19. 8. 2019  7:38 Lýdia
Akademický informačný systém

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KEBÍSEK, M. -- ŠPENDLA, L. -- TANUŠKA, P. -- HRČKA, L. Decision trees accuracy improvement for production errors. Software Engineering and Algorithms in Intelligent Systems, s. 188--197.

Originálny názov: Decision trees accuracy improvement for production errors
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Michal Kebísek, PhD. (25%)
Ing. Lukáš Špendla, PhD. (25%)
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. (25%)
Ing. Lukáš Hrčka, PhD. (25%)
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Software Engineering and Algorithms in Intelligent Systems
Číslo zväzku (ročník):
Od strany: 188
Do strany: 197
Počet strán: 10
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: accuracy improvement, data mining, intelligent systems
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.
Posledná zmena: 06. 10. 2018, 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

SILHAVY, R. Software Engineering and Algorithms in Intelligent Systems. Cham: Springer, 2019. ISBN 978-3-319-91185-4.

Originálny názov: Software Engineering and Algorithms in Intelligent Systems
Anglický názov:
Český názov:
Editor: Radek Silhavy
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-3-319-91185-4
Vydavateľ: Springer
Miesto vydania: Cham
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 25. 05. 2019, 22:24 (Import dát z knižnice)