magazines2019Details
Research on joining metal-ceramics composite Al/Al2O3 with Cu substrate using solder type Zn-In-Mg
Koleňák, Roman -- Kostolný, Igor -- Drápala, Jaromír -- Drienovský, Marián -- Sahul, Martin
Research on joining metal-ceramics composite Al/Al2O3 with Cu substrate using solder type Zn-In-Mg. Journal of Composite Materials, 53. p. 1411--1422.
articles in magazines2019Details
Research on soldering AlN ceramics with Cu substrate using Sn-Ag-Ti solder
Koleňák, Roman -- Kostolný, Igor -- Drápala, Jaromír -- Kusý, Martin -- Pašák, Matej
Research on soldering AlN ceramics with Cu substrate using Sn-Ag-Ti solder. Soldering and Surface Mount Technology, 31. p. 93--101.
articles in magazines2019Details
Reservation system for OZ Ynet
Kotasz, Ádám -- Ďuďák, Juraj
Rezervačný systém pre OZ Ynet. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Review of spectrophotometric methods for determination of formaldehyde
Hladová, Martina -- Martinka, Jozef -- Rantuch, Peter -- Nečas, Aleš
Review of spectrophotometric methods for determination of formaldehyde. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. p. 105--120.
articles in magazines2019Details
Revisions of selected specified electrical technical devices
Nemec, Matej -- Martinka, Jozef
Kontroly stavu bezpečnosti vybraných vyhradených technických zariadení elektrických. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Risk analysis causing downtimes in production process of hot rolling mill
Malindžáková, Marcela -- Cagáňová, Dagmar -- Rosová, Andrea -- Malindžák, Dušan
Risk analysis causing downtimes in production process of hot rolling mill. In CAGÁŇOVÁ, D. -- BALOG, M. -- KNAPČÍKOVÁ, L. -- SOVIAR, J. -- MEZARCIÖZ, S. Smart technology trends in industrial and business management. Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG, 2019, p. 337--344. ISBN 978-3-319-76998-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Risk analysis for the construction of a reservoir in the Atomic Power Plant area
Jeluš, Matej -- Čekan, Pavol
Analýza rizík pri výstavbe záchytnej nádrže v areáli atómovej elektrárne. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Risk analysis in selected company
Kovács, František -- Soldán, Maroš
Analýza rizík vo vybranej prevádzke. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Risk assessment of selected equipment
Široký, Radovan -- Kuracina, Richard
Posúdenie rizík vybraného zariadenia. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Risk assessment of selected workplace at IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o.
Knap, Michal -- Szabová, Zuzana
Posúdenie bezpečnosti na vybranom pracovisku v spoločnosti IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Risk assessment of selected workplace at Schaeffler Slovakia, spol. s r.o.
Jančík, Juraj -- Szabová, Zuzana
Posúdenie bezpečnosti na vybranom pracovisku v spoločnosti Schaeffler Skalica, spol. s r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Risks resulting from reverse of modification of expansion weapons
Čekan, Pavol -- Belica, Eugen -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando
Risks resulting from reverse of modification of expansion weapons. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. p. 163--174.
articles in magazines2019Details
Safe loading of fire lighters for heaters
Majáková, Ľudmila -- Kucmanová, Alexandra
Bezpečné nakladanie so zapaľovačmi plameňa. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Safety and environmental labelling in automotive industry
Jankovič, Lukáš -- Rusko, Miroslav
Bezpečnostné a environmentálne označovanie v automobilovom sektore. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Safety and environmental labelling of the accessories in automotive vehicles
Černý, Mário -- Rusko, Miroslav
Bezpečnostné a environmentálne označovanie vybraného príslušenstva v automobilových prostriedkoch. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Safety and environmental management of the products in a selected products group
Čáp, Matej -- Rusko, Miroslav
Bezpečnostné a environmentálne manažérstvo produktov vo vybranej výrobkovej skupine. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Safety and environmental management of the products in a selected products group
Hanuláková, Laura -- Rusko, Miroslav
Bezpečnostné a environmentálne manažérstvo produktov vo vybranej výrobkovej skupine. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Safety assessment of corrective technological measures in view of increasing the safety of the working and production environment of the powder paintshop
Mĺkvy, René -- Balog, Karol
Posúdenie nápravných technologických opatrení z hľadiska zvýšenia bezpečnosti pracovného a výrobného prostredia práškovej lakovne. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Safety concern of nanomaterias
Bartošová, Alica -- Ivanova, Tatiana
Safety concern of nanomaterias. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. p. 121--128.
articles in magazines2019Details
Safety in a work environment by using hydraulic recovery technique
Pilka, Adrián -- Szabová, Zuzana
Bezpečnosť práce pri používaní hydraulickej vyslobodzovacej techniky. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Safety of children's playground equipment
Mrázik, Tibor -- Balog, Karol
Bezpečnosť zariadení detských ihrísk. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Safety of working with high lift truck
Bíliková, Veronika -- Szabová, Zuzana
Zásady bezpečnosti pri práci s vysokozdvižným vozíkom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Selected aspects of the environmental and safety management in a selected company
Antalová, Natália -- Rusko, Miroslav
Vybrané aspekty environmentálneho a bezpečnostného manažérstva vo vybranej spoločnosti. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Selection of suitable optical evaluation system for output control of clutch bearing
Macánek, Jozef -- Hrušková, Erika
Výber vhodného optického vyhodnocovacieho systému pre výstupnú kontrolu spojkového ložiska. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Semi-graphic design of optimal vibroisolation
Kľúčik, Rastislav -- Nánási, Tibor
Semigrafické metódy návrhu optimálnej vibroizolácie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Sensor fusion for creating a three-dimensional model for mobile robot navigation
Hruboš, Marián -- Nemec, Dušan -- Janota, Aleš -- Pirnik, Rastislav -- Bubeníková, Emília -- Gregor, Michal -- Juhásová, Bohuslava -- Juhás, Martin
Sensor fusion for creating a three-dimensional model for mobile robot navigation. International Journal of Advanced Robotic Systems, 16. p. 1--12.
articles in magazines2019Details
Serial communication protocol with enhanced properties-securing communication layer for smart sensors applications
Dudák, Juraj -- Gašpar, Gabriel -- Šedivý, Štefan -- Fabo, Peter -- Pepucha, Ľubomír -- Tanuška, Pavol
Serial communication protocol with enhanced properties-securing communication layer for smart sensors applications. IEEE Sensors Journal, 19. p. 378--390.
