17. 10. 2019  14:52 Hedviga
Akademický informačný systém

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠIMONČIČOVÁ, V. -- TANUŠKA, P. -- HEIDECKE, H. -- RÝDZI, S. Analysis of the quality of the painting process using preprocessing techniques of text mining. In SILHAVY, R. Artificial Intelligence and Algorithms in Intelligent Systems: Vol. 2. 1. vyd. Cham : Springer, 2019, s. 30--38. ISBN 978-3-319-91188-5.

Originálny názov: Analysis of the quality of the painting process using preprocessing techniques of text mining
Slovenský názov:
Autor: Ing. Veronika Grígelová, PhD. (25%)
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. (25%)
H.C. Heidecke (25%)
S. Rýdzi (25%)
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Artificial Intelligence and Algorithms in Intelligent Systems: Vol. 2
Podnázov:
Od strany: 30
Do strany: 38
Počet strán: 9
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: data mining, intelligent system
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Veronika Grígelová, PhD.
Posledná zmena: 13.10.2018 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

SILHAVY, R. Artificial Intelligence and Algorithms in Intelligent Systems: Vol. 2. 1.. vyd. Cham : Springer, 2019. 414 strany. Advances in Intelligent Systems and Computing ;. ISBN 978-3-319-91188-5.

Originálny názov: Artificial Intelligence and Algorithms in Intelligent Systems: Vol. 2
Český názov:
Editor: Radek Silhavy
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-3-319-91188-5
Vydavateľ: Springer
Miesto vydania: Cham
Edícia a číslo zväzku: Advances in Intelligent Systems and Computing ;
Rok vydania: 2019
Číslo vydania: 1
Počet strán: 414
Typ rozsahu: strany
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 25.05.2019 22:22 (Import dát z knižnice)