17. 10. 2019  15:38 Hedviga
Akademický informačný systém

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

STRÉMY, M. -- ŠUTOVÁ, Z. -- PALKOVIČOVÁ, Ľ. -- RICHTEROVÁ, D. -- WIMMEROVÁ, S. -- ČONKA, K. -- DROBNÁ, B. -- FÁBELOVÁ, L. -- JUREČKOVÁ, D. -- JUSKO, T A. -- TIHÁNYI, J. -- TRNOVEC, T. The spatial distribution of congener-specific human PCB concentrations in a PCB-polluted region. In Science of the Total Environment. 2019, s. 2292--2303.

Originálny názov: The spatial distribution of congener-specific human PCB concentrations in a PCB-polluted region
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD. (12%)
Mgr. Zuzana Šutová, PhD. (8%)
Ľubica Palkovičová (8%)
Denisa Richterová (8%)
Soňa Wimmerová (8%)
Kamil Čonka (8%)
Beata Drobná (8%)
Lucia Fábelová (8%)
Dana Jurečková (8%)
Todd A. Jusko (8%)
Juraj Tihányi (8%)
Tomáš Trnovec (8%)
Pracovisko: Ústav výskumu progresívnych technológií
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Science of the Total Environment
Podnázov:
Od strany: 2292
Do strany: 2303
Počet strán: 12
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: human biomonitoring, contaminated site
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.
Posledná zmena: 29.10.2018 09:55 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Science of the Total Environment. 2019.

Originálny názov: Science of the Total Environment
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 29.10.2018 09:55 (Import dát z knižnice)