articles in magazines2019Details
Shaft design and production
Boor, Martin -- Pokorný, Peter
Návrh ojnice a jej výroby. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Silver route to cuprate analogs
Gawraczyński, Jakub -- Kurzydlowski, Dominik -- Ewings, Russel A. -- Bandaru, Subrahmanyam -- Gadomski, Wojciech -- Mazej, Zoran -- Ruani, Giampiero -- Bergenti, Ilaria -- Jaron, Tomasz -- Ozarowski, Andrew -- Hill, Stephen -- Leszczynski, Piotr J. -- Tokár, Kamil -- Derzsi, Mariana -- Barone, Paolo -- Wohlfeld, Krzysztof -- Lorenzana, Jose -- Grochala, Wojciech
Silver route to cuprate analogs. Proceedings of the national academy of sciences of the United States of America, 116. p. 1495--1500.
articles in magazines2019Details
SIMATIC ProDiag based machine and plant diagnostics
Fačková, Miroslava -- Kopček, Michal
Diagnostika strojov a zariadení na báze SIMATIC ProDiag. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Smart Thermostat as a Part of IoT Attack
Horák, Tibor -- Huraj, Ladislav
Smart Thermostat as a Part of IoT Attack. In ŠILHAVÝ, R. Cybernetics and Automation Control Theory Methods in Intelligent Algorithms: Proceedings of 8th Computer Science On-line Conference 2019 (CSOC 2019) 24. - 27. Apríl 2019, Zlín, Czech Republic, Vol. 3. Part of the Advances in Intelligent Systems and Computing book series, volume 986. 1st ed. Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2019, p. 156--163. ISBN 978-3-030-19812-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Smart Waste Management and Smart Parking Management as a Significant Part of the Smart City
Jurenka, Richard -- Cagáňová, Dagmar
Smart Waste Management and Smart Parking Management as a Significant Part of the Smart City. In IFKAD 2019. Delft: University of Basilicata, 2019, p. 227--235. ISBN 978-88-96687-12-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Social innovations inn context of smart city
Jurenka, Richard -- Cagáňová, Dagmar -- Horňáková, Natália -- Stareček, Augustín
Social innovations inn context of smart city. In CAGÁŇOVÁ, D. -- BALOG, M. -- KNAPČÍKOVÁ, L. -- SOVIAR, J. -- MEZARCIÖZ, S. Smart technology trends in industrial and business management. Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG, 2019, p. 383--399. ISBN 978-3-319-76998-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Soldering of thin-walled copper pipes
Ďurmek, Andrej -- Koleňák, Roman
Spájkovanie tenkostenných medených rúrok. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Some barriers regarding the sustainability of digital technology for long-term teaching
Svetský, Štefan -- Moravčík, Oliver
Some barriers regarding the sustainability of digital technology for long-term teaching. In Proceedings of the Future Technologies Conference (FTC) 2018. Cham: Springer, 2019, p. 950--961. ISBN 978-3-030-02685-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Sorption of hazardous substances on activated sorbents
Lipták, Peter -- Soldán, Maroš
Sorpcia nebezpečných látok na aktivovaných sorbentoch. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Sorption of methylene blue by alternative adsorbents
Soldán, Maroš -- Kobetičová, Hana -- Štefko, Tomáš
Sorption of methylene blue by alternative adsorbents. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. p. 73--80.
articles in magazines2019Details
Sorting of objects by robotic arm based on color
Sedlák, Daniel -- Ďuriš, Rastislav
Triedenie objektov robotickým ramenom na základe farby. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Spájkovacia zliatina pre vyššie prevádzkové teploty v aplikáciách kozmického priemyslu: prihláška patentu č. 147-2018, dátum podania prihlášky: 14.12.2018, stav: zverejnená prihláška patentu, dátum zverejnenia prihlášky: 05.08.2019, Vestník ÚPV SR č. 08/2019
Kostolný, Igor -- Koleňák, Roman -- Urminský, Ján
Spájkovacia zliatina pre vyššie prevádzkové teploty v aplikáciách kozmického priemyslu: prihláška patentu č. 147-2018, dátum podania prihlášky: 14.12.2018, stav: zverejnená prihláška patentu, dátum zverejnenia prihlášky: 05.08.2019, Vestník ÚPV SR č. 08/2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 6 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Spájkovacia zliatina: prihláška úžitkového vzoru č. 236-2018, dátum podania prihlášky: 20.12.2018, stav: zverejnená prihláška úžitkového vzoru, dátum zverejnenia: 06.05.2019, Vestník ÚPV SR č. 05/2019
Kostolný, Igor -- Koleňák, Roman
Spájkovacia zliatina: prihláška úžitkového vzoru č. 236-2018, dátum podania prihlášky: 20.12.2018, stav: zverejnená prihláška úžitkového vzoru, dátum zverejnenia: 06.05.2019, Vestník ÚPV SR č. 05/2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Spôsob stabilizácie pre mobilné roboty: prihláška úžitkového vzoru č. 181-2018, dátum podania prihlášky: 26.10.2018, stav: zverejnená prihláška úžitkového vzoru, dátum zverejnenia prihlášky: 02.04.2019, Vestník ÚPV SR č. 04/2019
Kuric, Ivan -- Pivarčiová, Elena -- Ságová, Zuzana -- Božek, Pavol -- Škultéty, Emil
Spôsob stabilizácie pre mobilné roboty: prihláška úžitkového vzoru č. 181-2018, dátum podania prihlášky: 26.10.2018, stav: zverejnená prihláška úžitkového vzoru, dátum zverejnenia prihlášky: 02.04.2019, Vestník ÚPV SR č. 04/2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 6 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Stabilisation and state trajectory tracking problem for nonlinear control systems in the presence of disturbances
Vrábeľ, Róbert
Stabilisation and state trajectory tracking problem for nonlinear control systems in the presence of disturbances. International Journal of Control, 92. p. 540--548.
articles in magazines2019Details
Stanovenie emisií prchavých organických zlúčenín zo spracovania dreva
Velič, Annamarie -- Soldán, Maroš -- Ház, Aleš -- Šurina, Igor -- Jablonský, Michal
Determination of volatile organic compounds' emissions from wood processing. Wood Research, 64. p. 461--469.
