21. 8. 2019  16:28 Jana
Akademický informační systém

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BEHÚLOVÁ, M. -- VRTIEL, Š. -- NAGY, M. Induction brazing of thin -walled pipes from AISI 304 steel using copper-based solder. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 465. s. 1--15.

Originální název: Induction brazing of thin -walled pipes from AISI 304 steel using copper-based solder
Slovenský název:
Autor: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc. (34%)
Ing. Štefan Vrtiel (33%)
Ing. Máté Nagy (33%)
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Číslo svazku (ročník): 465
Od strany: 1
Do strany: 15
Počet stran: 15
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
Poslední změna: 12.01.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol, Spojené Kráľovstvo: Institute of Physics Publishing, 2019.

Originální název: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel: Institute of Physics Publishing
Místo vydání: Bristol, Spojené Kráľovstvo
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 25.05.2019 22:24 (Import dat z knihovny)