16. 10. 2019  7:42 Vladimíra
Akademický informačný systém

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MARTYNOV, V V. -- SAKÁL, P. -- SKURATOV, A. -- FILOSOVA, E I. -- ZAYTSEVA, A A. -- ZAKIEVA, E S. CSRP: System Design Technology of Training Information Support of Competent Professionals. In SMIRNOVA, E. -- CLARK, R. Handbook of Research on Engineering Education in a Global Context. USA: IGI Global, 2019, s. 115--125. ISBN 9781522533955.

Originálny názov: CSRP: System Design Technology of Training Information Support of Competent Professionals
Slovenský názov:
Autor: Vitaly Vladimirovich Martynov (20%)
prof. Ing. Peter Sakál, CSc. (16%)
Alexey Skuratov (16%)
Elen Ivanovna Filosova (16%)
Alena Alekseevna Zaytseva (16%)
Elena Shavkatovna Zakieva (16%)
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Handbook of Research on Engineering Education in a Global Context
Podnázov:
Od strany: 115
Do strany: 125
Počet strán: 11
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Posledná zmena: 29.10.2018 09:34 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

SMIRNOVA, E. -- CLARK, R. Handbook of Research on Engineering Education in a Global Context. USA: IGI Global, 2019. ISBN 9781522533955.

Originálny názov: Handbook of Research on Engineering Education in a Global Context
Anglický názov:
Český názov:
Editor: Elena Smirnova
Robin Clark
Druh publikácie: zborník
ISBN: 9781522533955
Vydavateľ: IGI Global
Miesto vydania: USA
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 18.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)