articles in magazines2019Details
Statistical comparation of selected numerical methods
Kluka, Rastislav -- Palumbíny, Oleg
Štatistické porovnanie vybraných numerických metód. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Status of the European Union Project FASTGRID
Tixador, Pascal -- Bauer, Markus -- Bruzek, Christian-Eric -- Calleja, Albert -- Deutscher, Guy -- Dutoit, Bertrand -- Gömöry, Fedor -- Martini, Luciano -- Noe, Mathias -- Obradors, Xavier -- Pekarčíková, Marcela -- Sirois, Frédéric
Status of the European Union Project FASTGRID. IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 29. p. 1--5.
articles in magazines2019Details
Stoichiometry, structure and mechanical properties of co-sputtered Ti 1-x Ta x B 2±Δ coatings
Grančič, B. -- Pleva, Milan -- Mikula, M. -- Čaplovičová, Mária -- Satrapinskyy, L -- Roch, Tomáš -- Truchlý, M. -- Sahul, Martin -- Gregor, M. -- Švec, Peter -- Zahoran, Miroslav -- Kúš, Peter
Stoichiometry, structure and mechanical properties of co-sputtered Ti 1-x Ta x B 2±Δ coatings. Surface & Coatings Technology, 367. p. 341--348.
articles in magazines2019Details
Stress-corrosion cracking of Zn based alloys
Slavkov, Michal -- Gabalcová, Zuzana
Korózne praskanie zliatin na báze zinku. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Study of Al-Co-Cu thin films deposited on aluminium substrates
Ferenčík, Filip -- Noga, Pavol
Štúdium Al-Co-Cu tenkých vrstiev deponovaných na hliníkových substrátoch. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Study of antibiotic capture on microplastics
Vargová, Lujza -- Sirotiak, Maroš
Štúdium zachytávania antibiotík na mikroplastoch. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Study of explosion characteristics of the wheat flour dust clouds in dependence of the particle size distribution
Kuracina, Richard -- Szabová, Zuzana -- Buranská, Eva
Study of explosion characteristics of the wheat flour dust clouds in dependence of the particle size distribution. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. p. 65--72.
articles in magazines2019Details
Study of fire characteristics of industrial dust
Szabová, Zuzana -- Kuracina, Richard
Study of fire characteristics of industrial dust. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. p. 49--56.
articles in magazines2019Details
Study of polymer-matrix composites reinforced with glass fibers
Joščák, Jakub -- Černičková, Ivona
Štúdium polymérnych kompozitov so spevňujúcou zložkou vo forme sklených vlákien. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Study of the projectile kinetic energy on the material deformation and failure mechanism
Drobný, Adrián -- Čaplovič, Ľubomír
Sledovanie vplyvu kinetickej energie projektilu na deformáciu a porušenie materiálu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Study of the sorption properties of materials used to capture organic matter
Godovčin, Peter -- Kobetičová, Hana
Štúdium sorpčných vlastností materiálov používaných pri zachytávaní organických látok. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Study on wall heights and surface roughness of spun cups produced of metal blanks by multipass CNC spinning technology
Frnčík, Martin -- Šugárová, Jana -- Šugár, Peter -- Görögová, Ingrid -- Sahul, Martin
Study on wall heights and surface roughness of spun cups produced of metal blanks by multipass CNC spinning technology. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, p. 55--65. ISBN 978-3-0357-1515-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Study the effect of welding parameters on the integrity of Ti weld joints made by laser beam
Mužila, Marek -- Kovaříková, Ingrid
Štúdium vplyvu parametrov zvárania na celistvosť zvarových spojov vyhotovených z Ti zliatiny laserovým lúčom. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Suggestion of improvements of the managment of material flow and purchasing strategy SPPP Slovakia s.r.o.,Bánovce nad Bebravou
Šmatláková, Nina -- Matúšová, Miriam
Návrh na zefektívnenie riadenia toku materiálu a nákupnej stratégie v podniku SPPP Slovakia s.r.o., Bánovce nad Bebravou. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Surface treatment of cutting tools
Čižmárik, Ivan -- Pokorný, Peter
Povrchové úpravy rezných nástrojov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Synthesis of AuAg@Ag core/shell bimetallic nanoparticles in titanium nitride thin films by sequential ion implantation
Popovič, M. -- Novakovič, M. -- Noga, Pavol -- Vaňa, Dušan -- Rakočevič, Z.
Synthesis of AuAg@Ag core/shell bimetallic nanoparticles in titanium nitride thin films by sequential ion implantation. Applied Surface Science, 481. p. 1418--1424.
articles in magazines2019Details
Systém akumulácie tepelnej energie v betónových základoch: prihláška patentu č. 107-2017, dátum podania prihlášky: 23.10.2017, stav: zverejnená prihláška patentu, dátum zverejnenia 06.05. 2019, Vestník ÚPV SR č. 05/2019
Božek, Pavol -- Zajačko, Ivan -- Cisár, Miroslav -- Bulej, Vladimír
Systém akumulácie tepelnej energie v betónových základoch: prihláška patentu č. 107-2017, dátum podania prihlášky: 23.10.2017, stav: zverejnená prihláška patentu, dátum zverejnenia 06.05. 2019, Vestník ÚPV SR č. 05/2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 5 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
System of regulation of microclimatic conditions in the monitored environment
Antol, Nikolas -- Ďuriš, Rastislav
Systém regulácie mikroklimatických podmienok v sledovanom prostredí. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Systém pre automatické čistenie podláh: prihláška úžitkového vzoru č. 77-2019, dátum podania prihlášky: 31.05.2019, stav: v konaní
Peterka, Jozef -- Božek, Pavol
Systém pre automatické čistenie podláh: prihláška úžitkového vzoru č. 77-2019, dátum podania prihlášky: 31.05.2019, stav: v konaní. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Systém pre monitorovanie prevádzkovej teploty nápravových ložísk železničných dvojkolies: patentová prihláška č. 59-2019, dátum podania prihlášky: 27.05.2019, stav: v konaní
Božek, Pavol
Systém pre monitorovanie prevádzkovej teploty nápravových ložísk železničných dvojkolies: patentová prihláška č. 59-2019, dátum podania prihlášky: 27.05.2019, stav: v konaní. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Systém pre monitorovanie prevádzkovej teploty nápravových ložísk železničných dvojkolies: prihláška úžitkového vzoru č. 71-2019, dátum podania prihlášky: 27.05.2019, stav: v konaní
Božek, Pavol
Systém pre monitorovanie prevádzkovej teploty nápravových ložísk železničných dvojkolies: prihláška úžitkového vzoru č. 71-2019, dátum podania prihlášky: 27.05.2019, stav: v konaní. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Špeciálne motorové vozidlo pre záchranárske práce: prihláška úžitkového vzoru č. 163-2018, dátum podania prihlášky: 02.10.2018, stav: zverejnená prihláška ÚV, dátum zverejnenia prihlášky: 01.03.2019, Vestník ÚPV SR č. 03/2019
Božek, Pavol -- Abramov, Ivan -- Pivarčiová, Elena -- Abramov, Andrej Ivanovič
Špeciálne motorové vozidlo pre záchranárske práce: prihláška úžitkového vzoru č. 163-2018, dátum podania prihlášky: 02.10.2018, stav: zverejnená prihláška ÚV, dátum zverejnenia prihlášky: 01.03.2019, Vestník ÚPV SR č. 03/2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 8 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Technological properties and fire performance of medium density fibreboard (MDF) treated with selected polyphosphate-based fire retardants
Mantanis, George -- Martinka, Jozef -- Lykidis, Charalampos -- Ševčík, Libor
Technological properties and fire performance of medium density fibreboard (MDF) treated with selected polyphosphate-based fire retardants. Wood Material Science & Engineering, p. 1--10.
