17. 10. 2019  15:45 Hedviga
Akademický informačný systém

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VRÁBEĽ, R. On local asymptotic stabilization of the nonlinear systems with time-varying perturbations by state-feedback control. International Journal of General Systems, 48. s. 80--89.

Originálny názov: On local asymptotic stabilization of the nonlinear systems with time-varying perturbations by state-feedback control
Slovenský názov:
Autor: doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD. (100%)
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: International Journal of General Systems
Číslo zväzku (ročník): 48
Od strany: 80
Do strany: 89
Počet strán: 10
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: unexpected perturbations, nonlinear systems, asymptotic stabilization
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.
Posledná zmena: 12.01.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

International Journal of General Systems. 2019.

Originálny názov: International Journal of General Systems
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 06.04.2019 22:21 (Import dát z knižnice)