21. 10. 2019  23:06 Uršuľa
Akademický informačný systém

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VRTIEL, Š. -- BEHÚLOVÁ, M. Analysis of laser beam welding of the S650MC high strength steel using numerical simulation. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 465. s. 1--13.

Originálny názov: Analysis of laser beam welding of the S650MC high strength steel using numerical simulation
Slovenský názov:
Autor: Ing. Štefan Vrtiel (50%)
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc. (50%)
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Číslo zväzku (ročník): 465
Od strany: 1
Do strany: 13
Počet strán: 13
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Štefan Vrtiel
Posledná zmena: 12.01.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol, Spojené Kráľovstvo: Institute of Physics Publishing, 2019.

Originálny názov: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ: Institute of Physics Publishing
Miesto vydania: Bristol, Spojené Kráľovstvo
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 25.05.2019 22:24 (Import dát z knižnice)