articles in magazines2019Details
Tepelná stabilizácia supravodivých pások vhodných pre obmedzovače skratových prúdov
Stanovičová, Silvia -- Pekarčíková, Marcela
Thermal stabilization of superconducting tapes for fault current limiters. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The analysis of the damaged ball pin during riveting
Pavúček, Imrich -- Dománková, Mária
Analýza guľových čapov poškodených pri nitovaní. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The analysis of the Slovak citizens´ awareness about the smart city concept
Cagáňová, Dagmar -- Stareček, Augustín -- Horňáková, Natália -- Ridzoňová Hlásniková, Petra
The analysis of the Slovak citizens´ awareness about the smart city concept. Mobile Networks and Applications, p. 1--9.
articles in magazines2019Details
The application of CAx technology to design and production of supporting board
Vlk, Erik -- Görögová, Ingrid
Aplikácia CAx technológií pri návrhu a výrobe opornej dosky. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
The application of the basic quality management tools in the analysis of non-conforming products
Florek, Tomáš -- Kučerová, Marta
Aplikácia základných nástrojov manažérstva kvality pri analýze nezhodných produktov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
The comparison of current 3D printers with regard to the requirements of ZF Slovakia, a.s.
Koštial, Vlastimil -- Káčer, Norbert
Porovnanie aktuálnych 3D tlačiarní s ohľadom na požiadavky ZF Slovakia, a.s. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The comparison of structure and properties in DC magnetron sputtered and HiPIMS W-C:H coatings with different hydrogen content
Lofaj, František -- Kabátová, Margita -- Klich, Marek -- Vaňa, Dušan -- Dobrovodský, Jozef
The comparison of structure and properties in DC magnetron sputtered and HiPIMS W-C:H coatings with different hydrogen content. Ceramics International, 45. p. 9502--9514.
articles in magazines2019Details
The design of control of system of crossroad model
Malíšek, Gabriel -- Némethová, Andrea
Návrh riadenia sústavy križovatiek so svetelnou signalizáciou. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
The design of melting units for production of synthetic fibrous materials by vertical blowing method from PET raw materials
Sviatskii, Vladislav -- Mudriková, Andrea -- Holubek, Radovan -- Horník, Jakub -- Sokolov, Michail
The design of melting units for production of synthetic fibrous materials by vertical blowing method from PET raw materials. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, p. 216--222. ISBN 978-3-0357-1515-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
The design technique of melting units for production of synthetic fibrous materials by vertical blowing method
Sviatskii, Vladislav -- Božek, Pavol -- Sokolov, Michail -- Lukaszczyk, Zygmunt
The design technique of melting units for production of synthetic fibrous materials by vertical blowing method. Management systems in production engineering, p. 29--32.
articles in magazines2019Details
The didactic-technology challenges for design of the computer supported collaborative teaching
Svetský, Štefan -- Moravčík, Oliver -- Tanuška, Pavol -- Červeňanská, Zuzana
The didactic-technology challenges for design of the computer supported collaborative teaching. In AUER, M E. The Challenges of the Digital Transformation in Education. Basel: Springer Nature Switzerland AG, 2019, p. 46--57. ISBN 978-3-030-11935-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
The digitalization of the pre-production design phase of automated assembly systems as a basic element of the Industry 4.0 architecture
Ružarovský, Roman
Digitalizácia predvýrobnej fázy projektovania automatizovaných montážnych systémov ako základný prvok architektúry INDUSTRY 4.0. Habilitation thesis. 2019. 128 p.
final thesis2019Details
The effect of chemical composition and selected ceramic coatings on high temperature corrosion resistance of steels
Palcut, Marián
Vplyv chemického zloženia a vybraných keramických povlakov na vysokoteplotnú koróznu odolnosť ocelí. Habilitation thesis. 2019. 63 p.
final thesis2019Details
The Effect of the Choice of a Utopia Point on Goals in Multi-Objective Optimization
Gergelová, Hana -- Važan, Pavel
Vplyv voľby utopického bodu na cieľové parametre multikriteriálnej optimalizácie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The elaboration of safe work procedure in the Lear Corporation company for the chosen working station
Kutláková, Renáta -- Bartošová, Alica
Vypracovanie bezpečného pracovného postupu v podniku Lear corporation pre vybranú pracovnú stanicu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The evaluation of the working environment's quality in drop forges
Jurkas, Filip -- Kapustová, Mária
Hodnotenie kvality pracovného prostredia v zápustkových kováčňach. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
The first year operation experience with Ion Beam Analysis at the new STU Ion Beam Laboratory
Dobrovodský, Jozef -- Beňo, Matúš -- Vaňa, Dušan -- Bezák, Pavol -- Noga, Pavol
The first year operation experience with Ion Beam Analysis at the new STU Ion Beam Laboratory. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B - Beam Interactions with Materials and Atoms, p. 1--5.
articles in magazines2019Details
The first year operation experience with Ion Beam Analysis at the new STU Ion Beam Laboratory
Dobrovodský, Jozef -- Beňo, Matúš -- Vaňa, Dušan -- Bezák, Pavol -- Noga, Pavol
The first year operation experience with Ion Beam Analysis at the new STU Ion Beam Laboratory. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B - Beam Interactions with Materials and Atoms, 450. p. 168--172.
