26. 8. 2019  11:26 Samuel
Akademický informační systém

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VÁCLAVOVÁ, A. -- KEBÍSEK, M. Integration of production line with the wonderware platform. Software Engineering and Algorithms in Intelligent Systems, s. 208--215.

Originální název: Integration of production line with the wonderware platform
Slovenský název:
Autor: Ing. Andrea Václavová (50%)
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD. (50%)
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Software Engineering and Algorithms in Intelligent Systems
Číslo svazku (ročník):
Od strany: 208
Do strany: 215
Počet stran: 8
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: intelligent system, wonderware, archestra
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Andrea Václavová
Poslední změna: 06.10.2018 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

SILHAVY, R. Software Engineering and Algorithms in Intelligent Systems. Cham: Springer, 2019. ISBN 978-3-319-91185-4.

Originální název: Software Engineering and Algorithms in Intelligent Systems
Anglický název:
Český název:
Editor: Radek Silhavy
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-3-319-91185-4
Nakladatel: Springer
Místo vydání: Cham
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 25.05.2019 22:24 (Import dat z knihovny)