16. 10. 2019  22:01 Vladimíra
Akademický informační systém

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MARTYNOV, V V. -- SAKÁL, P. -- SKURATOV, A. -- FILOSOVA, E I. -- ZAYTSEVA, A A. -- ZAKIEVA, E S. CSRP: System Design Technology of Training Information Support of Competent Professionals. In SMIRNOVA, E. -- CLARK, R. Handbook of Research on Engineering Education in a Global Context. USA: IGI Global, 2019, s. 115--125. ISBN 9781522533955.

Originální název: CSRP: System Design Technology of Training Information Support of Competent Professionals
Slovenský název:
Autor: Vitaly Vladimirovich Martynov (20%)
prof. Ing. Peter Sakál, CSc. (16%)
Alexey Skuratov (16%)
Elen Ivanovna Filosova (16%)
Alena Alekseevna Zaytseva (16%)
Elena Shavkatovna Zakieva (16%)
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Handbook of Research on Engineering Education in a Global Context
Podnázev:
Od strany: 115
Do strany: 125
Počet stran: 11
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Poslední změna: 29.10.2018 09:34 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

SMIRNOVA, E. -- CLARK, R. Handbook of Research on Engineering Education in a Global Context. USA: IGI Global, 2019. ISBN 9781522533955.

Originální název: Handbook of Research on Engineering Education in a Global Context
Anglický název:
Český název:
Editor: Elena Smirnova
Robin Clark
Druh publikace: sborník
ISBN: 9781522533955
Nakladatel: IGI Global
Místo vydání: USA
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 18.05.2019 22:20 (Import dat z knihovny)