articles in magazines2019Details
The forging die, tools and parts surface layers strenghtening
Bílik, Jozef -- Hudáková, Mária
Spevňovanie povrchových vrstiev zápustiek, tvárniacich nástrojov a súčiastok. Kovárenství, p. 101--104.
articles in magazines2019Details
The geometry measuring of cutting tools
Habšuda, Kevin -- Pokorný, Peter
Meranie geometrie rezných nástrojov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
The impact of selected priority rules on production goals
Važan, Pavel -- Červeňanská, Zuzana -- Kotianová, Janette -- Križanová, Gabriela
The impact of selected priority rules on production goals. In ICCC 2019. Krakow: IEEE, 2019, p. 1--6. ISBN 978-1-7281-0702-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
The influence of deposition parameters on selected properties of high hard coatings
Gavenda, Adam -- Sahul, Martin
Vplyv parametrov depozície na vybrané vlastnosti vysokotvrdých povlakov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The influence of dopant atoms introduction on some thermal, optical and structural parameters of Bi(As2S3)100−X Glassy system
Šiljegović, Mirjana -- Štrbac, G.R. -- Guth, I.O. -- Celic, N. -- Labaš, Vladimír -- Lukič - Petrovič, Svetlana
The influence of dopant atoms introduction on some thermal, optical and structural parameters of Bi(As2S3)100−X Glassy system. NEW SZP GEN: Materials Research Express, 6. p. 65204.
articles in magazines2019Details
The influence of STTIr welding parameters on the properties of weld joints of thermoplastics
Petrek, Jakub -- Sahul, Miroslav
Vplyv parametrov zvárania STTIr na vlastnosti zvarových spojov termoplastov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The influence of the measurement strategy on a coordinate measuring machine on the accuracy of measured values
Valach, Lukáš -- Moravčíková, Jana
Vplyv stratégií merania na súradnicovom meracom stroji na presnosť meraných hodnôt. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The maximum explosion pressure of lignite in dependence on particle size
Kuracina, Richard -- Szabová, Zuzana
The maximum explosion pressure of lignite in dependence on particle size. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. p. 57--64.
articles in magazines2019Details
The power parameters improvement of the engine assembly line
Regina, Martin -- Važan, Pavel
Zlepšenie výkonových parametrov montážnej linky pre výrobu motorov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The properties of rubber blends with addition of zeolites
Gubrický, Miloš -- Bošák, Ondrej
Vlastnosti gumárenských zmesí s obsahom zeolitov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The proposal use of sustainable marketing mix as part of sustainable development marketing strategy of enterprise KOVAL SYSTEMS, a.s.
Španková, Denisa -- Prajová, Vanessa
Návrh využitia udržateľného marketingového mixu ako súčasti marketingovej stratégie udržateľného rozvoja podniku KOVAL SYSTEMS, a.s. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The proposal for a sustainable adaptation program for new employees in FREMACH TRNAVA, s.r.o.
Šarvaicová, Bibiána -- Novotná, Ivana
Návrh udržateľného adaptačného programu novoprijatých zamestnancov v podniku FREMACH TRNAVA, s.r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The proposal for applications of alternative financial sources for taginble assets
Polacká, Veronika -- Talnagiová, Viktória
Návrh využitia alternatívnych zdrojov na financovanie dlhodobého hmotného majetku. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The proposal how to solve conflicts in the work of a manager in the enterprise HKS Forge, s.r.o.
Šulková, Daniela -- Homokyová, Mária
Návrh spôsobu riešenia konfliktov v práci manažéra v podniku HKS Forge, s.r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The proposal of a Sustainable System of Employee Stabilization in Company Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s.
Nikelová, Emília -- Mrvová, Ľubica
Návrh udržateľného systému stabilizácie zamestnancov v podniku Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The proposal of Improvement implementation process of controlling of logistic in the company Faurecia Automotive Slovakia s.r.o., Odštepný závod Seating Trnava
Nádašský, Andrej -- Baran, Dušan
Návrh zlepšenia procesov implementácie controllingu logistiky v spoločnosti Faurecia Automotive Slovakia s.r.o., Odštepný závod Seating Trnava. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The proposal of indicators for economic assessment of employee performance in OSMOS s.r.o.
Bango, Erik -- Homokyová, Mária
Návrh ukazovateľov na ekonomické hodnotenie pôsobenia zamestnancov v podniku OSMOS s.r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The proposal of internal calibration and internal validation of electrical tightening tools
Sukop, Peter -- Lestyánszka Škůrková, Katarína
Návrh internej kalibrácie meradiel a internej validácie elektrických uťahovacích nástrojov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The proposal of measurement of material for creation of standard price of products
Farkašová, Erika -- Talnagiová, Viktória
Návrh spôsobu oceňovania materiálu pre tvorbu štandardných cien výrobkov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The proposal of measures for implementation of the 5S method in enterprise LUNA - PLOTY, s.r.o.
Masaryková, Bibiana -- Horňáková, Natália
Návrh opatrení na zavedenie metódy 5S v podniku LUNA - PLOTY, s.r.o. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
The proposal of measures to improve operation of warehouse management in enterprise PCA Slovakia, s.r.o.
Špánik, Erik -- Horňáková, Natália
Návrh opatrení na zlepšenie fungovania skladového hospodárstva v podniku PCA Slovakia, s.r.o. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
The proposal of measures to improve the production process in an industrial enterprise MAHLE Behr Senica s.r.o.
Šlahor, Ondrej -- Horňáková, Natália
Návrh opatrení na zlepšenie výrobného procesu v podniku MAHLE Behr Senica s.r.o. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
The proposal of measures to improve transport organisation in the enterprise Schaeffler Skalica, spol. s r.o.
Hyžová, Magdaléna -- Horňáková, Natália
Návrh opatrení na zlepšenie organizácie dopravy v podniku Schaeffler Skalica, spol. s r.o. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
The Proposal of using the social fund as a source of social policy and motivation of employees in COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
Danišková Hirešová, Jana -- Homokyová, Mária
Návrh využitia sociálneho fondu ako zdroja financovania sociálnej politiky a motivácie zamestnancov v podniku COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The proposal to implement the Blockchain technology in enterprise GEFCO SLOVAKIA s.r.o.
