16. 10. 2019  0:06 Vladimíra
Akademický informační systém

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GONZALES TENORIO, F. -- ROSALES BARAJAS, I. -- SERNA VERA, P. -- SÁNCHEZ DE JESUS, F. -- BOLARIN MIRÓ, A. -- HERNÁNDEZ GARRIDO, A. -- KUSÝ, M. Reducing the crystallite and particle size of SrFe12O19 with PVA by high energy ball milling. Journal of Alloys and Compounds, 771. s. 464--470.

Originální název: Reducing the crystallite and particle size of SrFe12O19 with PVA by high energy ball milling
Slovenský název:
Autor: F.N. Gonzales Tenorio (16%)
I.R. Rosales Barajas (14%)
P. Serna Vera (14%)
F. Sánchez de Jesus (14%)
A.M. Bolarin Miró (14%)
A. Hernández Garrido (14%)
doc. Ing. Martin Kusý, PhD. (14%)
Pracoviště: Ústav materiálov
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Journal of Alloys and Compounds
Číslo svazku (ročník): 771
Od strany: 464
Do strany: 470
Počet stran: 7
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: mechanosynthesis, nanometer scale
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Martin Kusý, PhD.
Poslední změna: 29.10.2018 09:51 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Journal of Alloys and Compounds. 2019.

Originální název: Journal of Alloys and Compounds
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 02.02.2019 22:21 (Import dat z knihovny)