16. 10. 2019  9:26 Vladimíra
Akademický informačný systém

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ABASOVÁ, J. -- TANUŠKA, P. Preparing influence analysis of meteoparameters on production process. In SILHAVY, R. Software Engineering and Algorithms in Intelligent Systems. Cham: Springer, 2019, s. 109--120. ISBN 978-3-319-91185-4.

Originálny názov: Preparing influence analysis of meteoparameters on production process
Slovenský názov:
Autor: Ing. Jela Abasová (50%)
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. (50%)
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Software Engineering and Algorithms in Intelligent Systems
Podnázov:
Od strany: 109
Do strany: 120
Počet strán: 12
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: data mining, big data, Software Engineering
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Jela Abasová
Posledná zmena: 25.05.2019 22:22 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

SILHAVY, R. Software Engineering and Algorithms in Intelligent Systems. Cham: Springer, 2019. ISBN 978-3-319-91185-4.

Originálny názov: Software Engineering and Algorithms in Intelligent Systems
Anglický názov:
Český názov:
Editor: Radek Silhavy
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-3-319-91185-4
Vydavateľ: Springer
Miesto vydania: Cham
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 25.05.2019 22:24 (Import dát z knižnice)