Fóka, Martin -- Horňáková, Natália
Návrh na zavedenie technológie Blockchain v spoločnosti GEFCO SLOVAKIA s.r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The proposal to improve logistics operations in enterprise Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Dobiš, Šimon -- Horňáková, Natália
Návrh na zefektívnenie logistických činností v podniku Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The proposal to improve the employees remuneration system focused on increasing their motivation in company ALUTECH Slowakei Ltd.
Kontová, Nikola -- Horváthová, Martina
Návrh zlepšenia systému odmeňovania zamestnancov so zameraním na zvýšenie ich motivácie v spoločnosti ALUTECH Slowakei s.r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The proposal to improve the material flow in the enterprise Hella Slovakia Signal-Lighting s.r.o.
Lobotková, Zuzana -- Horňáková, Natália
Návrh na zefektívnenie materiálového toku v podniku Hella Slovakia Signal-Lighting s.r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The proposal to improve the processes of human resource management with an emphasis on the formation of a sustainable workforce in the company ZF Slovakia, a.s.
Jančušová, Stanislava -- Gyurák Babeľová, Zdenka
Návrh na zlepšenie procesov riadenia ľudských zdrojov s dôrazom na formovanie udržateľnej pracovnej sily v podniku ZF Slovakia, a.s. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The proposal to improve the production process in enterprise Faurecia Automotive Slovakia s.r.o
Porubská, Adriána -- Horňáková, Natália
Návrh na zefektívnenie výrobného procesu v podniku Faurecia Automotive Slovakia s.r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The proposal to improve the supply process at the selected workplace in enterprise ZF Slovakia, a.s.
Píš, Martin -- Horňáková, Natália
Návrh na zefektívnenie procesu zásobovania na vybranom pracovisku v podniku ZF Slovakia, a.s. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The proposal to improve the system of acquisition and stabilization of employees in company Elster s.r.o.
Chudá, Martina -- Horváthová, Martina
Návrh zlepšenia systému získavania a stabilizácie zamestnancov v podniku Elster s. r. o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The proposal to improve the system of acquisition and stabilization of employees in the enterprise COAVIS SLOVAKIA s. r. o.
Greguš, Tomáš -- Horváthová, Martina
Návrh zlepšenia systému získavania a stabilizácie zamestnancov v podniku COAVIS SLOVAKIA s. r. o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The proposal Training and Employee Development as an Instrument for Increasing Competitiveness in the enterprise Miba Sinter Slovakia s.r.o.
Bernaťák, Ján -- Homokyová, Mária
Návrh systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov ako nástroja zvyšovania konkurencieschopnosti v podniku Miba Sinter Slovakia s.r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The research of influence of strain rate in steel tube cold drawing processes using FEM simulation
Kapustová, Mária -- Sobota, Róbert
The research of influence of strain rate in steel tube cold drawing processes using FEM simulation. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, p. 235--242. ISBN 978-3-0357-1515-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
The selection of machine tool for turning operations on given component
Paulovič, Adam -- Bučányová, Marcela
Voľba obrábacieho stroja pre sústružnícke operácie na danej súčiastke. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
The shape complicated component modeling
Pástor, Dalibor -- Peterka, Jozef
Modelovanie tvarovo zložitých súčiastok. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The spatial distribution of congener-specific human PCB concentrations in a PCB-polluted region
Strémy, Maximilián -- Šutová, Zuzana -- Palkovičová, Ľubica -- Richterová, Denisa -- Wimmerová, Soňa -- Čonka, Kamil -- Drobná, Beata -- Fábelová, Lucia -- Jurečková, Dana -- Jusko, Todd A. -- Tihányi, Juraj -- Trnovec, Tomáš
The spatial distribution of congener-specific human PCB concentrations in a PCB-polluted region. In Science of the Total Environment. 2019, p. 2292--2303.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
The study of Cu-Al bimetal structure explosively welded by means of SEM and X-ray microanalysis
Zifčák, Miroslav -- Lokaj, Ján
Štúdium štruktúry zvarových spojov bimetalu Cu-Al pripraveného výbuchom pomocou SEM a rtg. mikroanalýzy. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
The study of microstructure changes of dualphase stainless steel during welding process
Kyjak, Dominik -- Dománková, Mária
Štúdium zmien mikroštruktúry dvojfázových koróziivzdorných ocelí vplyvom procesu zvárania. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The Supersoft X-Ray Transient ASASSN-16oh as a Thermonuclear Runaway without Mass Ejection
Hillman, Yael -- Orio, Marina -- Prialnik, Dina -- Shara, Michael -- Bezák, Pavol -- Dobrotka, Andrej
The Supersoft X-Ray Transient ASASSN-16oh as a Thermonuclear Runaway without Mass Ejection. NEW SZP GEN: Astrophysical Journal Letters, 879. p. 1--5.
articles in magazines2019Details
The Universal Personalized Approach for Human Knowledge Processing
Svetský, Štefan -- Moravčík, Oliver
The Universal Personalized Approach for Human Knowledge Processing. In Transactions on Engineering Technologies. Singapore: Springer, 2019, p. 203--216. ISBN 978-981-13-0745-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
The use of deep learning in recognizing the voices of a group of people
Duga, Slavomír -- Schreiber, Peter
Využitie deep learningu v rozpoznávaní hlasov skupiny osôb. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The use of hazardous waste in the removal of methylene blue using the Fenton reaction
Mončeková, Klaudia -- Soldán, Maroš
Využitie nebezpečného odpadu pri odstraňovaní metylénovej modrej Fentonovou reakciou. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The use of the simulation methods in production systems using virtual and augmented reality
Holubek, Radovan
Využitie simulačných metód vo výrobných systémoch pomocou virtuálnej a rozšírenej reality. Habilitation thesis. 2019. 117 p.
final thesis2019Details
The use of virtual reality in industry
Podhorský, Rastislav -- Németh, Martin
Možnosti využitia virtuálnej reality pre priemysel. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The weld joints quality of Ni alloy influenced by electron beam oscilation
Klempová, Lenka -- Šimeková, Beáta
Vplyv oscilácie elektrónového lúča na kvalitu zvarových spojov vyhotovených z Ni zliatin. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Timing parameters of pyrotechnic igniter based on magnesium powder
Pelikán, Vojtěch -- Kuracina, Richard -- Szabová, Zuzana
Timing parameters of pyrotechnic igniter based on magnesium powder. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. p. 97--104.
