19. 10. 2019  6:32 Kristián
Akademický informační systém

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MINÁRIK, S. -- MARTINKOVIČ, M. An estimating the local deformation parameters in grained structures via stereological methods. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 465. s. 1--11.

Originální název: An estimating the local deformation parameters in grained structures via stereological methods
Slovenský název:
Autor: doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD. (50%)
prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD. (50%)
Pracoviště: Ústav výskumu progresívnych technológií
Katedra obrábania a tvárnenia
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Číslo svazku (ročník): 465
Od strany: 1
Do strany: 11
Počet stran: 11
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.
Poslední změna: 12.01.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol, Spojené Kráľovstvo: Institute of Physics Publishing, 2019.

Originální název: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel: Institute of Physics Publishing
Místo vydání: Bristol, Spojené Kráľovstvo
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 25.05.2019 22:24 (Import dat z knihovny)