16. 10. 2019  8:58 Vladimíra
Akademický informačný systém

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠIMON, M. -- HURAJ, L. -- HORÁK, T. DDoS reflection attack based on loT: A case study. In SILHAVY, R. Cybernetics and Algorithms in Intelligent Systems. Cham: Springer, 2019, s. 44--52. ISBN 978-3-319-91191-5.

Originálny názov: DDoS reflection attack based on loT: A case study
Slovenský názov:
Autor: Marek Šimon (50%)
L. Huraj (40%)
Ing. Tibor Horák (10%)
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Cybernetics and Algorithms in Intelligent Systems
Podnázov:
Od strany: 44
Do strany: 52
Počet strán: 9
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: intelligent system, computer graphics, Software Engineering
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Tibor Horák
Posledná zmena: 13.10.2018 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

SILHAVY, R. Cybernetics and Algorithms in Intelligent Systems. Cham: Springer, 2019. ISBN 978-3-319-91191-5.

Originálny názov: Cybernetics and Algorithms in Intelligent Systems
Anglický názov:
Český názov:
Editor: Radek Silhavy
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-3-319-91191-5
Vydavateľ: Springer
Miesto vydania: Cham
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 27.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)