articles in magazines2019Details
Toward accurate hydrogen bonds by scalable quantum Monte Carlo
Dubecký, Matúš -- Jurečka, Petr -- Mitas, L. -- Ditte, Matej -- Fanta, Roman
Toward accurate hydrogen bonds by scalable quantum Monte Carlo. Journal of chemical theory and computation, 15. p. 3552--3557.
articles in magazines2019Details
Triboelektrický spôsob zberu strihaných vlasov: prihláška patentu č. 108-2017, dátum podania prihlášky: 23.10.2017, stav: zverejnená prihláška patentu, dátum zverejnenia: 06.05.2019, Vestník ÚPVSR č. 05/2019
Božek, Pavol -- Zajačko, Ivan -- Cisár, Miroslav -- Bulej, Vladimír
Triboelektrický spôsob zberu strihaných vlasov: prihláška patentu č. 108-2017, dátum podania prihlášky: 23.10.2017, stav: zverejnená prihláška patentu, dátum zverejnenia: 06.05.2019, Vestník ÚPVSR č. 05/2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 5 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Ultrasonic soldering
Sýkora, Peter -- Koleňák, Roman
Ultrazvukové spájkovanie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Ultrazvukom asistované spájkovanie horčíkovej zliatiny AZ31B pomocou ternárnej ZN spájky
Jáňa, Miroslav -- Kostolný, Igor
Application of a ternary ZN-based solder alloy for joining of AZ31B magnesium alloy with ultrasonic support. Zváranie - Svařování, 68. p. 27--29.
articles in magazines2019Details
Unconventional methods of drawing of steel cold wire
Svrbický, Miroslav -- Tittel, Viktor
Nekonvenčné spôsoby ťahania oceľových drôtov za studena. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Usage Industry 4.0 in forming processes
Sládková, Nicolette -- Necpal, Martin
Využitie Industry 4.0 v tvárniacich procesoch. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Use of CA Systems in the design and manufacturing of hinge support
Sálus, Martin -- Görögová, Ingrid
Využitie CA systémov pri návrhu a výrobe opory pántu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Use of CAx technology in company JAMP SVORADA
Chovanec, Martin -- Peterka, Jozef
Využitie CAx technológií v podniku JAMP SVORADA. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Use of computer aided technology in design and manufacturing of automobile wheel disc prototype
Detko, Peter -- Molnár, Ivan
Využitie počítačom podporovaných technológií pri návrhu a výrobe prototypu disku kolesa osobného automobilu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Use of FMEA method in door system development - window regulator F44
Sluková, Zuzana -- Mĺkva, Miroslava
Využitie metódy FMEA pri vývoji dverového systému - zdvíhač okna F44. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Use of microcontrollers in embedded applications
Gračov, Maxim -- Ďuďák, Juraj
Použitie mikrokontrolérov v embeded aplikáciách. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Use of Thixoforming as a Manufacturing Method for Metallic Composites
Hüsnügül, Yilmaz Atay -- Aišman, David -- Jirková, Hana -- Behúlová, Mária -- Mašek, Bohuslav
Use of Thixoforming as a Manufacturing Method for Metallic Composites. Metals and materials international, p. 1--10.
articles in magazines2019Details
Using multi-criteria analysis to evaluate the impact of drag-finishing technological parameters on the carbide tool radius
Peterka, Jozef -- Vozár, Marek -- Vopát, Tomáš -- Pokorný, Peter -- Pätoprstý, Boris
Using multi-criteria analysis to evaluate the impact of drag-finishing technological parameters on the carbide tool radius. In ICCPE 2019. 2019 8th International conference on Chemical and Process Engineering. ICIEM 2019. 2019 3rd International Cenference on Innovative Engineering Materials. [CBEES], 2019: 2019, p. 17.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Using the DOE method for cutting tool tests in Schaeffler Skalica
Čuvalová, Lucia -- Görög, Augustín
Využitie metódy DOE pri testoch rezných nástrojov v podniku Schaeffler Skalica. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Using the PLM system Agile 2.0 as a support tool for design purposes in the company KUKA Slovakia s.r.o.
Szücs, Simona -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando
Podpora konštrukcie pomocou PLM systému Agile 2.0 vo firme KUKA Slovakia s.r.o. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Úspešný IT workshop
Svetský, Štefan
Úspešný IT workshop. Spektrum, 25. p. 16.
articles in magazines2019Details
Utilisation of software engineering progressive methods in Android application development
Rónai, Juraj -- Juhás, Martin
Využitie progresívnych metód softvérového inžinierstva pri tvorbe aplikácie na platforme Android. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Utility Properties and Materials Design
Bošák, Ondrej -- Šín, Peter -- Kubliha, Marian
Úžitkové vlastnosti a voľba materiálov. Trnava : Vydavateľstvo AlumniPress, 2019. 195 p. ISBN 978-80-8096-262-3.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Utilization of spent coffee grounds for removal of hazardous substances from water: a review
Blinová, Lenka -- Sirotiak, Maroš
Utilization of spent coffee grounds for removal of hazardous substances from water: a review. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. p. 145--152.
articles in magazines2019Details
Validation of results of two different reductions for precision seamless cold drawn tubes
Ridzoň, Martin -- Mojžiš, Milan -- Bella, Peter -- Parilák, Ľudovít -- Kan, M. -- Buranský, Ivan
Validation of results of two different reductions for precision seamless cold drawn tubes. Metalurgija. Metallurgy, 58. p. 319--322.
articles in magazines2019Details
Variability of circularity measurement results on coordinate measuring machine
Kováčik, Daniel -- Görög, Augustín
Variabilita výsledkov merania kruhovitosti na súradnicovom meracom stroji. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Viackriteriálna analýza omieľania rezných hrán frézovacích nástrojov zo spekaného karbidu
Vozár, Marek -- Peterka, Jozef -- Vopát, Tomáš -- Pätoprstý, Boris
Multi-criteria analysis of drag finishing the cutting edges of solid carbide mills. In Manufacturing Technology - Pilsen 2019. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2019, p. 140--149. ISBN 978-80-261-0829-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Video post-synchronisation by deeplearning
Benka, Denis -- Schreiber, Peter
Ozvučenie videa zvukmi z pozadia s využitím deep-learningu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Virtual model of a multi-axis robot using a quasi-robogami object
Rehák, Tomáš -- Markechová, Iveta
Virtuálny model viacosového robota s využitím kvázi-robogami objektu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Virtualization of production using digital twin technology
Halenár, Igor -- Juhás, Martin -- Juhásová, Bohuslava -- Borkin, Dmitrii
Virtualization of production using digital twin technology. In ICCC 2019. Krakow: IEEE, 2019, p. 1--5. ISBN 978-1-7281-0702-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Visualization of selected parameters from the car control unit
Hornáček, Dominik -- Nemlaha, Eduard
Vizualizácia vybraných parametrov z riadiacej jednotky automobilu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Vplyv defektov na kvalitu finálnych žiarovo povlakovaných drôtov
Špaček, Lukáš -- Gogola, Peter
\\Influence of hot-dip galvanising defects on surface quality of drawn wires. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Vplyv parametrov vákua a atmosféry na vlastnosti zvarových spojov vyrobených zváraním explóziou
Jáňa, Miroslav -- Urminský, Ján -- Kostolný, Igor
The effect of atmosphere and vacuum on character of weld joints fabricated by explosion. Zváranie - Svařování, 68. p. 24--26.
