16. 10. 2019  12:17 Vladimíra
Akademický informačný systém

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

NAĎ, M. -- KOLÍKOVÁ, L. -- ROLNÍK, L. -- ĎURIŠ, R. Investigation of vibration effects and tool shape on edge chipping phenomenon occurring during rotary ultrasonic drilling. Journal of Sound and Vibration, 439. s. 251--259.

Originálny názov: Investigation of vibration effects and tool shape on edge chipping phenomenon occurring during rotary ultrasonic drilling
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Milan Naď, CSc. (25%)
Ing. Lenka Kolíková, PhD. (25%)
Ing. Ladislav Rolník, PhD. (25%)
Ing. Rastislav Ďuriš (25%)
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Journal of Sound and Vibration
Číslo zväzku (ročník): 439
Od strany: 251
Do strany: 259
Počet strán: 9
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: Edge chipping, Rotary ultrasonic drilling, vibration, cutting forces
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Milan Naď, CSc.
Posledná zmena: 20.10.2018 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Journal of Sound and Vibration. 2019.

Originálny názov: Journal of Sound and Vibration
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 29.10.2018 09:54 (Import dát z knižnice)