19. 8. 2019  8:36 Lýdia
Akademický informačný systém

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VÁCLAVOVÁ, A. -- KEBÍSEK, M. Integration of production line with the wonderware platform. Software Engineering and Algorithms in Intelligent Systems, s. 208--215.

Originálny názov: Integration of production line with the wonderware platform
Slovenský názov:
Autor: Ing. Andrea Václavová (50%)
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD. (50%)
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Software Engineering and Algorithms in Intelligent Systems
Číslo zväzku (ročník):
Od strany: 208
Do strany: 215
Počet strán: 8
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: intelligent system, wonderware, archestra
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Andrea Václavová
Posledná zmena: 06. 10. 2018, 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

SILHAVY, R. Software Engineering and Algorithms in Intelligent Systems. Cham: Springer, 2019. ISBN 978-3-319-91185-4.

Originálny názov: Software Engineering and Algorithms in Intelligent Systems
Anglický názov:
Český názov:
Editor: Radek Silhavy
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-3-319-91185-4
Vydavateľ: Springer
Miesto vydania: Cham
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 25. 05. 2019, 22:24 (Import dát z knižnice)