articles in magazines2019Details
Vplyv priečnej trhliny na modálne vlastnosti štíhlych rúrok
Naď, Milan -- Rolník, Ladislav -- Kolíková, Lenka -- Šimon, Štefan
The influence of transversal crack on modal properties of slender tubes. Akustika, 31. p. 117--124.
articles in magazines2019Details
Vplyv zliatinovej vrstvy Fe-Zn na ťahateľnosť oceľových drôtov z vysokouhlíkovej ocele
Suchánek, Henrich -- Gogola, Peter
Influence of Fe-Zn alloy layer on drawing ability of high carbon steel wire. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Výskum vplyvu geometrie zváracieho nástroja a parametrov zvárania na zvariteľnosť a vlastnosti zvarových spojov vyhotovených trecím zváraním s premiešaním horčíkovej zliatiny
Jáňa, Miroslav -- Zifčák, Peter -- Urminský, Ján
Investigation of tool design and process parameters on weldability and weld properties of friction stir welded AZ31B. Zváranie - Svařování, 68. p. 20--23.
articles in magazines2019Details
Vysokoteplotná oxidácia zliatin na báze hliníka
Šulhánek, Patrik -- Drienovský, Marián
High temperature oxidation of aluminium based alloys. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Waste management in Plastic Omnium Intelligent Exterior System s.r.o.
Kobelárová, Petra -- Soldán, Maroš
Nakladanie s odpadmi vo firme Plastic Omnium Intelligent Exterior System s.r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Weather forecasting by neural networks
Klačanský, Miroslav -- Červeňanská, Zuzana
Predpoveď počasia pomocou neurónovej siete. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Welded joints analysis of plates for construction body automobiles
Dobiš, Martin -- Hazlinger, Marián
Analýza zvarových spojov plechov určených pre konštrukciu karosérií automobilov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Welding of Tram Wagons
Vlachovič, Peter -- Kovačócy, Pavel
Zváranie električkových vozňov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Welding parameters proposal for production of boiler body shell made of 15NiCuMoNb5-6-4 (WB36) material
Drexler, Martin -- Bárta, Jozef
Návrh parametrov zvárania na vyhotovenie plášťa kotlového telesa z materiálu 15NiCuMoNb5-6-4 (WB36). Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Welding workstation planning with use of CAD software and simulation
Michal, Dávid -- Lecký, Šimon -- Košťál, Peter -- Václav, Štefan
Welding workstation planning with use of CAD software and simulation. In Advances in Manufacturing II. Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2019, p. 97--105. ISBN 978-3-030-18788-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Wire production effectiveness increasing in company Vincente Torns Slovakia, a.s.
Kosztolánszka, Erika -- Bílik, Jozef
Zvýšenie efektívnosti výroby drôtov vo firme Vincente Torns Slovakia, a.s. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Work competencies for Industry 4.0 developed by non-formal education
Fero, Martin -- Novotná, Ivana -- Porubčinová, Martina
Work competencies for Industry 4.0 developed by non-formal education. In ICPCS 2019. p. 1--5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Zariadenie na 3D tlač v inertnom prostredí s nastaviteľnými parametrami: prihláška úžitkového vzoru č. 54-2018, dátum podania prihlášky: 6.4.2018, dátum zverejnenia prihlášky: 1.10.2018, Vestník ÚPV SR č. 10/2018, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8381, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 1.3.2019
Martinka, Jozef -- Štefko, Tomáš -- Rantuch, Peter -- Balog, Karol -- Václav, Štefan
Zariadenie na 3D tlač v inertnom prostredí s nastaviteľnými parametrami: prihláška úžitkového vzoru č. 54-2018, dátum podania prihlášky: 6.4.2018, dátum zverejnenia prihlášky: 1.10.2018, Vestník ÚPV SR č. 10/2018, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8381, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 1.3.2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 5 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Zařízení pro měření nasycení pohlcovače vlhkosti vodou: prihláška úžitkového vzoru č. 2018-35762, dátum prihlášky: 19.12.2018, stav: zapísaný, platný úžitkový vzor č. 32636, dátum zapísania: 05.03.2019
Tomaštík, Marek -- Konečný, Jiří -- Martinka, Jozef -- Rantuch, Peter -- Balog, Karol
Zařízení pro měření nasycení pohlcovače vlhkosti vodou: prihláška úžitkového vzoru č. 2018-35762, dátum prihlášky: 19.12.2018, stav: zapísaný, platný úžitkový vzor č. 32636, dátum zapísania: 05.03.2019. Praha : ÚPV ČR, 2019. 5 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Zmenšenie objemu odpadu v simulovaných podmienkach za pomoci automatizovaných a monitorovacích prvkov pred procesom zberu odpadu za účelom zníženia nákladov na zber komunálneho PET odpadu
Husovič, Rudolf -- Sakál, Peter
Zmenšenie objemu odpadu v simulovaných podmienkach za pomoci automatizovaných a monitorovacích prvkov pred procesom zberu odpadu za účelom zníženia nákladov na zber komunálneho PET odpadu. Transfer inovácií [elektronický zdroj], p. 5--9.
articles in magazines2019Details
Zvariteľnosť titánovej zliatiny Grade 2 elektrónovým lúčom
Lopatková, Michaela
Zvariteľnosť titánovej zliatiny Grade 2 elektrónovým lúčom. Strojárstvo - Strojírenství, 23. p. 70--71.
articles in magazines2019Details
3D Scanning and Reverse Engineering
Schuster, Martin -- Morovič, Ladislav
3D skenovanie a reverzné inžinierstvo. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details